Hur lycklig är du, på en skala?

Tio påståenden. Tio svar. Resultatet visar hur lycklig du är. Så prova vår lyckobarometer!

Text: Tidningen Nära
Foto: Shutterstock

Ge dig själv följande poäng:
5 =
 stämmer till 100 procent
4 = stämmer oftast
3 = ja, stämmer någorlunda
2 = stämmer ibland
1 = gäller inte mig

Övning:

  • Jag gillar mig själv.
  • Jag ger inte andra människor skulden för det som händer.
  • Jag känner mig tacksam.
  • Jag lever i nuet.
  • Jag känner mig glad och tillfreds.
  • Jag upplever att världen omkring mig är vänligt sinnad.
  • Jag ser det goda hos mina medmänniskor.
  • Jag känner mig full av energi.
  • Jag förändrar det jag kan och accepterar det jag inte kan göra något åt.
  • Jag umgås med personer som ger mig stöd och glädje.

 

Hur många poäng fick du?

40-50 poäng: Grattis! Du måste vara en verkligt lycklig människa. Du vet vad du vill och vad du kan och är även medveten om dina begränsningar. Låt gärna din lycka smitta av sig till andra omkring dig!

30-39 poäng:
 Du är nog ganska lycklig människa. Du får visserligen jobba lite på det men du är fullt medveten om vad som behövs för att du ska känna lycka. 

20-29 poäng:
 Det händer att du känner lycka men du kan absolut bli en lyckligare människa om du anstränger dig lite. Kanske ska du tänka på vad det är som verkligen ger lycka. Är det att bli rik? Att bli framgångsrik? Kanske inte.

0-19 poäng: Du behöver lära dig vad lycka egentligen är, du lägger 
din möda på fel saker. Om du hela tiden strävar efter de stora tingen, 
så missar du lyckan på vägen och kommer att känna dig missgynnad.

Fler artiklar

Publicerat

Prenumerera

Nära är en tidning som skriver om andlighet och inre välbefinnande. I tidningen medverkar det kända mediet Benny Rosenqvist och flera andra intressanta personligheter.