Fjärrsyn hjälper CIA lösa gåtor

Extrasensorisk Perception (ESP) är ett spännande område. Begreppet innefattar det mesta som handlar om att skaffa sig information med hjälp av paranormala metoder, exempelvis fjärrsyn (Remote Viewing). Fjärrsyn innebär förmågan att visualisera en annan plats än där man själv befinner sig.

Text: Jai Thornell
Foto: Shutterstock

Det finns många experiment gjorda inom fjärrsyn och flera av dessa har Russell Targ som är fysiker, författare och en av grundarna till Stanford Research Institute’s arbete om mediala förmågor, utfört. Arbetet gjordes under 70-och 80-talet för CIA’s räkning. Ett av de medium som testades var Ingo Swann och resultaten var så häpnadsväckande att CIA först trodde att det fanns spionage och läckor inom organisationen. 

En annan person, Pat Price, som också var duktig på fjärrsyn, gav mycket värdefull information till CIA. Pat lyckades få inre bilder som han sedan ritade ner noggrant. Hans experiment resulterade i en ritning som föreställde en portalkran på en hemlig sovjetisk anläggning under det kalla kriget. När man lyckats fotografera anläggningen visade den sig nästan helt identisk med Pat’s ritning.

Hur är det då möjligt att sitta på ett kontor i USA och ”bara” genom tankens kraft visualisera en person, en byggnad eller något annat på andra sidan jorden och sedan återge den identiskt? Det är möjligt därför att vi människor har ett sjätte sinne, hos vissa mer utvecklat än hos andra. 

Att öva på den här förmågan är roligt och enkel att utföra. Be till exempel en vän om hjälp och kom överens om en viss dag och tidpunkt. Sätt dig sedan ner någon minut och slappna av. Därefter ska du fokusera på var din vän är någonstans och skriva ner eller rita av de förnimmelser du får. Ha sedan kontakt med din vän och stäm av. Se det som lek och övning, för det kan ta ett tag innan du bli bra på det. Det viktigaste är inte att lyckas perfekt utan att ha kul! Lycka till!

Publicerat

Prenumerera

Nära är en tidning som skriver om andlighet och inre välbefinnande. I tidningen medverkar det kända mediet Benny Rosenqvist och flera andra intressanta personligheter.