De 12 astrologiska husen och vad de står för

Tolv hus i horoskopet svarar mot zodiakens tolv stjärntecken. Men där stjärntecknen säger hur krafterna verkar, säger husen var. Husen i astrologi kan liknas vid dörrar. När dessa dörrar öppnas hjälper de dig att förstå varje aspekt av ditt liv. Och det som får en dörr att öppnas, är tidpunkten då du är född.

Text: Helena-Magdalena Ivekrans-Nätt
Foto: Shutterstock

Zodiaken är indelad i tolv olika stjärntecken och tolv olika hus, vilket är de tårtbitar som zodiaken består av. Alla hus representerar ett stjärntecken och ett livsområde. Inom astrologin tittar man på i vilket stjärntecken de olika planeterna befinner sig, och i vilket hus.

Husen är våra olika livsområden, så när vi tittar på vilka hus som har planeter i sig eller inte så tolkas det för en persons horoskop.

För att förutsäga framtiden genom att till exempel skriva horoskop, tittar astrologen på vilka tecken och hus som påverkas. Våra hus visar inom vilka livsområden saker och ting kommer ske.

LÄS ÄVEN: Astrologen om Världshoroskopet: ”Stora förändringar väntar”

Till exempel så går Solen runt zodiaken på ett år. Solen börjar sin resa genom Väduren i mars varje år, vid vårdagsjämningen. Därefter går Solen genom varje stjärntecken och hus under ett år. Det innebär att alla dina hus, dina livsområden, blir aktiverade av Solen varje år.

De olika planeterna tar olika lång tid på sig att passera de olika stjärntecknen och husen.

Nu ska du få lära känna husen och vad de står för.

Första huset

Vädurens hus – Individualism

Nyckelord: Individualitet, jaget, psykologisk motivation, självbild

Första huset representerar ditt individuella jag, din självutveckling, personlighet, uppträdande, utseende och din fysiska kropp. Detta är ett av de viktigaste husen i födelsehoroskopet för det visar ditt Ascendenttecken och symboliserar hur du presenterar dig för världen, alltså det första intrycket du gör på andra.

Planeter i det första huset kan starkt påverka din utstrålning och ditt beteende, din syn på livet och dina interaktioner med andra. Det första huset är förknippat med en ny början, vilket representerar startpunkten för den astrologiska kartan och din livsresa. Det symboliserar självutveckling, personlig tillväxt och din strävan efter dina individuella mål.

LÄS ÄVEN: Lär känna himlavalvets planeter – och förstå astrologin bättre

Andra huset

Oxens hus – Personliga resurser och ägodelar

Nyckelord: Den materiella världen, pengar, välstånd, värderingar

Det andra huset styr över dina materiella ägodelar, ekonomiska resurser, värderingar och självkänsla. Det speglar hur du uppfattar och hanterar dina resurser, som pengar, ägodelar och talanger. Detta hus symboliserar din attityd gentemot materiell rikedom och förvärv av tillgångar. Det omfattar ekonomisk stabilitet, säkerhet och förmågan att försörja dig själv och andra.

Det andra huset relaterar också till personliga värderingar, självkänsla och utvärdering av ditt egenvärde. Planeter i det andra huset kan påverka ekonomiska frågor och indikera områden av rikedom eller brist i ditt personliga liv.

LÄS ÄVEN: Kinesiska zodiaken: Ditt tecken och vem du passar med

Tredje huset

Tvillingarnas hus – Kommunikation

Nyckelord: Självuttryck, miljön omkring dig, syskon, tidig uppfostran, inlärning

Det tredje huset styr kommunikation, intellekt och lärande. Det visar hur du bearbetar information, uttrycker dig och hur du tänker. Detta hus omfattar kommunikativa färdigheter som tal, skrivande och kritiskt tänkande. Liksom hur du interagerar med syskon, grannar och människor i din omgivning.

Det tredje huset symboliserar korta resor, dagliga rutiner och förvärv av kunskap genom utbildning och erfarenhet. Det relaterar till nyfikenhet, anpassningsförmåga och utbyte av idéer med andra. Planeter i det tredje huset påverkar ditt sätt att kommunicera, hur dina kognitiva förmågor ser ut, hur du lär dig och bearbetar information. Detta hus visar på dina möjligheter att utveckla ditt sätt att kommunicera, din inlärning och din sinnesstimulans.

LÄS ÄVEN: Kärlekshoroskop: Vilket stjärntecken passar du bäst med?

Fjärde huset

Kräftans hus – Din närmaste omgivning

Nyckelord: Hem, familjeliv, föräldrar (särskilt modern), självuttryck

Det fjärde huset representerar ditt hem, familj, rötter och din emotionella grund. Det omfattar rötterna till din familj, barndomsupplevelser och känslan av tillhörighet. Det här huset speglar din privata sfär, inklusive den fysiska bostaden. Den visar på din uppväxt och hur den har präglat dig.

Det fjärde huset symboliserar dina mest privata och inre delar av livet och står för din inre känsla av säkerhet och stabilitet. Planeter i det fjärde huset kan påverka familjerelationer, hemliv och emotionellt välbefinnande och indikera områden av trygghet eller utmaning inom din personliga sfär.

LÄS ÄVEN: Så kan stjärnorna vägleda dig i livets frågor

Femte huset

Lejonets hus – Kreativitet

Nyckelord: Kreativitet, själv­uttryck, skapande begåvning, nöjen, barn, kärleksaffärer, risktagande

Det femte huset styr kreativitet, självuttryck, romantik, barn och fritidsaktiviteter. Det speglar din förmåga till kreativt uttryck, nöjen och hur du vill njuta av livet. Detta hus symboliserar dina fritidsintressen och aktiviteter som ger dig glädje och tillfredställelse.

Det femte huset relaterar också till romantiska relationer, kärleksaffärer och upplevelsen av att bli förälskad. Det omfattar glädjen i ditt föräldraskap, fertilitet och omvårdnaden av dina barn, små som vuxna. Planeter i det femte huset pekar på dina konstnärliga talanger och din förmåga att ge uttryck för ditt kreativa jag. Det visar även på hur du är i romantiska relationer.

LÄS ÄVEN: 3 kristaller du behöver – enligt ditt stjärntecken

Sjätte huset

Jungfruns hus – Service

Nyckelord: Hälsa, kost, träning, hobbys, dagliga rutiner, teamwork

Det sjätte huset styr hälsa, arbete, service och dagliga rutiner. Det speglar dina vanor och din motivation för personligt välbefinnande. Detta hus omfattar din dagliga sysselsättning, arbetsuppgifter och yrkesmässiga strävanden som bidrar till din känsla av att det finns ett syfte med det du gör.

Det sjätte huset relaterar också till hälsa och välbefinnande, inklusive kost, motion och hur väl du tar hand om dig. Det symboliserar din vilja att ge service till andra och att ge av dig själv, att tjäna mänskligheten. Planeter i det sjätte huset kan påverka dina arbetsvanor, hälsotillstånd och livsstilsval.

LÄS ÄVEN: De fyra elementen: Vilket tillhör ditt stjärntecken?

Sjunde huset

Vågen hus – Interaktion

Nyckelord: Partnerförhållanden, relationer, juridik, självet möter andra, äktenskap

Det sjunde huset representerar partnerskap, äktenskap och relationer. Det speglar din förmåga att bilda harmoniska förbindelser med andra och ditt tillvägagångssätt för att interagera med andra personer. Det här huset symboliserar romantiska partnerskap, affärsförbindelser, rättsliga avtal, gemensamma åtaganden och ömsesidigt samarbete.

Det sjunde huset relaterar också till människor som har stor betydelse för dig, som ditt äktenskap, affärspartners och nära medarbetare. Det omfattar egenskaper som diplomati, kompromiss och förmågan att söka balans och harmoni i relationer. Planeter i det sjunde huset kan påverka din relationsdynamik och hur harmoniskt eller disharmoniskt det är i dina relationer.

LÄS ÄVEN: Astrologen förklarar: Det här är kardinala, fasta och flexibla stjärntecken

Åttonde huset

Skorpionens hus – Förvandling

Nyckelord: Sex, arv, investeringar, delade resurser, pånyttfödelse och att ge av sig själv.

Det åttonde huset styr transformationer, delade resurser, intimitet och det okända. Det speglar ditt emotionella djup och din andliga utveckling. Det visar även på ditt intresse för att förstå psyket hos dig och andra. Detta hus symboliserar erfarenheter av förlust, återfödelse och förnyelse som leder till djup personlig förändring.

Det åttonde huset relaterar också till delade resurser som ekonomi, arv och gemensamma företag som innefattar ömsesidiga investeringar och skyldigheter. Det omfattar dina intima förbindelser, emotionell närhet och din förmåga att släppa in andra människor på djupet. Planeter i det åttonde huset kan påverka teman som makt, kontroll och regeneration och indikera dina områden av sårbarhet eller styrka.

LÄS ÄVEN: Det här säger ditt stjärntecken om dig – enligt mediet Benny Rosenqvist

Nionde huset

Skyttens hus – Filosofi

Nyckelord: Högre utbildning, långa resor, ideal, drömmar, utmaningar,
att söka livets mening, religion och andlighet.

Det nionde huset styr högre kunskap, andlighet, filosofi och resor. Det speglar din strävan efter mening, visdom och andlig förståelse. Detta hus omfattar studier av religion, filosofi och metafysik samt att se nya kulturella och intellektuella perspektiv.

Det nionde huset symboliserar resor, äventyr och sökandet efter mening i livet genom utbildning och erfarenhet. Det relaterar också till lagar, etik och moraliska principer som styr dina värderingar. Planeter i det nionde huset kan påverka utbildningsmål, andliga övertygelser och din förmåga att hitta din livsfilosofi eller religion. Detta formar din syn på världen och din strävan efter att öppna upp ditt högre medvetande för andlig upplysning.

LÄS ÄVEN: Kan man vara född i fel stjärntecken? Astrologen svarar

Tionde huset

Stenbockens hus – Yttre omgivning

Nyckelord: Social status, ambition, karriär, offentlighet, auktoriteter, dina mål i livet, föräldrar

Det tionde huset representerar karriär, social status, auktoritet och livsmål. Det speglar dina ambitioner, professionella prestationer och strävan efter framgång och erkännande i samhället. Detta hus omfattar yrkesverksamhet, karriärutveckling och offentliga prestationer som visar din status och anseende.

Det tionde huset relaterar också till auktoriteter, ledarskap och ansvarsområden som krävs för att uppnå professionella mål. Det symboliserar din livsuppgift och syfte i livet, din strävan efter personlig framgång. Planeter i det tionde huset kan påverka karriärval, offentligt anseende och professionell framgång och indikera områden av styrka eller utmaning inom ditt yrkesliv.

LÄS ÄVEN: Helena-Magdalenas grundkurs i astrologi

Elfte huset

Vattumannens hus – Gemenskap

Nyckelord: Social medvetenhet, målsättning, socialt samvete, internationella nätverk, gemenskap

Det elfte huset styr vänskap, gemenskap, gruppdynamik och framtidsvisioner. Det speglar dina sociala nätverk, grupptillhörighet och strävan efter gemenskap och samhörighet med andra. Detta hus omfattar vänskapsrelationer, kollektiva mål och engagemang i samhällsgrupper och organisationer.

Det elfte huset symboliserar också dina drömmar, ambitioner och visioner för framtiden. Det visar på hur du bidrar till att göra världen till en bättre plats. Det relaterar till dina vänskapliga band, samarbete och stöd från likasinnade individer som delar liknande intressen och värderingar, din soultribe. Planeter i det elfte huset kan påverka ditt sociala liv, din målmedvetenhet och din längtan efter att bidra till förändringar genom att engagera dig i det som känns viktigt för dig.

LÄS ÄVEN: Veckans horoskop

Tolfte huset

Fiskarnas hus – Självuppoffring

Nyckelord: Avskildhet, eskapism, tro, institutioner, återvändande till evigheten, karma, familjehemligheter

Det tolfte huset styr det undermedvetna, isolering, självförstörelse och andlig transcendens. Det speglar ditt själsliga jag, din intuition, undermedvetna tankar, rädslor och mönster av beteende. Detta hus omfattar också isolering, reträtt och återhämtning från världen samt strävan efter andlig upplysning och transcendent förståelse.

Det tolfte huset symboliserar själens djup, ditt andliga sökande och behovet av att släppa taget om materiella bindningar för att uppnå en högre medvetenhet. Det relaterar till dina drömmar, din intuition och den kollektiva mänskliga medvetenheten som strävar efter enhet och helhet. Det tolfte huset styr även över institutioner som sjukhus, kloster, fängelse och liknande. Planeter i det tolfte huset kan påverka inre stridigheter, själviskhet och behovet av att övervinna hinder på den andliga vägen.

Anmäl dig till Näras nyhetsbrev!

Få alla våra nyheter direkt i din inkorg, varje vecka:

Jag har läst och godkänner villkoren.
Publicerat

Prenumerera

Nära är en tidning som skriver om andlighet och inre välbefinnande. I tidningen medverkar det kända mediet Benny Rosenqvist och flera andra intressanta personligheter.