Sök i denna blogg...

Annons
Annons
Annons

Tidningen Nära på Instagram

Instagram
Annons
Annons

Näras meditationslista

Näras favoriter 1

Katarina Campagnola är astrolog och bloggar om allt mellan himmel och jord. Hon ger tips och råd om hur du kan leva i harmoni med planeternas inflytande. Hemsida: www.astro.se

Happy Halloween!

Vi befinner oss i den sista månfasen, vilket är helt passande på Halloween! Inom astrologi delar man in Månens rörelse genom zodiaken under månaden i åtta lika långa faser på 45 grader vardera (hela cykeln är 360 grader). Varje fas varar ungefär tre och en halv dag.

 

Den sista månfasen, när Månen är mörk, kallas för den balsamiska månfasen, och handlar om avslut och förberedelse inför nymånen. Under den balsamiska månfasen bör man destillera fram essensen av det man lärt sig och upplevt under hela månfasen. Nyckelord är insikt och visdom.

 

Den sista månfasen anses också vara den mest karmiska. D.v.s. om man är född med Månen i denna fas, har man mer att göra upp med i livet, just för att man avslutar en cykel i reinkarnationsprocessen. Relationer kan vara ett komplicerat område för individer födda under denna fas, eftersom personer från det förflutna kan dyka upp i livet som man behöver göra upp och skapa avslut med.

 

Den progressiva månfasen är viktig att ta hänsyn till när man gör astrologiska prognoser, för den visar var man befinner sig i en inre utvecklingsfas. Månfasen grundar sig på relationen mellan Solen och Månen i födelsehoroskopet, och därför blir den ytterst viktig i relation till vårt självförverkligande när det gäller vårt syfte och inre mening med vårt liv.

 

Just nu befinner sig norra noden, Solen, Merkurius och Saturnus i Skorpionens tecken. Skorpionen är ett tecken som älskar mystik. Många skorpioner grubblar tidigt över existentiella frågor och ifrågasätter vad livet och döden egentligen handlar om. Att Halloween firas under Solens resa genom Skorpionens är helt i enlighet med Skorpionens karaktärsdrag. Kelterna ansåg att osynliga krafter var i rörelse och att de dödas själar kunde återvända till jorden under natten till Halloween.

 

Många planeter ligger också på nio grader idag, så om du har någonting i horoskopet på den graden, kanske detta blir en speciellt viktig dag för dig. Uranus och Pluto kvadraturen är också nästan exakt, så det är mycket energi i rörelse för avslut och förändring.

 

Passa på och meditera, känn in och kom i fas med din egen förändringsprocess. Vad behöver avslutas och förnyas i ditt liv?

 

Ljus och glädje,

Katarina

 

www.astro.se

 

Förändra, förnya, förbättra!

Månen har gått in i Vågens tecken. Balansen och harmonin i tillvaro har börjat infinna sig igen efter några dimmiga dagar. Kände ni också av Månen i Jungfrun som stod i opposition till Neptunus i Fiskarnas tecken de senaste dagarna? Jag gick omkring i ett töcken och fick nästan inget gjort. Men jag mediterade och gjorde yoga. Så jag känner mig nöjd ändå.

Månen kommer att hamna i ett stort kors med Uranus, Pluto, Venus, Jupiter och Mars imorgon. Det börjar med en opposition till Uranus runt halvsju på morgonen och slutar med en konjunktion till Mars. Konstellationen kommer att vara aktiv hela dagen fram till kvällstimmarna. Räkna med en laddad dag, men både överraskningar och oväntade förändringar.

Jupiters inflytande gör att saker och ting kan gå till överdrift, men samtidigt kan positiva lösningar erbjudas på problem. Det finns en utväg, eller en ny väg att gå om vi är öppna för att ändra riktning eller prova på något nytt utanför den vanliga tillvaron.

Uranus, Jupiter och Pluto börjar närma sig det t-kors som varit aktiverat från och till sedan 2012. Om du inte läst om denna konstellation kan du göra det här:

http://www.tidningennara.se/Artiklar/Reportage1/Uranus-och-Pluto-sa-paverkar-de-vara-liv/

Nya tekniska framsteg är en sida av denna Uranus/Pluto konstellation. Ett unikt rymdprojekt har just visat sig vara framgångsrikt, då rymdsonden Rosetta vaknat till liv efter en tio års resa i rymden. Det blir nog en hel del ny information som kommer om rymden den närmaste tiden, parallellt med att konstellationen Uranus och Pluto blir starkare. Eftersom Jupiter finns med i bilden denna gång kan vi räkna med gynnsamma resultat. 

I november följer nästa drama när Rosetta sänder ner en landare på kometen – helt i enlighet i tiden med nästa täta konstellation mellan Uranus och Pluto. Kanske det blir många överraskningar som för utvecklingen framåt mot nya insikter?

Solen har gått in i Vattumannens tecken och befinner sig ”at the bendings” de närmaste dagarna, dvs. i mittpunkten mellan noderna. Det intensifierar Solens energi i horoskopet. Satsa på kreativa aktiviteter och upplev hur Solens vitala energi förstärks och ger din drivkraft till självförverkligande extra bränsle. Om du känner dig vilsen och obeslutsam, kan det vara läge att meditera över livsmål som tar fram ditt sanna jag. Planera dina aktiviteter och gör det mesta och bästa av din tid.

Ljus och glädje!

Katarina

www.astro.se

 

 

 

 

Happy Full Moon!

Fullmånen lyser utanför mitt fönster. Det är så vackert och magiskt. Det är just denna fullmåne som jag gillar allra bäst årligen, dvs. när Solen lyser upp Månen i Jungfrun från Fiskarnas tecken.

Denna fullmåne handlar om ”andlighet och ett osjälviskt tjänande för ett högre syfte.” Jungfrun är den tjänstvilliga, analytiska, och detaljorienterade arbetsmyran i Zodiaken, som så gärna står till tjänst, ofta utan att kräva något tillbaka. 

Fiskarna som är det sista tecknet i zodiaken, symboliserar upplösning och uppgående i något högre, transcendens. Fiskar är ofta mediala, dvs. de kan ha ett utvecklat sjätte sinne. De är naturligt känsliga och empatiska. Fiskarnas skuggsida kommer till uttryck på ett drömmande, förvirrat och passivt sätt.

När en Fisk utvecklar sitt högre jag är de osjälviska och självförsakande. De strävar efter ett högre ideal. De kan uppoffra sig på ett osjälviskt sätt för mänsklighetens bästa.

Sri Caitanya firas i vissa delar i Indien idag. Han föddes under just denna fullmåne 1486 i Navadvipa, Indien. Det han förkunnade var vad som är typiskt för denna fullmåne i sin mest upphöjda form. Att sträva efter upplysning och ett högre medvetande genom hängiven tjänst för något andligt som gynnar alla levande varelsers bästa. Caitanyas filosofi gick ut på att vi måste skala bort alla lager av osanningar som vi har om oss själva (som därmed påverkar hela vårt liv och livsstil), och som står ivägen för vårt sanna självförverkligande.

Ett lämpligt tema att meditera på under denna fullmåne är just vårt självförverkligande. Hur vi kan hjälpa både oss själva och andra att växa och utvecklas mot upplysning och inre klarhet.

Genom att hjälpa andra hjälper man också sig själv.

Är det något område som du börjar bli medveten om som du vill utveckla som kan befrämja ditt personliga självförverkligande, och samtidigt vara till hjälp för andra?

Ljus och glädje,

Katarina

www.astro.se

 

 

Neptunus - en källa till andlighet och inspiration

Neptunus är en energi som ofta förknippas med besvikelse och en känsla av misslyckande. Det är framför allt när Neptunus befinner sig i en s.k. negativ eller utmanande aspekt i transit till något personligt i horoskopet, som sådana känslor kan komma fram.

Reinhold Ebertin utvecklade kosmobiologi, en speciell form av astrologi där man använder sig av mittpunkter. Han var väldigt träffsäker i sina tolkningar, men det var sällan han sa något positivt om Neptunus. Han belyste Neptunus skuggsida och tog oftast fram den i sina tolkningar. Skuggsidan står för överdriven känslighet, vaghet, bedrägerier, lögner, förvirring, flykt genom alkohol och droger, orealistiska drömmar och förväntningar. Legaliserandet av medicinsk marijuana som sker här i USA nu i flera stater, sammanfaller med att Neptunus går igenom Fiskarnas tecken.

Många astrologer föredrar att betona det positiva med Neptunus, och belyser de konstnärliga, fantasifulla, sympatiska, andliga och mediala egenskaperna som Neptunus står för i positivt syfte. Det är just de egenskaperna vi bör försöka utveckla nu när Neptunus är så starkt placerad i sitt eget tecken.

Det är genom meditation och andliga aktivteter som vi kan utveckla självförverkligande och få andliga insikter. Lägg till en stunds av meditation på det dagliga schemat och upplev hur lugnet kan infinna sig. Det är när vi kan lägga stressen på hyllan och känna lugn och harmoni i tillvaron som vi kan komma i kontakt med oss själva.

Ljus och glädje,

Katarina

www.astro.se

 

Årshoroskopet och profektioner

Idag är det min systers födelsedag. Vi brukar alltid fira varandra med en liten symbolisk present och ett skype samtal. Vi bor i olika länder, så vi träffas inte så ofta. Det är skönt att ha goda syskonrelationer. Det ger trygghet, närhet och ett sammanhang.

Varje år när man fyller år, börjar ett nytt solår. Dvs. när Solen befinner sig på exakt samma grad i zodiaken som vid födelsen, ger det indikationer på hur det nya året kommer att gestalta sig. Det beskriver vilket område som kommer att stå i fokus under året.

Eftersom Solreturen grundar sig på Solens rörelse, blir Solens placering och aspekter till andra planeter extra viktigt i detta horoskop.

Inom traditionell astrologi, lägger man också vikt vid något som kallas för profektioner. Symboliskt sett motsvarar varje hus ett profektiskt år. Första huset symboliserar alltså första året i livet. Andra huset symboliserar andra året i livet osv. Se tabell nedan.

När man studerar profektioner, utgår man från födelsehoroskopet och planeterna som styr de olika husen. Den planet som styr det profekterade huset analyseras sen i solretur horoskopet.

Om Planeten är stark, dvs. har dignitet i både födeslehoroskopet och i solreturen, indikerar det ett gynnsamt år. Om planeten är stark i födelsehoroskopet, men försvagad i solreturen, blir det ett mindre gynnsamt år. Om planeten är svag i födelsehoroskopet, men stark i solreturen, förbättras det området under året. Är planeten försvagad i båda horoskopen, blir det ingen förbätttring i det området planeten styr.

Man måste naturligtvis alltid utgå från individens livssituation när man tolkar årshoroskopet.

Nedan är en tabell över profektioner och vilket hus som står i fokus relaterat till ålder:

Hus                                                         Ålder

1:a huset           0-1  12-13    24-25    36-37     48-49   60-61     72-73

2:a huset           1-2  13-14    25-26    37-38     49-50   61-62     73-74

3:e huset           2-3  14-15    26-27    38-39     50-51   62-63     74-75

4:e huset           3-4  15-16    27-28    39-40     51-52   63-64     75-76

5:e huset           4-5  16-17    28-29    40-41     52-53   64-65     76-77

6:e huset           5-6  17-18    29-30    41-42     53-54    65-66    77-78

7:e huset           6-7  18-19    30-31    42-43     54-55   66-67     78-79

8:e huset           7-8  19-20    31-32    43-44     55-56    67-68    79-80

9:e huset           8-9   20-21   32-33    44-45     56-57    68-69    80-81

10:e huset         9-10  21-22   33-34    45-46     57-58   69-70     81-82

11:e huset        10-11  22-23   34-35    46-47     58-59   70-71     82-83

12:e huset        11-12  23-24   35-36    47-48     59-60   71-72     83-84

Min syster fyller 56. Det blir ett 9:e år som står i fokus detta år för henne. I solreturen står också Solen i nionde huset! Alltså, dubbel betoning på det 9:e huset för henne. 9:e huset står för studier, vidareutbildning och resor. 9:e huset brukar kallas för ”the house of God” eftersom det relaterar till andlighet och högre kunskap. Min systers år passar utmärkt för högre studier och resor i det inre eller yttre som bidrar till hennes andliga självförverkligande.

Man kan tolka solreturen som ett fristående horoskop, men att sätta ihop det med födelsehoroskopet och profektions horoskopet, ger förstås extra detaljerad information.

Hur ser ditt kommande år ut?

Ljus och glädje,

Katarina

www.astro.se

 

 

 

 

 

 

Lös problem och skapa klarhet

Hösten ligger i luften och vi går en intressant astrologisk tid till mötes. Den 18:e blir det fullmåne med Solen som står stark i Lejonet och Månen som lyser upp vår jord från Vattumannens stjärntecken. En kombination som handlar om att skapa balans mellan kreativitet och skapande på en nivå av personligt självförverkligande (Lejonet), versus att uttrycka vår kreativa originalitet ett större sammanhang, t. ex. på en global, social nivå som inkluderar gruppgemenskap (Vattumannen).

Hur kan du använda dina personliga kreativa resurser för att skapa en bättre värld? Tillsammans kan många bäckar små göra en stor å!

Fullmånen kommer att stå i harmonisk aspekt till Uranus. En oväntad, positiv förändring kan komma som skapar en känsla av förnyad frihet.

Vi har flera intressanta konstellationer just nu. Mars står i Skyttens tecken och närmar sig Saturnus, som just ändrat riktning. Denna konstellation står i kvadratur (utmanande aspekt) till Neptunus, och mitt emellan noderna (at the bendings)!

Mars och Saturnus är en tung aspekt som kommer med krav och ansvar. Ofta skapar Saturnus och Neptunus ett visst kaos eftersom Neptunus löser upp strukturer. Många har upplevt att det varit en förvirrande och komplicerad tid under detta år som Saturnus och Neptunus varit i aspek med varandra.

Saturnus och Neptunus är en sjukdomskonstellation, men kan också ta fram ett behov av att förenkla kring det materiella och fokusera mer energi på  andlighet, och på det som känns viktigt på en djupare nivå.  Eftersom konstellationen står i den norra vändningen (the north bending), så handlar denna aspekt om att utveckla ansvar, hållbara strukturer och att göra det som är rätt.

Mars och Saturnus är en kombination som kan vara hård, om du inte är öppen för att axla ditt ansvar och leva upp till krav och förväntningar, så kan du räkna med bakslag. Dina initiativ kan möta motstånd. Nu krävs disciplinerat arbete för att du ska uppnå dina mål och drömmar. Aspekten mellan Mars och Saturnus är exakt den 24:e augusti. Pressa dig lite extra fram tills dess. Konstellationen mellan Saturnus och Neptunus fortsätter till den 22:a september.

Men innan dess har vi flera konstellationer som är värda att begrunda. Just nu står Merkurius, Venus och Jupiter i Jungfruns tecken. Dessa tre planeter kommer att dansa en kosmisk dans den närmaste tre veckorna. Perfekt kombination för att prata detaljer, göra överenskommelser, fatta beslut och lösa problem. Det finns förhoppningar om att en konflikt kan få en harmonisk upplösning, även om inte alla parter som är involverade blir helt nöjda.

Slutligen kan vi invänta en positiv förändring med Jupiter som byter tecken från Jungfrun till Vågen den 9:e september. Jupiter är försvagad i Jungfrun men har styrka i Vågen, så det blir en efterlängtad förändring att se fram emot.

Nu sker ett skift, den närmaste månaden, som är en kulmen på en period av händelser som igångsattes långt tidigare, som i slutändan kommer att kännas befriande.

Ljus och glädje,

Katarina

www.astro.se

 

 

En nära tanke

Månadens fråga

Tror du på ett liv efter döden?


Prenumerera på tidningen