Skapa förändring med hjälp av runor: Bjud in uråldrig spådom i ditt liv

Att använda sig av runor i arbetet med personlig utveckling blir allt vanligare. Det vet Thorwald Lorentzon som är High Priest i Correllian Nativist Wicca med runor som ett av specialområdena. Denna gamla kunskap bär på magi, men kom ihåg att du är medskapare till allt du vill förändra. Låt runorna vägleda dig framåt i livet!

Text: Thorwald Lorentzon
Foto: Thorwald Lorentzon, Getty Images

I vår tid av intresse för både andlighet och nordisk historia har runor ökat i popularitet. De knyter an till sägenomspunna tider som vi kan fascineras av och även längta till.

När vi idag talar om runor syftar vi allra oftast på tecknen i de gamla germanska skriftsystemen. Det fanns flera olika system, beroende på tidsperiod och geografiskt område. Ett av dem är ”originalversionen”, den 24-radiga futharken. I spirituella och magiska sammanhang ofta kallad utharken. Det är den som vi utgår från här.

Hur använder man runor?

Runtecknen symboliserade ursprungligen föremål och företeelser i människornas vardag och fick därifrån utvidgade innebörder (en runas innebörd kallas denotation). Exempelvis har runan Tyr som avbildar en lans/pil denotationen ”mod” eller ”viljestyrka”.

En del runor har fått en djupare eller mer omfångsrik denotation än andra. De allra flesta har två till fem denotationsaspekter, mer eller mindre tydligt besläktade.

Thurs, till exempel berättar om kaos men också om den livserfarenhet och visdom som följer. Utharken som helhet beskriver människans färd genom livets alla utvecklingssteg och utmaningar.

Förutom att runorna användes i skrift var de också verktyg för vägledning och spådom. Om exempelvis Tyr visade sig vid ett kast eller en dragning visar det att det krävs mod och viljestyrka. Däremot, vid magiskt arbete med Tyr är följdordningen omvänd: då är utgångspunkten att vi söker mod och viljestyrka och tar hjälp av runan för att finna det. Sådan runmagi beskrivs nedan, men först ställer vi frågan: Vad är egentligen magi?

Begreppet magi

Magi syftar till att förändra verkligheten i enlighet med den egna viljan. Detta kan vidareutvecklas långt, men här räcker det att uppmärksamma den viktiga skillnaden mellan högmagi och lågmagi. Sinnets kraft är grundläggande i all magi. Men medan högmagin nyttjar även överjordiska makter förlitar sig lågmagin endast på vår egen kraft och vår orubbliga tro på denna.

Magi finns. Magi är inget märkligt – egentligen. Magi kan handla om ett samspel mellan sinne, tid och rum, där vi i rumsbegreppet inkluderar den universella energin, kallad till exempel kvantfältet inom fysiken.

Vi vet att den fysiska världen inte är en färdig konstruktion, utan löpande skapas genom påverkan på de allra minsta partiklarna, en påverkan som människan med sitt välutvecklade medvetande kan göra mycket effektfull. Energin inväntar oss och våra intentioner att forma den genom tankar och känslor. Det formandet är den magiska processen. Det enda vi behöver är viljan och insikten att förändring kan ske. När vi vet om runans förändrande kraft kommer vi att handla i enlighet med denna vetskap, och då är förändringens boll satt i rullning.

LÄS ÄVEN: Spå med runor: Så gör du en reading

Runors denotationer

Det första steget mot runmagi är givetvis att lära sig runornas namn och denotationer. Vi bör också träna på att skriva runorna och skaffa en solid relation med dem.

Att sedan medvetet ta del av runornas kraft kan utföras på många sätt, även det enklaste.

Resultatet är inte styrt av komplicerade ritualer, endast av oss själva! Hur vi gör något blir betydelsefullt endast i den utsträckning som det stärker vårt sinne.

Runor-med-siffror.jpg

Följande runor kan fungera som exempel för vårt magiska arbete:

1. Ur. Uroxens runa. Oxen Audhumbla representerar Ginnungagap, tomheten före skapelsen. Ur är utharkens cykelstartare och denoterar också bland annat dynamisk kraft och resultatet av ansträngning.

3. Ass. En av kommunikationsrunorna. Denna komplexa runa är kopplad till Oden och denoterar bland annat kommunikation, lärande och visdom.

4. Reid. Reserunan. Förutom att vara en stark skyddsruna, knuten till Thor, uppmanar Reid oss: ”Rör dig! Handla nu! Då upphävs stagnationen.”

7. Wunja. En av framgångsrunorna, bärare av lycka, välstånd och kärlek.

10. Iss. Isrunan. Isriket Niflheims runa denoterar till exempel tillbakadragande och stillestånd, positivt eller negativt.

14. Algiz. Älgrunan. Skydd, fysiskt och spirituellt! Berömd är den så kallade skräckhjälmen, skapad av fyra Algiz pekandes åt fyra olika håll.

17. Bjarka. Björkrunan. Den mest feminina av alla runor, knuten till de mäktiga gudinnorna Frigg och Freja; signalerar bland annat fysiskt eller bildligt havandeskap och är en viktig relationsruna.

21. Ing. Passionsrunan. Den mest uttalat sexuella runan, som dock också betonar kanalisering åt andra håll av sexuell energi. Den står därför också för starter och nya projekt.

24. Fä. Cykelavslutaren. När dess energi har klingat av börjar livsresan om igen med Ur, men då på ett högre plan än i föregående cykel. I övrigt denoterar Fä till exempel materiellt välstånd.

LÄS ÄVEN: Tasseografi: Lär dig konsten att se framtiden i teblad

Runmagi i praktiken

Själva ordet runa kommer från den germanska roten run med betydelsen ”viskning” eller ”hemlighet”. Bär gärna detta med dig när du arbetar, det skapar i sig en magisk aura, och vetskapen om att du följer en uråldrig tradition påverkar ditt undermedvetna.

Kartlägg först situationen du vill påverka. Vad behöver du stärka eller dämpa hos dig själv? Hur vill du påverka situationen som helhet? Vad ska magin mynna ut i för resultat? Se läget från flera vinklar och hitta sedan runan/runorna som passar bäst:

Ur kan användas när du står inför en omvälvande, kanske oroande, förändring.

Ass är runan då kommunikation är avgörande.

Denotationen rörelse hos Reid gäller även fysisk rörelse – använd den därför gärna som skyddsruna vid resor.

Wunja kan användas både för att attrahera och behålla till exempel glädje, lycka och välstånd.

Iss kan med fördel användas för att bevara det du tycker om.

Använd Algiz för att skydda kropp, sinne och ande.

Känner du dig som en ”dörrmatta”, utnyttjad av omgivningen? Bjarka bistår dig när du sätter stopp!

Om passionen i ditt förhållande går på halvfart tänder Ing glöden!

Ibland fastnar vi i uttjänta energier. Saker har förändrats, cykeln är slut och vi måste inse det. stöttar.

LÄS ÄVEN: Så gör du en runtolkning – med runor du skapat själv

Hitta ditt sätt att arbeta med runor

Efter att ha bestämt runa/runor ska du hitta ett sätt att arbeta som passar just dig, tillfredsställelse här är A och O. Ett förslag kan vara att först bestämma tidpunkt utifrån månfaserna. Avtagande måne är tiden för rensande och bortforslande processer, medan tilltagande måne är fördelaktig för skapande. En inledning som sedan passar de flesta är att rita/rista runan på en liten träbricka, gärna med trädarten i åtanke eftersom olika arter bär olika energier.

Rönn passar väl ihop med Iss medan ask passar med Ur och hagtorn med Ing. Varje situation är unik, och om du successivt lär dig mer och väljer bland samtliga 24 runor och betydligt fler trädarter täcks varje situation!

Skapa gärna en ritual med kläder och tillbehör vid det magiska arbetet (men som nämnts finns inget krav). Om du uppskattar att arbeta i skenet av levande ljus, välj färger som passar energimässigt. Tänk också på att du kan måla träbrickan! Läs om vad olika färger står för här nedan.

Använd rökelse eller eteriska oljor om du önskar, och ta hänsyn till deras energi. Du kan exempelvis smörja ljusen med olja eller låta rummet bada i rökelse. Allt du väljer att integrera i processen blir nycklar till ditt undermedvetna. Känn dig magisk – då är du det!

Ta gott om tid på dig och var koncentrerad när du ristar och fyller i, eller ritar, runan med passande färg. Om du önskar, rista även in runan i ljuset/-en innan du tänder. Var medveten om kraften som ditt sinne besitter.

Låt situationen som runmagin handlar om spelas upp för ditt inre, som en tydlig film, gärna detaljerad. Känn att filmen är lika verklig som du själv, där och då. Du är visserligen fysisk medan filmen utspelar sig på astralplanet, på den nivå där energin formas för att sedan manifesteras i vår värld. Men det är inte samma sak som en skiljelinje mellan verklig och inte verklig, utan endast en fråga om att det fysiska energitillståndet än så länge är tätare än det astrala. Detta är vad du just nu ändrar på.

LÄS ÄVEN: Så lång tid kan det ta för en spådom att slå in: Benny Rosenqvist svarar

Några trädarter och deras olika energier

Al: Rörelse, flexibilitet, flödesförmåga.
Alm: Att överkomma hinder, att hela/läka situationer.
Ask: Nystart, ny riktning.
Hagtorn: Kärlek, sexualitet.
Rönn: Skydd, säkerhet, stabilitet.
Vide/pil: Balans, harmoni, cykliska förändringar.
Äpple: Nya situationer, förändringar.

Färgernas betydelse

Svart: Guidning, skydd, visdom.
Lila: Spiritualitet, psykiska förmågor.
(Ljus)blå: Kommunikation.
Grön: Helande, välstånd, fertilitet.
Gul: Lycka, framgång.
Orange: Kreativitet.
Röd: Starka emotioner, passion. Rött ger också extra energi till alla situationer.
Rosa: Romantisk kärlek, medkänsla.
Vit: Renhet, manifestation.
Vitt anses också passa för nästintill alla situationer och hargenerell användning.

Thorwald-Lorentzon.jpgThorwald jobbar dagligen med runor som redskap för självutveckling.

Runorna är med dig

När du har avslutat, bär med dig runan och var medveten om dess kraft som du har väckt. Känn den stråla. Känn den omsluta. Känn den förstora dig. Känn den styra ditt handlande mot ditt mål.

Om du exempelvis önskar hjälp av Ass inför en kommunikativt krävande situation, som en anställningsintervju, känn att det är du och Ass som genomför intervjun; lite humoristiskt kan man säga att det är ni två, med dubbel kraft, mot personalchefen! Om Ing konsulteras för en nystart på passionens område, var medveten om att runan och ditt eget sinne nu är integrerade i strävan mot målet.

Bejaka magin!

Steget till full tro på runornas verkan kan vara vanskligt. Vi behöver skifta tänkande.

Sedan 1600-talet har den västerländska kunskapstraditionen förvägrat oss samröre med sådant som inte går att väga, mäta och räkna. Men runmagi utgår från vårt psykes kraft och dess samverkan med kvantfältet, och fler företeelser än så är inblandade. Vi förstår ännu inte komplexiteten och måste därför bortse från frågan ”Hur?” och känna oss trygga i ”Att!”. Då omformar vi successivt den dominerande snäva tesen ”Du måste se det för att tro det” till magins tes ”Du måste tro det för att se det”.

En god ingång till runmagiskt arbete är att använda det i enkla, ”mindre” situationer. Starta inte i för stor skala, för då kommer du, medvetet eller inte, att tvivla och resultaten uteblir. Gå lugnt fram, känn att det du gör är i harmoni med det du tror, och vandra sedan bit för bit från att tro till att veta.

Stort lycka till!

Lär dig mer om runor i Thorwalds webbkurs: Grundkurs i runor och runtolkning

Det här är Thorwald

Ålder: 51 år.
Bor: Tottarp, utanför Staffanstorp i Skåne.
Familj: Barn och sambon Susanne och hennes barn. Mamma och syster.
Gör: Lärare i qigong, tai chi, zenmeditation och klassisk buddhistisk mindfulness. High Priest i Correllian Nativist Wicca och organisationens representant i Sverige. Genom Wicca specialiserad på runtolkning och mediumskap. Renar hus och platser tillsammans med Susanne. Skribent och radiopratare.

Anmäl dig till Näras nyhetsbrev!

Få alla våra nyheter direkt i din inkorg, varje vecka:

Jag har läst och godkänner villkoren.
Publicerat

Prenumerera

Nära är en tidning som skriver om andlighet och inre välbefinnande. I tidningen medverkar det kända mediet Benny Rosenqvist och flera andra intressanta personligheter.