Trans är vägen till andlig visdom

En av profilerna på Näras andliga kryssning i höst är Jeff Jones, ett duktigt medium från Wales i Storbritannien. På båten blir det storseans och föreläsningar men vanligtvis håller han bland annat kurser i transmediumskap. Här reder han ut begreppen och förklarar varför transkommunikation är en fantastisk kanal till Andra sidan!

Text: Paulina Holkenberg
Foto: Paulina Holkenberg

Vi stämmer träff på Jeffs spiritualistiska center, New Beginnings, i Stockholm. Det är en varm, färgstark lokal där Jeff tillsammans med cirkelledaren och tolken Malin Edström utbildar i bland annat transmediumskap, något som många säkert har funderingar kring. Det bubblar av frågor men Jeff är noga med att pedagogiskt förklara de olika nivåerna av trans och reda ut begreppen.

– Benämningen transmediumskap är ofta missförstådd. Många kallar sig transmedium utan att vara i ett sinnestillstånd av djuptrans. Det förvirrar, säger Jeff. Transmediumskap kräver uppoffring, utveckling och det tar flera år att komma dit.

Jeff talar av egen erfarenhet. Hårt arbete och en enorm uppoffring av familj och vänner var precis vad som krävdes för att ha den rena kanal till andevärlden som han har idag. 

Jeff började som klärvoajant medium och utvecklades till healer. Därefter öppnades dörren till andevärlden genom trans, ett annorlunda sätt att kunna ta kontakt med anhöriga på Andra sidan via en ren kanal. När han väl förstod vad det innebar såg han till att hitta en god mentor som kunde vägleda honom i den nya kunskapen. Nu har Jeff arbetat med trans i över 30 år.

– Alla former av mediumskap kräver ett förändrat sinnestillstånd, säger Jeff och fortsätter: Går man in i en lätt meditation så är det ett förändrat sinnestillstånd och då kan det per definition kallas trans. Många kan i meditation visa transpotential.

Mediet stiger åt sidan

För att förklara delar Jeff upp det mentala mediumskapet i två kategorier, perception/uppfattning och kontroll. I en perceptionsklass är mediet den första mottagaren och använder sig av sina fem sinnen och känslor för att tolka och förmedla budskapet. Det är den här typen av förmedling som används på exempelvis storseanser.

– Förutom att mediet sätter sin vokabulär på meddelandet kan också mediets sinnestillstånd och känsloliv filtrera meddelande, säger Jeff. 

Med kontrollerad förmedling menar Jeff att anden förmedlar fritt genom mediet till mottagaren utan att meddelandet färgas av mediet. Detta kan bara göras genom att mediet befinner sig i ett djupare förändrat sinnestillstånd, så kallad trans. 

– Ett budskap från en kontrollerad förmedling är mer detaljerat och anses mer rent, eftersom mediet stiger åt sidan. 

Inom mentalt mediumskap kan mediet befinna sig i olika nivåer av trans, från passiv påverkan till i princip medvetslöshet. Det finns många indikationer för att man nått den djupaste transen.  

Jeff förklarar genom att låta Malin demonstrera hur det kan se ut. Malins huvud faller och ögonen sluts.

– Det första tecknet är att hjärtat slår långsammare, andningen blir lugnare och ögonlocken förblir stilla. Temperaturen i kroppen sjunker och smärttröskeln höjs, man får en känsla av att kroppen försvinner. När alla justeringar är gjorda och mediet befinner sig i rätt medvetandetillstånd talar andevärlden direkt genom mediet, säger Jeff.

– När man är i full kontroll skiljer sig talet från ett vardagligt. Meningarna kan vara ofullständiga eller baklänges, det är en indikation på att det inte är mediets ord. Under en timme kan det vara så att jag bara minns två ord av alla jag sagt. 

Hur känns det när du går in i trans?
– Det känns som att jag är utanför min kropp, trots att jag fortfarande är kopplad till den. Det är ett skiftande medvetande, jag måste skifta från mitt intellektuella tillstånd till det andliga tillståndet, så på så sätt måste jag vara separerad på något vis. 

Jeff förklarar att anden aldrig behöver gå in i kroppen eller ta över kroppen. På samma sätt lämnar aldrig mediet kroppen och försvinner, något han upplever att folk ofta missförstår. Det enda andevärlden behöver är en stadig kontakt med mediets undermedvetna.

– När andarna pratar genom mig känns det som att jag är någon annanstans i rummet. Jag är medveten om processen men jag minns inget av vad som sagts. 

Fyra kroppar

För att göra det ännu tydligare drar Jeff paralleller till auran och våra fyra kroppar. 

– Vi har den fysiska kroppen, den mentala kroppen, den känslomässiga kroppen och energikroppen, alla finns i vår aura. Så även när jag släpper taget om det fysiska och stiger in i det andliga intellektet så är jag fortfarande i min totala energisfär.  

Att förbereda sig för en transsession tar många timmar och det krävs att det finns tydliga riktlinjer för åhörarna. Processen börjar flera timmar före en seans. Jeff måste ha lugn och ro omkring sig och han kan sällan äta för nära inpå en seans. Även efter eventet tar det cirka sex timmar innan han fullt ut har kommit tillbaka till sig själv.

– Det är viktigt att inte störa mediet, säger Jeff och vänder sig till Malin. När vi har seans är det Malins uppgift att se till att mediet kommer tillbaka till sitt naturliga tillstånd lugnt och ostört.

Finns det några risker med trans­förmedling?
– Nej, med rätt mentor är det inte farligt. Jag är mer rädd för okunskapen som gör att folk inte visar respekt för mediet.  

Jeff tycker det är viktigt att människor får kunskap om transmediumskap. Han har sett de som kallar sig transmedium som vrider ansiktet i olika grimaser, kroppar som rör sig i konstiga ställningar och människor som pratar ett främmande eller oidentifierbart språk, det är inte att förmedla budskap via trans, menar Jeff.

Fysiskt mediumskap 

När mediet nått en nivå av djuptrans kan man nå det fysiska mediumskapet.

– De fysiska fenomenen baseras på en produktion av något som kallas ektoplasma, en substans som finns i vår eteriska uppbyggnad, men som hos fysiska medier är större.     

Ektoplasman extraheras från mediets energikropp och andevärlden har total kontroll över det som sker och den substans som skapas.

– Allt som produceras på en fysisk seans är av en fysisk natur, vi har till och med tagit en hårslinga från en person från andevärlden som uppenbarade sig via ektoplasma. Alla ser eller hör samma sak av det som sker. Det är andevärlden som kontrollerar mediets sinne.  

Jeff förklarar att det finns olika typer av fysiska fenomen i form av knackningar, föremål som lyfts från golvet och direkta röstfenomen, som inte kommer från mediet. 

– Du kan också med hjälp av ektoplasma se dina anhöriga. Andevärlden använder ektoplasma för att lägga en mask över mediet. Masken kan vara i färg och även lukta. När masken är byggd använder andepersonen masken för att visa sig och då kan du se din mormor eller vem det är som visar sig.

– På våra seanser har publiken kunnat se ansikten och många har identifierat sina nära och kära, inflikar Malin. Det är fantastiskt att se människor så tagna och rörda.

– Detta visar att transmediumskap är det mest faktiska beviset för att det finns liv efter död, för det är fysiskt och alla ser samma sak. Det sker inte via ett medium, ett sinne eller på en skärm. Det är en total materialisering. 

– Vi kommer alla gå in i den andliga världen och vi vill alla veta hur den fungerar, säger Jeff. Det enda sättet för att få reda på det är via transkommunikation. Det ger oss en direktlänk till andevärlden. Det är en tillgång till visdomen.  Alla ser eller hör samma sak. Det är andevärlden som kontrollerar mediets sinne, menar Jeff Jones. Foto: Paulina Holkenberg.

Det här är Jeff:

Ålder: 60 år.
Bor: Cardiff, Wales.
Familj: Frun Julie, dottern Nia och sonen Jackson.
Intresse: Inredning, trädgård och musik.
Motto: Alla är vi medium för uttrycket av vår egen ande.
Kontakt: info@jeffjones.se
Hemsida: jeffjones.se

Fler artiklar

Publicerat

Prenumerera

Nära är en tidning som skriver om andlighet och inre välbefinnande. I tidningen medverkar det kända mediet Benny Rosenqvist och flera andra intressanta personligheter.