Näras medium ger svar: Siffror och deras betydelse

Majlis har en spännande koppling till numret 13. Nu frågar hon Benny vilken betydelse talet har för henne.

Text: Benny Rosenqvist
Foto: Shutterstock

Jag är född 13 juli kl 13. Det var mina föräldrars 13:e år som gifta, min syster var 13 år då och jag blev 13e barnbarnet på min mammas sida. Dessutom fick min mamma beskedet att hon väntade mig 13 december. Är detta en slump eller har det någon betydelse för mig? I så fall vilken? Vad betyder alla dessa 3:or för mig?
Kram Majlis

Benny svarar:
Vissa människor har livstal, mitt är 7 och ditt är 13. De har inte med numerologi att göra. Det är tal som bara kommer in i livet med olika kopplingar till oss. Ditt livstal finns med dig hela livet. Nummer 13 är för andra otur med för dig är det ett livstal. 
Kram Benny

Ställ en fråga till Benny Rosenqvist du också!

Mejla: benny@tidningennara.se. Döp mejlet till "Fråga om andlighet".
Observera: Till denna e-postadress kan du endast skicka frågor till den andlige profilen som vi får lov att publicera i tidningen Nära. Frågan kan även komma att publiceras på hemsidan. Vi kan inte garantera att alla som skriver frågor kommer med. Det kan också dröja innan din fråga publiceras. Nära-redaktionen hantererar inkorgen, inte den andlige personen. 

På hemsidan visas endast ett fåtal frågor och svar. Alla frågor som besvaras publiceras i tidningen Nära. 

Läs mer

Publicerat

Prenumerera

Nära är en tidning som skriver om andlighet och inre välbefinnande. I tidningen medverkar det kända mediet Benny Rosenqvist och flera andra intressanta personligheter.