Är folkhälsa bara idrott?

Text: Jai Thornell
Foto: Shutterstock

Varje år får svensk idrott statligt stöd med 2 000 miljoner kronor. På det kommer andra inkomster som till exempel sponsorer och reklam inbringar. Trossamfunden i Sverige får under ett år mindre än fem procent motsvarande idrottens stöd – cirka 92 miljoner kronor.

Kommunerna i Sverige får 885 miljoner för analysarbete, revidering av planer, marknadsföring för att nå unga kring psykisk hälsa. Endast 130 miljoner av dessa 885 går till ungdomsmottagningar, ett arbete som förstås är viktigt, men på det hela taget går de mesta pengarna till byråkrati och för att hantera psykisk ohälsa snarare än att främja mentalt och känslomässigt mående.

Min fråga är: Hur är det möjligt att vi år 2017 anser att idrott skulle främja människors hälsa så till den grad att den är värd 2 000 miljoner kronor och att andlig utveckling inom trossamfunden enbart är värd 5 procent av detta? I en värld där andligheten behövs mer än någonsin behöver trossamfunden medel för att hitta gemensamma vägar för andlig frihet och fred. Ja, jag vet att det finns trossamfund med fundamentalism, men den som vill ha den diskussionen med mig får först fundera över fundamentalismen inom vissa sporter och dess konsekvenser inom idrotten, både bland utövare och bland dess så kallade supportrar.

Varför är det viktigare att skolorna satsar på idrott och inte meditation och Mindfulness i samma utsträckning? Varför anser regeringen att mental och psykisk hälsa ska få betydligt mindre än hälften än vad fysisk hälsa ska få?

Varför belönar vi våra barn som är duktiga i idrott med pokaler istället för att meditera med våra barn och ge dem villkorslös kärlek? Varför lär vi våra barn attvi vi våra barn som är duktiga i idrott med pokaler istället för att meditera med våra barn och ge dem villkorslös kåra barn att först är bäst och att vara tvåa, eller till och med därefter, inte räknas som lika bra?

Visst, det finns stark evidens för att ökad fysik aktivitet ger positiva hälsoeffekter och att man förmodligen (man vet inte säkert) får en bättre livskvalitet. Ny forskning visar dock att mental träning, där man inte tränar fysiskt utan endast tänker att man gör det, kan öka muskelmassan med 13,5 – 35 procent. Mental träning, meditation och Mindfulness innebär stora förändringar för den fysiska, mentala och känslomässiga kroppen. Det finns till exempel stor mängd forskning som visar att Mindfulness effektivt minskar stress, som är huvudanledningen till de flesta av våra sjukdomar. Forskningen visar också att Mindfulness ökar immunförsvaret och skapar snabbare läkningar, minskar fysisk smärta, förbättrar fokus, ökar självkänslan, skapar mer empati och inte minst utvecklar den emotionella intelligensen. Hur mycket pengar avsätts direkt i statliga stöd till meditation, Mindfulness eller mental träning? 0 procent. Noll kronor.

Jag bryr mig inte om idrotten får 2 000 eller 5 000 miljarder kronor. Men det är patetiskt och korkat att andlig utveckling och utövande samt mental och känslomässig hälsa får noll eller nästan inget.

Namasté
Jai
www.loveit.se

Prenumerera

Nära är en tidning som skriver om andlighet och inre välbefinnande. I tidningen medverkar det kända mediet Benny Rosenqvist och flera andra intressanta personligheter.