Näras profiler siar om 2024: Andligheten växer i en tid av förändring

Näras åtta profiler har siat om vad som kommer att ske under 2024. Flera av dem ser en snabb utveckling i den tekniska världen och turbulens inom politiken. Samtidigt fortsätter andligheten att växa och allt fler omfamnar en mer avskalad livsstil.

Text: Redaktionen
Foto: Getty Images

Benny Rosenqvist, medium

Under 2024 kommer vi att se att lågkonjunkturen släpper och vi går sakta in i en högkonjunktur, eftersom jag ser att kriget i Ukraina tar slut. I Sverige uppstår politiska problem, det blir nyval till hösten.

Kronprinsessan Victoria uppmärksammas internationellt för något som har med medmänsklighet att göra.

Ämnet andlighet växer. Det kommer att finnas filmer och teatrar med andligt tema. Och även bok- och tidningsvärlden får sig en skjuts.

LÄS ÄVEN: Skippa nyårslöftet och hitta din sankalpa – För en djupgående förändring

Antalet mindre butiker ökar och allt fler småföretagare kommer att etablera sig. Detta är tack vare ett bidrag som är bättre än tidigare för de som vill starta egna företag. Fler småföretag kommer i sin tur att bidra till att minska arbetslösheten.

Jag ser naturkatastrofer i USA och Australien, kopplade till vatten och bränder. Dessa katastrofer beror på klimatförändringarna. Sommaren 2024 kommer att vara varm i Europa. Längre fram ser vi att allt fler sydeuropéer kommer till oss i Norden på grund av klimatförändringarna. Jag ser att även utvecklingsländer kommer att börja ta ansvar för miljön, på ett annat sätt än tidigare, vilket på lång sikt kommer att förbättra situationen.

Pierre Hesselbrandt, medium

Under 2024 kommer vi att återigen ställas inför utmaningar. Den globala ekonomin kommer att stå inför stora utmaningar som kan leda till kaos, men som sedan kommer att stabilisera sig.

Tyvärr blir cyberattacker allt vanligare och de blir alltmer intensiva. Naturkatastrofer kommer att inträffa, några av dem hade kanske till viss del kunnat förutses.

Jag ser att det kommer att finnas ny teknik och nya idéer när det gäller att bygga bostäder i områden som drabbats av kriser.

LÄS ÄVEN: Vad är ett mediums uppgift, egentligen? 5 andliga profiler svarar

En högt uppsatt person kommer att bli sjuk, vilket kommer att påverka en del av världen på ett ovanligt sätt.

Valet i USA kommer att påverka oss mer än vi först tror. Inflationen och räntorna fluktuerar, men det kommer att finnas en ljusning mot slutet av 2024 eller början av 2025.

Artificiell intelligens (AI) kommer att diskuteras mycket och kan påverka arbetssektorn både positivt och negativt. Samtidigt kommer det att göras framsteg inom medicin och fler människor hittar alternativa sätt att behandla – eller åtminstone lindra – sina symtom.

Anna Strandlind, medium

Jag upplever en känsla av värme som jag tror har med solen att göra, och detta kan ha både positiva och negativa konsekvenser. Det kan innebära klimatförändringar och eventuell överhettning i vissa delar av världen, samtidigt som det också kan betyda mer solsken.

Vatten kommer att få en betydande roll på många sätt, med olika reningstekniker som tillämpas i hav, sjöar och andra vattenkällor. Miljöfrågor kommer att vara i fokus i Sverige och andra länder, och det kommer att göras betydande insatser för att hantera dessa frågor.

LÄS ÄVEN: Månkalender för 2024: Ladda ner här

Jag ser att ett virus kommer att uppstå, men det kommer också att elimineras och försvinna relativt snabbt.

När det gäller artificiell intelligens (AI) kommer den att ta över många uppgifter under 2024, men AI kommer också att skapa nya typer av arbeten.

Den "nya" andligheten och det spirituella kommer att öka i betydelse. Jag ser att många människor kommer att förenkla sina liv och sträva efter en rikare känslomässig existens. Många kommer att söka sig till naturen och omfamna en mer avskalad livsstil som blir allt mer populär.

Anna-Lena Vikström, sierska

Detta år blir året då kriget i Ukraina tar slut och Ukraina återfår sin frihet. Jag får bilder som tyder på att detta inte kommer att ske genom ett fredsavtal utan snarare genom händelser i Ryssland, kanske till och med en statskupp. Detta sker dock senare under året, troligtvis efter sommaren.

I början av året ser jag politisk turbulens i Sverige, med en minister eller partiledare som avgår.

Vintern i Sverige blir kall. Klimatförändringarna fortsätter att utgöra en utmaning, särskilt när det gäller global matförsörjning. Samtidigt sker snabba framsteg inom teknik och innovation, särskilt inom området för elektricitet och energi. Detta underlättar för människor och visar att världen tar klimatkrisen på allvar.

LÄS ÄVEN: Lär dig spå i händer: ”En millimeter i handen är ett år av ditt liv”

I november ser jag en kvinna som vinner presidentvalet i USA, vilket innebär att det här året präglas av många stora politiska händelser som inträffar med kort tidsintervall.

I Sverige går ekonomin bättre och detta är verkligen ett år då det händer mycket i världen!

Ewa Olsson, medium


År 2024 blir ett år av kraftfulla sanningar där mycket kommer att komma upp till ytan, inklusive korruption och maktspel. Jag får en känsla av att sanningar kommer att avslöjas, vilket är positivt för medborgarna.

Inom skolvärlden kommer lärare, rektorer och annan personal att protestera mot nedskärningar, vilket leder till demonstrationer. Deras handlingar är motiverade av deras oro för barnen och framtiden.

En världsstjärna inom musiken kommer att upptäckas. Denna person kommer att bli lika stor som Michael Jackson och Elvis Presley. Inom idrotten kommer Sverige att ha framgång inom många kategorier. Det kommer att vara en ökande entusiasm för idrott och motion bland allmänheten.

LÄS ÄVEN: 3 enkla steg för att uppnå flow: Ta del av Universums skaparenergi

Kungen börjar delegera allt fler uppgifter till kronprinsessan Victoria.

Det kommer att vara ett år med många fantastiska nya uppfinningar, inklusive bilar med solcellsplattor och andra teknologiska framsteg.

En ökande tendens till att hjälpa varandra kommer att synas, såsom samåkning till jobbet, hjälp med husdjur och skjutsning av barn till skolan. Samarbetet kommer att vara viktigt för ekonomisk överlevnad. Även intresset för andlighet kommer att öka.

Jag ser också en stor brand i en historisk stad där antika byggnader finns.

Helena-Magdalena Ivekrans-Nätt, astrolog och medium

Jag ser ett år fyllt med nya idéer och innovationer, där tekniken utvecklas på ett otroligt snabbt sätt.

Efter en mycket omtumlande tid skapas nu nya möjligheter och människor börjar tänka i nya banor, med frihet som ledord. För Sverige, som har haft många läxor att lära, känner jag en lättare energi och ser att nya internationella avtal kommer att undertecknas under våren. Sverige blir en del av något större, och det kan även innebära att vi överväger att ansluta oss till Euro.

LÄS ÄVEN: Räkna ut din personliga siffra för år 2024 – så här gör du!

Jag känner glädje i Europa på försommaren, men under hösten skakar det ekonomiskt på allvar under ett par månader. En ny stark ledare träder fram, en visionär som påverkar världen positivt, och större reformer genomförs för att förbättra hälso- och sjukvården.

Jag ser stora demonstrationer som äger rum på olika håll i världen, där människor kräver större frihet. I Ryssland ser jag en mycket orolig tid, medan Ukraina blir allt starkare. 

Jag ser också vulkanutbrott och bränder.

Andligheten ökar och allt fler väljer att följa sin intuition.

Jai Thornell, medium och hypnosterapeut

Året verkar bli politiskt och ekonomiskt mildare på många sätt, vilket ger oss möjlighet att hämta andan. Samtidigt ser jag tecken på att det uppstår splittringar och oenighet i EU-parlamentet. Det kan betyda att det behövs någon form av större förändring, även om detaljerna är osäkra.

Det verkar som om klimatet blir något mildare och stabiliserar sig på något sätt, trots att det låter konstigt. Detta kan vara en positiv utveckling.

I fjol förutspådde jag fler utomjordiska besök, vilket också skett. Dessa kommer att fortsätta under 2024.

LÄS ÄVEN: Hjärtats energier påverkar dig: Lär dig odla mer kärlek

För Sverige verkar 2024 vara ett år för återhämtning och för att hitta inre trygghet och visdom, efter några turbulenta år.

En händelse med andlig eller paranormal karaktär kommer att äga rum i mitten/norra Sverige och få uppmärksamhet även utanför landets gränser. Det är en spännande utveckling!

Eftersom planeternas positioner och energierna i universum verkar skapa förutsättningar för en lugnare tid, kan detta vara en tid för reflektion och inre tillväxt.

Tanja Dyredand, modern shaman och astrolog

Runornas magi talar enligt gammal fornnordisk sejd. 2024 välkomnas med ledorden: nystart, kreativitet, glädje, grundande, själsligt helande och andlig utveckling.

Detta år kommer att präglas av förändringar som sveper igenom samhället och världen, samtidigt som du uppmuntras att utforska ditt eget personliga energiskifte.

Det är ett utmärkt år för att fördjupa din andliga utveckling och ta dig an nya kreativa projekt. Du uppmuntras att utforska vad som ger dig själslig glädje och passion i ditt liv under året.

LÄS ÄVEN: Upptäck synkronicitet i vardagen – när universum pratar med dig

Om du stöter på utmaningar under året föreslår runorna att du använder din inre styrka, erfarenhet, tillit och mod för att möta dem. Om du följer din rätta väg kommer du att märka att den vägen kommer till dig med lätthet.

2024 är året att så nya frön och bjuda in tillväxt, helande, samarbeten, dagligt skydd och överflöd. Naturen och Moder Jord kan vara en kraftfull källa till helande och energi. Du är huvudpersonen i ditt eget liv som förtjänar att leva i överflöd. Du är älskad och värdefull.

Sejdade årsrunor: Ingwaz, Pertha, Raidho.

Numerologi:
2 = Samarbete, harmoni.
4 = Stabilitet, struktur.
8 = Överflöd, rikedom, tillfredsställelse.

Utveckla din andlighet tillsammans med våra profiler i Tidningen Näras webbkurser

Anmäl dig till Näras nyhetsbrev!

Få alla våra nyheter direkt i din inkorg, varje vecka:

Jag har läst och godkänner villkoren.
Publicerat

Prenumerera

Nära är en tidning som skriver om andlighet och inre välbefinnande. I tidningen medverkar det kända mediet Benny Rosenqvist och flera andra intressanta personligheter.