Spå med runor: Så gör du en reading

Ända sedan vikingatiden och den anglosaxiska tiden har runor använts för att spå. Utveckla dina mediala kunskaper med hjälp av runspråket.

Text: Redaktionen
Foto: Shutterstock

Från början utövades denna konst av visa kvinnor som kallades völvor och som utförde ritualer för män som skulle dra ut i krig, idka byteshandel eller vakta djur. Runinskriptioner som markerar segrar har hittats på stora stenar och gravplatser över hela Skandinavien och överallt där vikingar slog sig ner.

Det här andliga verktyget är populärt än idag eftersom det ger tydlig vägledning och kan belysa kommande händelser. Varför inte prova själv och se?

LÄS ÄVEN: Skapa förändring med hjälp av runor: Bjud in uråldrig spådom i ditt liv

Vad betyder runorna?

Feh = Rikedom
Lycka och pengar. Betyder även att du kommer att uppnå dina nuvarande mål med livet och karriären.

Ur = Styrka
Mod och att överkomma hinder. Visar att du kommer att bli belönad genom dina egna ansträngningar.

Thurs = Törne
Beskydd, utmaningar, hemligheter och konflikter. Kan visa att det kommer svårigheter före något positivt.

Ass = Gud, Oden
Vishet, inspiration och kommunikation. Hör samman med övergångsriter och shamanupplevelser.

Reid = Resa
Resa, tillväxt, förändring och öde. Förbered dig på en ny livscykel eftersom livets resa aldrig tar slut.

Ken = Lykta
Vägledning, inre röst och kreativitet. Du kommer hitta en inre inspiration som lyser upp din väg.

Gifu = Gåva
Generositet när det gäller kärlek, juridiska frågor och kontrakt. Runan betyder att ömsesidigt ge och ta – men att göra det för mycket kan vara destruktivt.

Wynja = Glädje
Glädje, framgång och erkännande. Representerar glädje genom egna ansträngningar.

Hagal = Hagel
Förstörelse genom naturkatastrofer och okontrollerade krafter. Representerar ovälkommen förändring som om den ses positivt kan förvandla sorg till glädje.

Naud = Behov
Tid för handling, självförtroende, personlig prestation och passion. Runan betyder behov eller brist och kan visa på obalans.

Iss = Is
Blockering eller stopp. Förutser en inaktiv period som till och med kan vara positiv, vänta på rätt tillfälle.

Jara = År/skörd
Resultaten av tidigare ansträngningar förverkligas, livscykler som kan vara givande eller en upprepning av gamla misstag.

Eoh = Idegran
Omvandling och förändring. Naturliga avslut som leder till förvisning av det som nu är totalt överflödigt.

Perta = Moder, jord
Fertilitet och tillväxt, en ny början. Ödets runa – det som är för dig ska också bli ditt.

Algiz = Älg
Det högre jaget, andlig natur, tvåfaldighet, omsorg som behövs vid viktiga frågor.

Sunna/sol = Solen
Seger, framgång, potential, energi och expansion. Lyckan kommer att stå dig bi.

Tyr = Andlig krigare, himmel
Rättvisa och en stig kommer att framträda. Behåll tron i mörka tider.

Bjarka = Läkekraft
Helande och fysisk eller andlig pånyttfödelse. Visar även på en ny början. Det är en gynnsam runa att få upp.

Eh = Häst
Lojalitet, harmoni mellan människor – eller visar på en flytt.

Madr = Människa
Kraften i den mänskliga intelligensen, att se ditt liv som en del av ett större mönster. Medkänsla för styrka och svagheter.

Lagu = Vatten
Födsel, en början, känslor, livets flöde, omedveten vishet och intuition.

Ing = Guden Ing, manlig sexualitet
Tid för mognadsprocess (både verklig och symbolisk), kreativ tillbakagång , löfte om bättre tider.

Dagaz = Dag, insikt
Uppvaknande, klarsynthet eller medvetenhet, optimism. För ett ljus i slutet av tunneln.

Odal = Hemmet, tradition
Hem, familjefrågor, familj och ansvar, plikt. Kan även föreslå ett behov av tydligare gränser.

LÄS ÄVEN: Grundkurs i runor och runtolkning med Thorwald LorentzonRunorna och deras namn
Gör dina egna runor

Samla stenar i samma storlek på en strand. Du kan också använda kristaller eller till och med träbitar. Vad du än väljer kommer du att behöva tjugofyra stycken eftersom det är antalet i futharken.

Rita eller måla runsymbolerna på dina tjugofyra stenar, kristaller eller träbitar. När du är färdig ska du lägga runorna i en cirkel. Börja med Feh klockan 12 och arbeta sedan medsols.

Sprid rök över cirkeln med de 24 runorna med hjälp av salviarökelse och mässa: ”Skydda och säkerhåll, vakta och leda.” Det renar runorna. Nu är du redo att påbörja din spådomsläsning.

LÄS ÄVEN: Lär dig spå i händer: ”En millimeter i handen är ett år av ditt liv”

Reading med runor

Förvara runorna i en liten påse och antingen tar du eller personen du gör en reading för fram rätt antal runor (se nedan) för den valda läsningen. Innan du tar fram en runa ska du tänka på en fråga du vill ha besvarad eller be om vägledning.

En runa
En enda runa ger en ögonblicksbild av en situation eller ett problem. Du kan också använda det här som en morgonritual för att ge en indikation på hur din dag kommer att bli, eller som fokus för meditation.

Fyra runor
Den här readingen berättar för oss om det förflutna, nutiden och framtiden. Lägg de fyra runorna i riktningarna norr, söder, öster och väster:

Nordri (Norr):
Det förflutna.
Influenser som har haft effekt på det förflutna i relation till frågan.

Sudri (Söder):
Nutiden.
Händelser som händer nu som har en effekt på nutiden i relation till frågan.

Austri (Öster):
Framtiden
Hinder att se upp för som kanske förhindrar resultatet eller målet du har satt upp för dig själv.

Vestri (Väster):
Resultatet.
Det möjliga resultatet när man tar med alla runorna i beräkningen.

Fem runor
En reading med fem runor, ibland kallad Tors kors, ger en insikt i en specifik fråga eller ett specifikt problem. Välj ut fem stenar och placera den första åt söder, den andra åt väster, den tredje åt norr, den fjärde åt öster och den femte i mitten.

Runa 1
Situation nu: Den underliggande inverkan som ligger bakom din fråga.

Runa 2
Hinder: Belyser hinder som måste överkommas.

Runa 3
Positiva influenser: Det som stöttar dig.

Runa 4
Nära framtid: Det möjliga, kortsiktiga resultatet.

Runa 5
Avlägsen framtid: Visar det slutliga resultatet.

LÄS ÄVEN: Tasseografi: Lär dig konsten att se framtiden i teblad

Anmäl dig till Näras nyhetsbrev!

Få alla våra nyheter direkt i din inkorg, varje vecka:

Jag har läst och godkänner villkoren.
Publicerat

Prenumerera

Nära är en tidning som skriver om andlighet och inre välbefinnande. I tidningen medverkar det kända mediet Benny Rosenqvist och flera andra intressanta personligheter.