Annika lär ut om ljudets läkande kraft: ”Det har blivit mitt kall”

När Annika Wallin låter känslorna lysa igenom, är det som att se Julie Andrews lyckligt dansa fram över edelweiss-ängar med glitter i blick och The Sound of Music strömmande ur strupen. Men i Annikas fall handlar sången om ljud som helar, en läkande kraft som kan lindra smärta och spara resurser inom vården.

Text: Martina Bergsten
Foto: Martina Bergsten

Annika Wallin är i grunden akademiker med en magisterexamen i folkhälsovetenskap. Men sedan hon hittade till yogan för sisådär tjugofem år sedan har hennes väg alltmer handlat om personlig och andlig utveckling. Både för egen del och för kundernas. Hon har utbildat sig inom flera av yogans traditioner, däribland röst-, Medi- och Sensing Yoga samt yoga nidra.

Annika är Reikimaster och soundhealer och tack vare sitt intresse för shamanismen har Annika också ett tätt förhållande till trumman. En kärlek hon sprider genom att hålla trumcirklar.

Men trots att trumman ligger henne närmast hjärtat, har många fler instrument och klangskålar hittat ner i hennes välfyllda verktygslåda. Den som är avsedd att sprida välmående och existentiell hälsa. Detta har skapat en kombination av ljud, röstarbete, rörelse, healing, energimedicin, massage och avslappning som Annika gjort till sitt unika koncept och som hon använder i såväl fysiska grupper som i digital verksamhet.

– Det är en rikedom att sitta på all kunskap jag samlat på mig under åren, säger Annika. Jag upplever att det ger en djupare effekt i helandet av människan när jag blandar och ger av olika tekniker.

Vetenskapliga fakta

Men idag är det alltså ljud på en ny nivå som fångat hennes intresse och som den vetgiriga själ hon är, går hon ”all in”.

– Jag ser en enorm potential inom detta spännande område, så när jag hittade Sacred sound healer training-programmet kändes det genast rätt för mig. Akademikern i mig suger i sig av alla de vetenskapliga fakta som kursen grundar sig i, samtidigt som själen jublar över de praktiska delarna.

– Det är vackert, vi går mot en tid där vetenskap och andlighet möts och förenas.

LÄS ÄVEN: Nära testar yoniyoga: ”Fritt, nära och välgörande”

Utbildningen, som löper över ett år, anordnas av The Shift Network i USA, men de lärare som utbildar Annika och hennes medstudenter kommer från jordens alla hörn, precis som eleverna.Annika är dock den enda, och dessutom första, svensk som går utbildningen.

– Det är väldigt inspirerande att alla vi som går kursen har så vitt skilda personliga ingångar till detta, och våra respektive hemländer har kommit olika långt i användandet av alternativa metoder inom hälso- och sjukvård. Det är intressant att ta del av.

– I Sverige ligger vi långt efter, men efter de studier och vittnesmål jag fått ta del av genom kursen känner jag hopp om att vi snart ser en annan verklighet, även här.

Vad är det då med ljud, som är så spännande?

– Om vi börjar i änden ljud som musik, vet vi alla hur ett vackert musikstycke kan påverka oss. Vi blir rörda, kan fälla en tår, slappna av eller bli så uppfyllda av energi att vi bara måste röra på oss. Men ljud är så mycket mer. Det är en del av skapelsen som levererar vibrationer och frekvenser som når oss ända ner på DNA-nivå.

– När det kommer till ljud som ”medicin” eller läkande kraft, finns oändliga möjligheter. Bland annat har det visat sig effektivt med ljudterapi vid stresshantering.

Som exempel nämner Annika en studie som visade på goda effekter, inte bara på en personlig nivå för de sjuksköterskor som ingick i studien, utan även ur ett ekonomiskt perspektiv när sjukskrivningarna inom gruppen minskade. Det är lätt att gissa att effekten skulle bli den samma inom andra yrkeskårer i samhället, konstaterar hon.

– Som folkhälsovetare och yogalärare blickar jag med oro ut över ett samhälle där fler och fler människor brottas med stress. Det var illa nog före covid med ett samhälle som sprang allt fortare. Och när vi hade tagit oss igenom pandemin kom oron runt kriget i Europa, skenande elpriser och matkassar som bara blir dyrare.

Annika har en skatt av kunskap om hur vi kan läka oss själva.

Hjälper dem med ADHD

Ovissheten är stor. Många drabbas av utmattningsdepression och befinner sig i ett ”freeze-läge” i nervsystemet, konstaterar Annika. De har varit så länge i ”fly och fäkta” att systemet stängt av och lämnat personen i ett zombieliknande tillstånd. Man verkar lugn på ytan, men på insidan är det mer eller mindre avstängt. Därför måste vi förhålla oss öppna och hitta nya sätt att hantera stressen.

Ett annat viktigt område Annika belyser och ser stor potential för är personer med ADHD. En diagnos som kan innebära svårigheter att ta till sig information eller läsa en skriven text och sedan sortera det man fått till sig.

För barn och ungdomar kan detta innebära problem att komma vidare ut i vuxenlivet med godkända betyg från skolan. Det har dock visat sig att något så enkelt som att lyssna till rätt typ av ljudfrekvens i hörlurar, ökar förutsättningarna avsevärt.

LÄS ÄVEN: Christoffer Norén gör Youtube-seanser

En annan studie kring trumcirklar och dess psykosociala effekter i grupper med ungdomar som hamnat på glid mot kriminalitet och drogmissbruk, visade att ungdomar kan bli stärkta och lättare skapa förutsättningar att lämna det destruktiva livet bakom sig genom att trumma tillsammans.

– Tänk själv vad det skulle kunna innebära om ljudterapi eller trumning fick bli en naturlig del i skolans värld, inom psykiatrin eller för rehabilitering inom kriminalvården, säger Annika.

– I min roll som folkhälsovetare ser jag stora vinster med att rucka på gamla förlegade sätt att arbeta, för att istället i kombination med pågående insatser kunna nå människor på ett djupare plan genom ljud. Ur ett annat perspektiv kan trumman i terapisamtal ge röst åt patienten som får trumma sina svar och på så sätt ge uttryck för de känslor som inte kan kläs i ord.

Trumcirklar har effekt

Forskaren som genomfört flera av de studier kring trumcirklar som Annika refererar till är Dr. Barry Bittman, styrelseordförande och VD i Yamaha Music and Wellness Institute.

– Han har delat med sig av en särskilt fin historia om en ung kille som gick från uträknad till mönsterelev sedan trumcirklarna blivit en del av hans helande resa. Jag tänker att trumman väcker något ursprungligt i oss som återskapar kontakten inåt och ger oss mening och förankring i oss själva.

En annan målgrupp som enligt Massachusets Institute of Technolog visat tendens att få positiva effekter av en kombination av ljus- och ljudterapi om 40 Hz, är människor drabbade av Alzheimers. Men frekvensen, som ligger inom gammahjärnvågornas mycket höga frekvensnivå, 25-100Hz, är hälsosam för fler områden som rör hjärnhälsan.

Med hjälp av trumman kan man söka svar i det inre.

I och med att världens befolkning blir allt äldre, ökar också risken för demensdiagnoser. Så om dessa tester fortsatt visar framgång, skulle det kunna innebära allt från minskat mänskligt lidande för den drabbade och dess anhöriga, till ett minskat tryck på vårdapparaten. Och enorma besparingar på samhällsnivå.

Annikas framtidsvision och mål är nu att sprida denna kunskap vidare via föreläsningar, men även praktiskt genom exempelvis trumcirklar där de tydliga forskningsresultaten visar på god effekt. Hon vill på så sätt bidra till att kunskapen kommer till nytta inom olika samhällsfunktioner som sjukvård, kriminalvård, psykiatri, äldreomsorg och skola.

Välgörande att nynna

Ytterligare en stor målgrupp för Annikas mission är arbetsplatser och personalvårdande insatser relaterade till stresshantering, då det finns forskningsresultat som visar på minskade stressmarkörer ända ner på DNA-nivå hos personer som deltagit i trumcirklar.

Dessutom uppstod en positiv sidoeffekt när studierna utfördes, då det visade sig ha gynnsamma effekter inte bara för stresshanteringen, utan också för teambuilding och konflikthantering i personalgrupperna. Och att man därför valde att fortsätta med cirklarna efter avslutade studier.

– Man kan se det som att det nu är samhället som är klienten, och det är dags för nästa nivå, säger Annika. Tidigare har jag arbetat för människor på individnivå, nu behöver kunskapen nå längre.

– Jag vill därför utbilda personal inom respektive grupp, för att de i sin tur ska kunna tillämpa den på bästa sätt för specifika individgrupp och dess förutsättningar eller problematik. Ljud kan trigga saker i människors undermedvetna och behöver därför ha personal med kännedom om målgruppen vid sin sida. Det gäller alltså att gifta ihop personalens kompetens med kunskapen om helande ljud, och framför allt höja medvetande nivån kring ljud som läkekraft.

Övning att göra själv: Humma

Det allra bästa soundhealinginstrumentet bär du alltid med dig och det är din röst. Den är lika unik för dig som dina fingeravtryck och är därmed den mest läkande för just din kropp. Ett enkelt sätt att ta del av ljudets magi är därför att humma.

Så här gör du:

  • Andas in och ljuda ett ’HMMMMMM´ på utandning. Försök också att humma så att vibrationen killar lite i bihålor, näsa och läppar.
  • Upprepa detta under några minuter. Vill du så lägger du även långfingertopparna i groparna bakom öronen för att få ytterligare effekt på vagus-nerven.
  • Övningen gör att din kropp bildar kväveoxid (NO) som dras ner i lungorna vid inandning. NO har hälsosamma effekter på bland annat blodkärl och tarmar, men är också virushämmande. Att humma är också bra för att höja tonen på vagus-nerven, vilken är inblandad i regleringen av kroppens ”lugn och ro-system”, alltså den parasympatiska delen av nervsystemet. En hög vagus-ton ger många hälsosamma effekter i din kropp.
  • Om det känns obekvämt att låta, går det bra att bara andas ut genom munnen och lyssna på andetagets ”sång” som innehåller alla frekvenser. Livets andetag! Båda sätten kan bli en kraftfull meditation, då du varje gång du kommer på dig själv med att tänka på annat för tillbaka ditt fokus till ljudet av ditt andetag. Lägger du dessutom till en intention får du ännu bättre effekt.

LÄS ÄVEN: Trollbordet blev Pamelas länk till andevärlden: ”Fick kontakt med Evert Taube”

Men även om kunskapsspridandet kring ljud som terapi blivit något av Annikas kall, vill hon också slå ett slag för hur lättillgängligt vi har detta välgörande fenomen. Vilket bör lyftas i en tid då många människor aldrig någonsin sjunger eller spelar något instrument.

– Om vi tittar bakåt i tiden hummade och nynnade vi mer när vi utförde våra sysslor än vad vi gör idag. Det är otroligt synd, för rösten är själens uttryck och att hitta ett röstläge som vibrerar den unika själstonen är oerhört starkt. För att inte säga livsomvälvande. Istället låter vi tyvärr begränsande tankar kring våra röster tysta oss.

Annika uppmuntrar till att använda en bok, ett bord eller varför inte bröstkorgen som trumma om man inte har någon, eller att ljuda med rösten då detta ju är instrument vi alla har tillgång till. Hon menar också, att även om man inte vill sjunga så finns det många fördelar med att hitta sin autentiska röst. Om inte annat så för att spara på rösten om man använder den mycket i jobbet.

Låt det vara kravlöst. Släpp bara kreativiteten och lusten fri. Det finns absolut inga rätt och fel! Musikalitet och taktkänsla har inget med saken att göra, men låter vi prestationsångesten begränsa oss så försvinner istället de helande effekterna av ljud. Det viktiga är intentionen och att det ska vara kul!

Det här är Annika Wallin

Bor: Kolbäck, Hallstahammar.
Ålder: 53 år.
Familj: Man, dotter och svärson.
Gör: Studerar ljud som läkekraft, är soundhealer, yogainstruktör, folkhälsovetare.
Motto: Ghandis bevingade ord;
”Be the change you want to see in
the world”.
Drömmer om: En framtid där vi ser holistiskt på hälsa och inte bara be-
handlar symptomen med läkemedel.
Kontakt: annika@annikawallinsyoga.se
Hemsida: www.annikawallinsyoga.se

Anmäl dig till Näras nyhetsbrev!

Få alla våra nyheter direkt i din inkorg, varje vecka:

Jag har läst och godkänner villkoren.

Prenumerera

Nära är en tidning som skriver om andlighet och inre välbefinnande. I tidningen medverkar det kända mediet Benny Rosenqvist och flera andra intressanta personligheter.