Jai Thornell: Spirituell Mindfulness går på djupet!

Text: Jai Thornell
Foto: Shutterstock

Jag utbildade mig för en del år sedan till Mindfulnessinstruktör då jag hade ett eget behov av att landa i nuet, att vara mer närvarande, att minska mitt dömande och leva mer i acceptans av mig själv. Allt jag utbildat mig inom de senaste 22 åren har jag gjort för min egen skull, min egen utveckling. All kunskap och erfarenhet dessa utbildningar gett är en del av min utvecklingsresa vilken jag är mycket tacksam för.

Mindfulness, som betyder medveten närvaro, har blivit väl accepterat i Sverige. Företag och kommuner skickar sina medarbetare på kurser för att skapa bättre arbetsklimat. Hur har Mindfulness kunnat bli så accepterat då? Jo man plockade bort ursprunget och de andliga termerna ur den. Jon-Kabat Zinn, en amerikansk professor i medicin som studerade buddistisk lära, tog delar ur denna lära och skapade en avskalad västerländsk variant som kunde accepteras och som när man gjorde studier på metoden för behandling av exempelvis stress och ångest, fick bra resultat.

Nu satte en våg av rörelse igång över västvärlden – här fanns en metod utan religion eller andlighet som gav resultat. Och det är sant – många har fått ett bättre mående och ett liv med sundare värderingar. Men jag vill ändå påstå att det på många sätt bara skrapar på ytan. Någon verklig bestående förändring sker förmodligen endast för ett fåtal. Och anledningen till detta är just att man skalat bort de andliga delarna och möjligheterna att se på de existentiella frågorna från ett djupare spirituellt perspektiv.

Spirituell Mindfulness betyder andlig medveten närvaro och går djupare än ”vanlig” Mindfulness. Vi är en ande i en kropp, vi är inte en kropp som har en ande – vi behöver komma i kontakt med själen inom oss om vi vill ha bestående förändringar i vår värld. I dag finns inga kurser i Spirituell Mindfulness. Men det kommer! Än så länge så införlivar jag och min fru det i våra egna andra kurser och utbildningar men vi arbetar på att utveckla en sådan separat kurs eller utbildning. Vi tror att det behövs och att behovet av att komma djupare finns.

Jag vill avsluta med att jag är tacksam för att spridningen av Mindfulness är stor i västvärlden – men nu behöver vi gå in i dess verkliga syfte, ner på djupet och in i själen!

Namasté
Jai Thornell
www.loveit.se

Fler krönikor

Publicerat

Prenumerera

Nära är en tidning som skriver om andlighet och inre välbefinnande. I tidningen medverkar det kända mediet Benny Rosenqvist och flera andra intressanta personligheter.