Är du högkänslig? Så kan du skydda dig mot destruktiva relationer

Att plågas av narcissistiska relationer är att utsättas för osynligt, emotionellt våld om och om igen. Högkänsliga personer, som är empatiska av sin natur, kan precis som alla andra, bli offer för den här typen av giftiga kontakter. Det syns sällan utanpå vad som pågår på insidan. Därför är det viktigt att öka kunskapen och medvetenheten kring ämnet. Det vill författaren och beteendevetaren Charlotta Lagerberg Thunes med sin bokserie om högkänsliga Lo. Nu aktuell med sin tredje bok, Sorgmanteln.

Text: Charlotta Lagerberg
Foto: Cecilia Hedström, Shutterstock

Vem som helst kan bli fångad av en person med narcissistiska drag. Detta är viktigt att poängtera, eftersom narcissister ofta skyller på högkänsliga att de är just känsliga och narcissister använder det som en ursäkt för sitt beteende. De skuldbelägger den som är högkänslig, men den som blir utsatt är aldrig i skuld. Och det är viktigt att förstå vad som händer så att man kan skydda sig.

En narcissist kan vara vem som helst: en förälder, ett syskon, en partner, en arbetsgivare eller en kollega. När vi faller offer för en giftig relation är det viktigt att vi får stöd, vilket ibland kan försvåras om du omger dig av människor som slätar över, tystar ner och bekräftar narcissistens falskspel. Det blir ytterligare en faktor som försvårar situationen.

Narcissistisk kultur

Narcissistisk personlighetsstörning orsakar problem. Även om det sägs finnas dryga två-tre procent som lider av störningen globalt så söker de sällan hjälp, men det gör å andra sidan deras anhöriga på grund av de svårigheter de får tampas med i relationen. Störningen har inte ökat i samhället men dragen har, och i dag talar vi om att vi lever i en narcissistisk kultur där vi stundtals välkomnar dragen.

Men varför avslutar och lämnar vi inte relationen? Traumabindningen som uppstår i relationer där det finns förtryck och våld, står i vägen och försvårar för oss. För såret som skapas gör att vi känner att vi inte kan leva utan personen som faktiskt skadar oss. Dessa starka bindningar bildas mellan människor och bindemedlet som skapas är helt enkelt trauman. Bindningen uppstår genom motsägelser som till exempel att vi först bombarderas av kärlek. Sedan byts smekningen och kärleken ut till nedvärdering vilket skapar kaos i vår hjärna.

Relationens fokus ligger alltid på att komma tillbaka till den punkt när allt var som bäst. Löftet om en härlig relation, som aldrig infinner sig igen. Uppmärksamheten riktas utåt och vi slutar ha kontakt med det vi känner inåt. Det förklarar varför vi stannar och upprepar giftiga relationer.

Ytterligare något som försvårar är att det både är en biologisk och emotionell process, vilket innebär att bindningen förenar oss inte bara emotionellt utan också biologiskt genom nivån på utsöndrade hormoner.

Kroppen har vid kärleksfulla perioder utsöndrat både kortisol (under stressfasen) och dopamin (under kärleksfulla stunder). Detta mönster upprepas och blir en giftig cocktail som får vår kropp att tro att det är normalt.

Du tror det ska bli bra igen och den narcissistiska personen övertygar dig om att du har den bästa relationen i världen, för att sedan säga att du är värdelös och andra nedvärderande saker.

Pendlingen skapar en oerhörd stress i vår hjärna och det blir ett psykiskt och emotionellt övergrepp. Vi pumpar ut adrenalin som sliter på kroppen på samma gång som det också skapar en enorm obalans i hjärnan. Vi mår dåligt, men fortsätter leva på hoppet om att allt ska bli annorlunda snart. Men äkta kärlek bygger inte på kaos, förvirring eller drama.

Börja ta hand om dig själv

Hjärnan har en enorm funktion att kunna formas om, men vi måste göra det medvetet. Ett sätt kan vara att gå i till exempel kognitiv beteendeterapi, KBT. I terapi bearbetar vi trauman genom att ge bilder åt situationer och sätta ord på upplevelserna: Vad man kände, tänkte samt se vad som är skillnaden mellan då och nu. På så vis skapar vi oss en bättre struktur.

Du behöver sortera bland skam, skuld och självkritik och framför allt behöver du börja ta hand om dig själv.

När du börjar känna det som är äkta kan du börja vidta åtgärder. Det är aldrig för sent att rita om sin karta.

10 överlevnadstips för högkänsliga som hamnat i destruktiva relationer

1. Högkänsliga personer är ofta energigivare av sin natur, med stor empatisk förmåga. Och även om vem som helst kan drabbas, så är det en viktig påminnelse att faller du offer för en energivampyr, så bör du veta att de livnär sig på andras smärta. Narcissister saluför sig sällan som rovdjur, och likt en ”varg i fårakläder” spelar narcissisten sårad och lockar till sig en räddare. Snart därefter ”hugger de” och översvämmar personen med sitt gift. Med andra ord väljer de gärna ut individer som har stor förmåga att läsa av andras känslomässiga tillstånd.

2. Även om man inte kan sätta likhetstecken mellan högkänslighet och sårbarhet har jag som själv är högkänslig ofta känt mig mer utsatt och tagit del av skuldbördan. En kränkning blir inte längre någon kränkning utan skulden skjuts med ord som att det beror på högkänsligheten eller ännu värre överkänslighet, som är någonting helt annat. Sårbarheten blir större om man som jag har haft brist på emotionell anknytning, stöd och tröst under uppväxten.

3. Att läsa och lära sig så mycket som möjligt om narcissistisk personlighetsstörning hjälper dig, så att du kan skydda dig i framtiden. Lär dig om hur deras strategier ser ut som de använder mot andra människor.

4. Många högkänsliga personer är väldigt samvetsgranna och tillitsfulla. De tror ofta väl om människor. Då är det extra värdefullt att inse att narcissister uppträder i olika slags skepnader, det finns dolda narcissister likaväl som charmiga. De bär olika masker på sig och tänker en sak, säger en annan och gör en tredje.

5. Narcissister använder sig inte alltid av fysiskt våld, men psykiskt. Det kan vara våld i form av verbala kränkningar, lögner, känslomässig utpressning, försummelse, brist på omsorg, dubbla budskap, härskarteknik eller förödmjukande beteenden av olika slag.

6. Se över dina egna behov. Ställ frågan till dig själv: ”Vad är bra för mig?”

7. Känn in dina egna gränser. Emotionellt våld sker smygande successivt så det är svårt att märka av det i början.

8. Högkänsliga personer har en välutvecklad intuition. Lita på vad du känner och behöver och stå fast och kvar i den känslan. Tvivla inte, utan lyssna till din inre röst, vårda din inre trädgård och släpp inte in vem som helst utan sätt upp visuella staket som skydd.

9. Att kombinera din inre röst med kunskap om narcissism ökar chansen att genomskåda strategierna som den narcissistiska personen använder sig av och hjälper dig att vid ett tidigt stadie inte falla offer för dem.

10. De flesta personer som blir offer för en narcissistisk person söker ofta hjälp i någon form av terapi. Narcissister gör dock inte det, eftersom de lever med övertygelsen om att de är felfria. Det är svårt att konfrontera eller försöka förändra en narcissist.

Stöd vid giftiga relationer

 • Skaffa dig en stabil grund att stå på.
 • Släpp taget om hur det kunde ha varit.
 • Acceptera.
 • Man behöver kunna hantera relationen i sin helhet. För att skydda sig själv och kanske sina barn från det värsta.
 • Man behöver också kunna se hur olika situationer påverkar dig i ett större sammanhang. Det i sin tur gör att du kan skapa strategier och ta kontroll över samtalen.
 • För att öka chanserna att nå fram förbered dig och använd skriftlig kommunikation.
 • Styr när du kan.
 • Använd rak och tydlig kommunikation.
 • Identifiera personens drivkrafter och den öppna och dolda agendan.
 • Sätt gränser och stå fast i dem.
 • Minska kontaktytorna.

Det här är ”gaslighting”

En annan sak som försvårar är när narcissister använder sig av ”gaslighting”, som är en form av psykisk manipulation. Begreppet innebär att man vill få personen att inte lita på sina egna sinnen eller sin magkänsla. Syftet är att få individen att börja tvivla på sig själv och bli förvirrad. Vanliga företeelser vid gaslighting är: anklagelser, psykisk misshandel och att ge felaktig information.

Gaslighting är ett av de dolda narcissisternas favoritverktyg, för att kunna påverka omgivningen. Målet är att med hjälp av manipulation föra offret till ett sådant tillstånd att hen ifrågasätter sin egen perception, sitt minne och sin mentala balans. Det är alltså en medveten attack att ljuga och försöka övertyga dig om att det är något fel på dig. Att du är mentalt instabil.

Det här är högkänslighet
 • Den amerikanska psykoterapeuten och forskaren Elaine N. Aron är den som myntat begreppet ”HSP – Highly Sensitive Person”.
 • Ungefär tjugo procent av världens befolkning anses vara högkänsliga.
 • Högkänsliga personer har en tendens att ta in och bearbeta intryck djupt.
 • Högkänslighet är ingen diagnos utan ett personlighetsdrag som innebär att man har god kontakt med sitt inre känsloliv.

Charlotta Lagerberg Thunes

20220713-Charlotta-Lagerberg.jpg

Ålder: 50 år.

Gör: Författare, föreläsare, konstnär och beteendevetare med podden Känslostark. (Blev korad till årets ”Känslovisionär” i Palladium Malmö 2021.)

Aktuell med: Sorgmanteln, som är den tredje delen i bokserien om högkänsliga Lo. Sorgmanteln belyser högkänslighet, narcissism, gaslighting och traumabindning. Hon har tidigare skrivit Orkidébarnet och Fjärilsdrömmar.

Podd: Känslostark som du finner på www.lottastextochskrift.se

Hemsida: www.artbyclt.se och www.charlottalagerbergthunes.se

Läs även:

Prinsessan Märtha Louise: 4 råd till föräldrar med högkänsliga barn

Är du en stjärnsjäl? Så känner du igen egenskaperna

Mira försökte ta sitt liv – stoppades av en osynlig kraft

Se vad vi mer har skrivit om högkänslighet

Anmäl dig till Näras nyhetsbrev!

Få alla våra nyheter direkt i din inkorg, varje vecka:

Jag har läst och godkänner villkoren.
Publicerat

Prenumerera

Nära är en tidning som skriver om andlighet och inre välbefinnande. I tidningen medverkar det kända mediet Benny Rosenqvist och flera andra intressanta personligheter.