Sök i denna blogg...

Annons
Annons
Annons

Tidningen Nära på Instagram

Instagram
Annons
Annons

Näras meditationslista

Näras favoriter 1

Katarina Campagnola är astrolog och bloggar om allt mellan himmel och jord. Hon ger tips och råd om hur du kan leva i harmoni med planeternas inflytande. Hemsida: www.astro.se

Näras nya astrologi-bloggare

Hej! Jag heter Katarina Campagnola och är tidningen Näras nya astrologi-bloggare. Jag har sysslat med astrologi sen jag var tonåring och det är fortfarande mitt livs passion.

Astrologi är en urgammal kunskap som går tillbaka tusentals år i tiden, och beskriver hur planeternas rörelser på himlavalvet står i relation till händelser på jorden.

Astrologi kan användas för många olika ändamål, men framför allt för självkännedom och personlig utveckling. Det personliga horoskopet ger oss kunskap om oss själva på djupet. Vi kan få insikt om vilka svårigheter vi måste kämpa med i livet, vilka talanger och förutsättningar vi har inom olika områden. Det ger också tidsperspektiv på bra och jobbiga perioder, samt värdefull information om vad som kan ge mening och lycka i livet.

I min blogg kan du följa vad som sker på himlavalvet och få tips om hur du kan använda planeternas konstellationer för att göra ditt liv spännande och meningsfyllt. Hör gärna av dig om du har frågor eller synpunkter.

Frid och glädje,
Katarina
www.astro.se

Praktisk Astrologi

Jag kunde inte hitta mina nycklar häromdagen. Jag hade bråttom och hade förmodligen lagt dem på en ovanlig plats i all hast. Det händer ibland. Min man Robert gör samma sak. Han kunde inte hitta en sladd till sin datorn för någon vecka sedan, som han ”lagt på en säker plats”. Horär Astrologi eller ögonblicksastrologi som det också kallas, kan hjälpa till i sådana lägen.

Horär astrologi (horary astrology) är en teknik inom astrologin som besvarar frågor. Det kan vara frågor mellan himmel och jord, men man måste kunna besvara frågan med ett konkret praktiskt svar. Man kan till exempel inte fråga ”Är han min tvillingsjäl”, eller ”Finns Gud”. Den typen av frågor kan man inte besvara med ögonblicksastrologi, eftersom det inte går att verifiera svaret på ett konkret sätt.

När man ställer en fråga bör man befinna sig i vad man kallar för ”sacred space”. Man bör vara absorberad i frågan och den måste ha betydelse. Man kan t. ex. inte ställa en fråga och sen om man inte är nöjd med svaret, lägga Tarot kort, eller Iching tills man får det svar man vill ha! Man ställer frågan EN gång. Vid ett senare tillfälle kan man ställa följdfrågor om man behöver ytterligare information. Vill man ställa samma fråga, måste något ha förändrats i situaitonen. Om man inte menar allvar och man leker med gudarna, leker de också med dig.

Horär astrologi går tillbaka långt i tiden och användes flitigt under renässansen. William Lilly skrev boken ”Christian Astrology” som beskriver denna konstart i detalj. Lilly var hovastrolog till det Brittiska kungahuset på 1600-talet.

Jag ställde frågan ”Var är mina nycklar?” och ritade upp horoskopet för tiden när jag ställde frågan. Voila, där fanns svaret, i ett par ridbyxor i tvättstugan! Nja, så lätt kunde jag inte läsa ut svaret, men vad som kom fram i horoskopet var att de skulle ligga i den del av huset som är kopplat till vatten (jag tänkte tvättstugan), och att något med hästar (tolfte huset) fanns med i ekvationen.

Horär astrologi är en form av astrologi som ännu är ganska okänd i Sverige. Men den är väldigt spännande och användbar!

Ljus och glädje,

Katarina

www.astro.se

Det Nya Astrologiska Året

Astrologi är både en konst och en vetenskap. Denna gudomliga kunskap är ett redskap för personlig utveckling och människokännedom. Astrologi kan användas som en slags väderleksrapport som ger indikationer på vad framtiden kan komma att innehålla.

Vi kan använda astrologiska metoder för att utveckla vårt medvetande och komma till insikt om vad som behöver uppmärksammas både inom och utanför oss själva.

Egentligen börjar det individuella nyåret med vår födelsedag varje år, eller rättare sagt när Solen befinner sig på exakt samma ställe som den var när vi föddes. Men många personer väljer ändå det nya kalenderåret som utgångspunkt för framtidsprognoser.

När man undersöker hur planeterna kommer att påverka oss under året, utgår man alltid från födelsehoroskopet. En teknik som de flesta astrologer använder sig av kallas för transiter. En transit beskriver hur en planet rör sig och står vinkelmässigt i förhållande till hur planeterna stod när vi föddes, dvs. i födelsehoroskopet.

Transiter beskriver vilken typ av planet inflytande vi står under, och hur det kan komma att påverka vår utveckling under året. Man måste dock komma ihåg att den fria viljan alltid finns med. Vi kan välja och fatta egna beslut. Vi är inte helt ödesstyrda av planeternas inflytande. Men man kanske kan säga att planeterna ger en slags bakgrundston till vår livssituation. Transiterna visar vilka områden i livet som står under utveckling. Det i sin tur ger oss kunskap om hur vi bäst kan förhålla oss till vår personliga utveckling. 

Den grafiska efemeriden är ett ypperligt redskap för astrologen, som ger en snabb överblick av planeternas rörelser under året. På den grafiska efemeriden kan man se planeternas symboler inritade i den vänstra kanten. Om man följer linjerna utifrån symbolerna, så visar det hur planeterna rör sig.

I den högra kanten ritas födelsepositionerna in. Man drar en sträckad linje från varje symbol till den vänstra kanten. Nu ser man både födelsepositionerna och hur planeterna rör sig i förhållande till dem under året.

Där linjerna möts, visar på tidpunkter för mer eller mindre viktiga skeenden i vår utvecklingsprocess. 

Den grafiska efemeriden underlättar i det astrologiska arbetet. Om du vill veta mer, kontakta mig privat. 

Ljus och glädje,

Katarina

www.astro.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISAR konferensen

Astrologikonferensen hålles på en fantastisk plats i öknen i ett Indianskt reservat. Det är så många intressanta föredrag att det är svårt att välja. Idag lärde jag mig en hel del om Vertex. En ödespunkt i horoskopet som beskriver vad som motiverar oss på en djupare nivå. Det tecken Vertex befinner sig i och det hus dess teckenhärskare styr och är belägen i, symboliserar omständigheterna kring vårt livsöde. Vad är det som driver oss framåt? Föredraget var ganska filosofiskt och tog upp aspekter som karma och dharma. 

Det andra föredraget jag gick på handlade om terapi och astrologi. Hur horoskopet reflekterar vad vi går igenom på ett djupare plan och hur terapeuten och klienten ofta delar ett gemensamt livstema. Mer inom kort. 

Ljus och glädje,

Katarina

www.astro.se

Horoskopet - Nyckeln till ditt inre

Det är så otroligt givande och spänannde att arbeta som astrolog och få möjlighet att utveckla djupare förståelse för detta otroliga redskap som kan vara till så stor hjälp för många människor. Trots att jag studerat astrologi i närmare fyrtio år, så lär jag mig nya saker hela tiden om astrologi.

Horoskopet är personligt och berättar om vem vi är och om vår utvecklingsväg. Om man tror på reinkarnation, kan man se födelsehoroskopet som en beskrivning av våra tidigare liv. Det belyser något om det förflutna och samtidigt något om vår framtid, vad vi behöver utveckla, vilka talanger vi har fått med oss, och vilka problem vi behöver jobba med.

Du har fått det personliga horoskop som tillhör dig. Det finns en mening med att vi föds på en viss tidpunkt. Horoskopet är helt enkelt ett fantastiskt redskap som ger insikt och hjälper oss att utveckla det vi behöver.

Astrologi betyder i princip att tiden innehåller kvalitet.

Idag gjorde jag ett mistag då jag inte använde astrologi. Jag introducerade en ny häst till mitt sto Dazzle. De hade varit ute hela dagen tillsammans med oss ägare, så jag tänkte att det var kanske ett bra tillfälle att låta dem lära känna varandra bättre genom att vistas i samma hage. Den andra hästen som heter Mack, är ny på farmen, och behöver integreras med de andra hästarna. I vanliga fall brukar jag räkna fram gynnsamma tider för en sådan nystart, men gjorde inte det idag. Det hela slutade lite olyckligt, då Dazzle fick en skada bakom örat. Inget allvarligt, som tur är, men det är aldrig roligt när hästarna skadar sig. Mars och Pluto gick i konjunkt idag, och dessutom skulle det inte förvåna mig om Sheat, fixstjärnan som ofta bringar någon form av olycka var i närheten av ascendenten. Jag tog inte tiden exakt, men lade senare märke till att det var de sena graderna av Fisken som låg i öster när vi släppte dem i hagen. Nästa gång blir mer planering av planeterna i hästsammanhang!

Ljus och glädje,

Katarina

www.astro.se

 

Finns viljan finns vägen

Vi har några sköna astrologiska dagar att se fram emot. Merkurius står i Lejonet och är på väg mot Jupiter i konjunktion. Men innan konjunktionen är exakt, kommer Venus emellan dem.

Venus närmar sig Jupiter från en retrograd position som blir exakt under tisdagen. På torsdag eftermiddag/kväll står Merkurius och Venus i konjunktion, och på fredag morgon mellan 8 och 9 är Merkurius/Jupiter kontakten exakt.

Denna veckan är perfekt för avkoppling, nöjen, kärlek, romantik, viktiga möten, semester, kreativa projekt och nya kontakter. Våga ta chanser, sök drömjobbet eller ta kontakt med personer som kan hjälpa dig framåt i din utveckling.

Solen står fortfarande i Lejonets tecken några veckor till. Det ger positiv kraft till de andra tre planeter som står i Lejonet nu (Merkurius, Venus och Jupiter). Känner du dig mer motiverad och positivt inställd till framtiden?

Lejonet styr mitt tionde hus (karriär) och under det senaste året har Jupiter varit placerad där. Jupiter är ett inflytande som ofta skänker möjligheter för utveckling som i sin tur skapar gynnsamma erfarenheter, tillväxt och mognad (dvs. om man inte går till överdrift, vilket det finns en tendens till med Jupiter transiter).

Ett av mina mål har varit att jobba med trauma som terapeut på någon slags akut mottagning. Jag har haft denna önskan och bild i mitt sinne under en längre tid. Jag har alltid velat arbeta med människor i ett terapeutisk sammanhang. Den önskan förstärktes när Robert Hand en gång tittade på mitt horoskop och sa att jag skulle passa till kristerapeut. Han baserade det på att jag har mycket skorpionenergi i födelsehoroskopet. Skorpionen gillar att hantera känslor, gå på djupet, forska och gräva i det mörka, kanske förbjudna. Processen skapar transformation på ett eller annat sätt.

Det har varit en lång process för mig att utbilda mig till psykoterapeut. Solen som styr mitt tionde hus är vad man kallar för peregrine (Solen i Skorpionen). En peregrine planet har ingen egen dignitet. Det är som att ge sig i kast med en uppgift utan att ha en vägvisare eller manual. Man får helt enkelt prova sig fram. Det kan innebära att man går på villovägar, kanske till en återvändsgränd eller i motsatt riktning innan man hittar vägen. Det är inte en rak linje mellan A och B. Det innebär att det kan bli en långsammare, men inte nödvändigtvis en mindre intressant resa.

Det kan också uppstå problem och hinder som försenar processen. En annan definition av peregrine är ”pilgrim”. En pilgrim är ute och vandrar och har ofta inget definierat mål. En planet som är peregrine har en längre inlärningskurva eftersom det saknas en manual. Man får helt enkelt lära sig genom ”trial and error”. Det i sin tur kan ge en hel del bra erfarenheter.

Som sagt, det har varit en lång process, men min dröm gick i uppfyllelse denna sommar när jag fick jobb på barnpsyk som terapeut här i Gainesville Florida. Vad jag har lärt mig under denna lååååånga utdragna process, är att aldrig ge upp, och att vägen är minst lika viktigt som själva målet. Kanske viktigare.

Har du några mål i sikte som du strävar efter?

Ljus och glädje,

Katarina

www.astro.se

 

 

 

Väduren - zodiakens första stjärntecken

Vad är astrologi?

Planeterna är symboler för grundläggande krafter som kommer till uttryck genom händelser eller genom egenskaper hos individen. Astrologi är ett symbolspråk som berättar om tidens inflytande, dvs vilken individuell prägel ett visst ögonblick har och vilka grundkrafter som växelverkar just då och på vilket sätt detta sker. Det personliga födelsehoroskopet berättar om dina yttre och inre egenskaper, och om din personliga livsresa.

Just nu går Solen igenom Vädurens stjärntecken. Varje stjärntecken har sin egen symboliska betydelse. Väduren är det första stjärntecknet i zodiaken, och symboliserar därmed början på en ny cykel. Vi går en ny tid till mötes i Vädurens tecken. Våren är här!

Väduren är igångsättaren som tar nya initiativ och har driften att sätta igång något nytt och modet att ta sig an nya utmaningar. Vädurens egenskaper kommer till uttryck genom företagssamhetslust, pijonäranda och handlingskraft. Väduren styrs av planeten Mars. Därför kan Väduren vara påstridig och uppvisa stridslust.

Vädurfasen är början på zodiakens (och livets) utveckling. Vädurens stöt framåt driver utvecklingen genom livets olika livsfaser, dvs genom de andra stjärntecknen. De olika utvecklingsfaserna avlöser varandra på ett naturligt sätt genom Solens vandring genom de 12 olika stjärntecknen. Vi kan skåda ett liknande skeendeförlopp i naturen genom årstidernas växling.

Väduren är det första eldtecknet I zodiaken. Eldtemperamentet kommer fram på sitt mest dynamiska sätt. Vädurar är mycket energiska, ivriga och alltid på språng framåt. De har självförtroende, är beslutsamma och uppvisar ofta ledarskapskvaliteter som de tar sig an genom att slå sig framåt. Vädurens skuggsida innehåller kvaliteter som egoism, självupptagenhet, oresonlig otålighet, aggresivitet, våldsamhet, dumdristighet, obetänksamhet och impulsivt handlande eftersom de vill se snabba resultat. Dessa sistnämnda egenskaper gör att de lätt missar viktiga detaljer.  

Idag står Solen i Väduren och Månen i Stenbocken. Båda kardinala tecken som driver utvecklingen framåt. Solen har sällskap av Merkurius som varit “kombust”, dvs förbränd av Solen, de senaste veckorna. En kombust planet ligger nära Solen och är därför inte synlig för ögat. Ofta pågår aktiviteter i det dolda med kombusta planeter. Aktiviteter som inte är synliga för andra att skåda. Detta är speciellt framträdande om en person är född med en kombust planet. De lever ofta ett slags parallell liv vid sidan om det mer synliga livet. En planet som är förbränd anses traditionellt bli försvagad. Men inom modern astrologi anses planeten få styrka, men kommer till uttryck på ett mer subjektivt sätt. 

Idag lämnar Merkurius Solens inre kärna och börjar förflytta sig ut genom Solens strålar, vilket kallas för “under the beams”. Merkurius blir snart synlig igen på himlavalvet.

Lägg energi på att komma igång med projekt. Det område som styrs av Väduren i ditt personliga horoskop, är speciellt upplyst och aktiverat nu. Du får kraft att ta initiativ och kan få uppmärksamhet från din omgivning inom det ormådet.

Våga mer! Vinn mer!

Ljus och glädje,

Katarina

www.astro.se

 

Lär mer om Astrologi

Publicerat: 3 september 15:03
Taggar: seminarium, astrologi

Hej alla,

För er som älskar astrologi och inte kan få nog av det, kan jag rekommendera detta astrologi seminarium som börjar den 19:e september. 33 av de ledande astrologerna i världen blir intervjuade av Amanda Walsh under några dagar. Passa på och ”tune in” och lär från några av de bästa. Om du inte har tid att vara med live, kan du ladda ner intervjuerna.  

http://summit.astrologyhub.com/?orid=10995&opid=33&sid=2016 

Ljus och glädje,

Katarina

www.astro.se

En nära tanke

Månadens fråga

Tror du på ett liv efter döden?


Prenumerera på tidningen