Sök i denna blogg...

Annons
Annons
Annons

Tidningen Nära på Instagram

Instagram
Annons
Annons

Näras meditationslista

Näras favoriter 1

Katarina Campagnola är astrolog och bloggar om allt mellan himmel och jord. Hon ger tips och råd om hur du kan leva i harmoni med planeternas inflytande. Hemsida: www.astro.se

Möte med underjorden

Vi befinner oss i den växande månfasen och går mot en fullmåne i Skorpionens tecken den 22:a. Mars står i Skytten och är på väg att ändra riktning den 18:e, dvs gå retrograd tillbaka in i Skorpionens tecken. Pluto kommer också att vända retrograd den 18:e.

När en planet går retrograd anses den bli mer internaliserad. Den retrograda perioden är en tid för att gå inåt och reflektera. Den retrograda planeten går tillbaka över samma grader som den just passerat, vilket symboliskt innebär på en individuell nivå att vi får tillfälle att se över och justera det händelseförlopp vi upplevt den senaste tiden.

Plutos rörelse är sex månader i direkt riktning och sex månader i retrograd riktning. Nu börjar alltså en sexmånaders period som passar för att processa de senaste sex månadernas utveckling.

Pluto förknippas med Hades, underjordens härskare som styr över de döda och över mineralrikedomarna. Plutos energi manifesteras i början som en nedbrytningsfas för att sedan ersättas av en uppbyggnadsperiod. För att något nytt ska kunna formas, måste det gamla först förändras.

Pluto representerar processen av död och pånyttfödelse. Det finns en enorm kraft i denna process, och därför är oftast Plutos inflytande väldigt påtagligt.

Du kan aldrig gå tillbaka och fixa till något som genomgått nedbrytningsfasen i Plutoprocessen. Ett nytt liv måste växa fram från det som förfallit. Från puppa till fjäril!

Eftersom jag arbetar med missbrukare, är jag involverad i Pluto processen på daglig basis. Jag ser ofta totalt förfall som genomgår en transformationsfas (genom terapi) till helt nytt liv. Det gamla livet ligger kvar i bakgrunden och ger på sätt och vis inspiration till det nya livet.

Pluto är också den planet som förknippas med trauma. Oftast är trauma anledningen till varför en människa blir missbrukare och självdestruktiv. Trauma är svårt, men samtidigt finns det en rikedom av insikter som följer med traumatiska upplevelser. Det fördjupar samtidigt som det kan berika eller försvåra. Det är komplicerat.

Principen för Plutos energi är att det gamla ersätts med det nya. Pluto kommer med transformation, till det bättre eller sämre. Oftast till det bättre. Speciellt om du medvetet går inför att göra det bästa av situationen. Kom ihåg att underjorden är fylld av alla möjliga slag av rikedomar!

Är det något i ditt liv som genomgår en Pluto transformation?

Ljus och glädje,

Katarina

www.astro.se

 

 

 

 

 

 

Mer energi - mindre stress

Jag är ledsen att det varit ett uppehåll under en längre tid. Jag har helt enkelt haft så mycket att göra på mitt nya jobb, att allt annat hamnat i skymundan. Jag jobbar som psykoterapeut med drogmissbrukare och deras familjer på ett rehab center här i Florida och vi har haft fullt upp.

Horoskopet kommer till stor nytta i mitt jobb. Att sluta med droger innebär oftast att man måste skapa en helt ny livssituation. Missbrukaren måste lämna sitt gamla liv bakom sig och börja om på nytt. Oftast ligger det trauma i grunden hos missbrukaren som gjort att han eller hon blivit självdestruktiv. I terapi jobbar vi med det förflutna för att komma till insikt om klientens bakgrund. Gradvis växer ett mönster fram som beskriver vem klienten är och hur han eller hon bäst fungerar.

Horoskopet ger vägvisning och beskriver problem som står i vägen, men också talanger och resurser. Jag använder ofta horoskopet för att få djupare insikt om personen. Det hjälper mig att veta att min klient har Månen i Jungfrun t ex, eller Lejon ascendent. Det beskriver viktiga egenskaper som jag sen kan använda för att hjälpa klienten förstå sina inre och yttre behov bättre, och så småningom välja rätt inriktning och hitta rätt yrke.

Venus har precis lämnat Kräftans tecken och står nu i Lejonet. Venus får sällskap av Merkurius imorgon som då också lämnar Kräftan. Lejonet har ett varmt hjärta och ger mycket värme och kärlek till sin omgivning. Lejonets flödande charm gör det lätt att vinna andras sympati. Det finns mycket kreativitet hos Lejonet och behov av nöjen, sällskapsliv, lek och spel.

Merkurius i Kräftan tenderar att vara överdrivet känslomässig och missar därför att dra objektiva, logiska slutsatser. I Lejonet blir Merkurius mer kreativ och välorganiserad. Lejon har sinne för dramatik och ger ofta demonstrativa uttryck för sina åsikter och känslor. Kan du känna att det blivit ett skift i atmosfären?

Mars fortsätter sin rörelse genom Skorpionens tecken, och får sällskap av Månen de närmaste dagarna. Det är lättare att känna motivation och ta initiativ som har genomslagskraft med Mars i Skorpionen.

Saturnus och Neptunus konstellationen har börjat en gradvis separation och står nu på olika grader i respektive tecken. Det bör minska på kaoset och mer klarhet kan växa fram. Förhoppningsvis blir det lättare att skapa stabilare strukturer nu och några månader framåt. Men var uppmärksam, för de strukturer du bygger nu kommer att testas igen i september.

Ljus och glädje,

Katarina

www.astro.se

 

 

 

 

 

En nära tanke

Månadens fråga

Tror du på ett liv efter döden?


Prenumerera på tidningen