Jai Thornell: Gud skapade inte människan

Text: Jai Thornell
Foto: Shutterstock

För mig är det helt obegripligt att läror som påstår att Gud skapat människan till sin avbild eller att Gud skapade jorden fortfarande kan råda. Det är bara att se sig omkring för att i så fall börja fundera på om Gud är psykopat? Jo kan man fortfarande hävda, så är det, men människan är syndfull så vi har förstört Guds skapelse. Jaha? Så Gud skulle skapa något som var ett måndagsexemplar av sig själv som blev som ett misslyckat experiment? Det skulle betyda att Gud tycker om att plåga folk?

 Ja jag vet att det kan verka som att jag vill provocera troende inom religion men nej det är inte mitt syfte – jag ställer bara ganska självklara frågor och ger ut mina funderingar. Vi måste våga använda ord som varför, vad, vem, hur, på vilket sätt i de här sammanhangen.

Vad tjänar en bild av en gudomlighet som skapat människor som ska göra val som innebär krig, våld och smärta? Inget säger jag. Absolut ingenting mer än att de som förkunnar ska skrämma folk till lydnad. Det handlar för mig om makt och pengar – de två gamla klassikerna.

Så vem skapade människan då? Det är ingen enkel fråga att ge svar på. Men så här ser jag det kort beskrivet: Vår själ är en del av gudomligheten och i vår själ så verkar det som om att en tanke smugit sig in att vi är separerade från Gud. Eftersom vår själ är just en del av gudomligheten så är den också skapande. Jag tror helt enkelt att vi i en känsla av separation skapat denna fysiska värld själva i och igenom vårt medvetande. Det är därför många säger att den här världen är en illusion och jag håller med. Den känns väldigt verklig eftersom vi i den fysiska kroppen har våra fem sinnen. I och med att vi kan uppleva separation så kan vi också uppleva tillhörighet. Så uppstår dualiteten, Yin och Yang.

På många sätt och i många andliga traditioner och filosofier så beskrivs den fysiska världen och människan i den som en illusion eller dröm. Vi är alltså inte här fast vi tror det. På natten drömmer vi men när vi vaknar så vet vi att vi drömt. Det finns ett stadie till – att gå från denna vakna dröm som den kallas till det verkliga uppvaknandet – vi är hemma redan i Källan.

Namasté
Jai
www.loveit.se

Prenumerera

Nära är en tidning som skriver om andlighet och inre välbefinnande. I tidningen medverkar det kända mediet Benny Rosenqvist och flera andra intressanta personligheter.