Villkor för användningen av denna webbplats

Länkar till andra Internetsidor

Vi kan inte ansvara för lagligheten i innehållet på och i administrationen av de Internetsidor vi länkar till från webbplatsen. Men vi hoppas att det skall vara tryggt att besöka både vår webbplats och andra delar av Internet. Om du upptäcker att de Internetsidor vi länkar till har ett olagligt eller kränkande innehåll är vi därför tacksamma för att höra från dig.

Rättighet till varumärken och material på den här webbplatsen

Vi och våra samarbetspartners förbehåller oss alla rättigheter till varumärken, upphovsrättsligt skyddat material och annat rättsligt skyddat innehåll på vår webbplats. Materialet får bara laddas ned för privat och icke-kommersiellt bruk och det nedladdade materialet får inte utan vårt föregående samtycke kopieras, redigeras eller på annat sätt göras till föremål för handlingar som är förbehållna innehavaren av de immateriella rättigheterna.

Vi förbehåller oss rätten att vidta rättsliga åtgärder mot användare som gör intrång på våra immateriella rättigheter eller på andra sätt missbrukar vår webbplats.

E-postadresser

Om du tillåter att tidningen Tidningen Nära skickar nyhetsbrev till din e-postadress kommer du att få meddelanden med information om vad som händer på www.tidningennara.se och i tidningen Nära. Ibland med annonser från våra samarbetspartners.

Om du dessutom tillåter att Egmont Publishing AB, som äger tidningen Tidningen Nära, och våra samarbetspartners skickar erbjudanden till dig kommer du att få prenumerationserbjudanden och andra erbjudanden ett fåtal gånger per år.

Tidningen Nära skickar inte e-post till mottagare som inte har medgivit detta.

Inskickat material

Tidningen Nära förbehåller sig rätten att använda och publicera inskickat material till webbplatsen, till exempel bilder, både på webbplatsen och i tidningen.

Tävlingar

Vi förbehåller oss obegränsad rätt att publicera tävlingsbidrag som vunnit pris i av tidningen och/eller webbplatsen arrangerad tävling. Vid eventuell beskattning av vinster i våra pristävlingar svarar pristagaren själv för denna kostnad.

Ansvarsfriskrivning

På vår webbplats kan det finnas körbara hjälpprogram som till exempel ActiveX eller Javascript till ditt förfogande. Vi kan inte göras ansvariga för eventuella fel eller brister i dessa program, inte heller för skador som direkt eller indirekt eventuellt orsakas av att du använder dessa program på vår webbplats.

Vi kan inte heller göras ansvariga för någon slags förlust som är relaterad till din användning av innehållet på webbplatsen. Denna ansvarsfriskrivning omfattar direkta såväl som indirekta förluster, vilket inkluderar förluster som orsakas av driftstörningar och liknande.

Läs om vår policy för behandling av personuppgifter här.
Läs om hur vi använder s k cookies på webbplatsen här.

Vi förbehåller oss rätten att ändra ovanstående användningsvillkor för den här webbplatsen. Eventuella ändringar i villkoren kommer att framgå på webbplatsen.

Prenumerera

Nära är en tidning som skriver om andlighet och inre välbefinnande. I tidningen medverkar det kända mediet Benny Rosenqvist och flera andra intressanta personligheter.