Sök i denna blogg...

Annons
Annons
Annons

Tidningen Nära på Instagram

Instagram
Annons
Annons

Näras meditationslista

Näras favoriter 1

Katarina Campagnola är astrolog och bloggar om allt mellan himmel och jord. Hon ger tips och råd om hur du kan leva i harmoni med planeternas inflytande. Hemsida: www.astro.se

Dela dina tankar

Passa på att gå en promenad runt solnedgången för att skåda trippelkonjunktionen med Jupiter, Venus och Merkurius på himlavalvet. Vi kan ofta se den vackra aftonstjärnan Venus lysa upp i mörkret, men nu har kärleksgudinnan sällskap av både Zeus och Hermes från den Grekiska mytologin.

Mars kommer att byta tecken från Oxen till Tvillingen idag runt middagstid. Det är inte så ofta som kärleks planeterna Venus och Mars befinner sig i samma tecken. Det blir dock bara i tre dagar som vi kan uppleva kärleksparet i det sociala och omväxlande tecknet Tvillingarna. Det blir i januari 2015 som de åter förenas i Vattumannens tecken. Men då kommer de också att åtföljas desto längre, närmare bestämt i nästan tre månader, med några få korta avbrott.

Venus är en symbol för den passiva attraktionskraften, och står för skönhet, harmoni och njutning. Mars är symbolen för handlingskraften, framåtandan och initiativtagande. Tillsammans kompletterar de varandra som Yin och Yang kraften. I Tvillingarnas tecken kommer de till uttryck på ett nyfiket, socialt, kontaktsökande och pratsamt sätt.

Tvillingarna är ett lufttecken som behöver mental stimulas genom andra för att kunna utforska sin egen värld. Därför passar denna konstellation till att tänka igenom hur du vill förhålla dig till kärlek och relationer. Hur ska din kärleksrelation se ut? Vad söker du i en partner? Det är också läge att knyta nya kontakter, nätverka och dela tankar kring intressen och värderingar. Satsa på en nöjesfylld helg med mycket mingel och goda vänner som du kan dela dina innersta tankar med.

Frid och glädje,

Katarina

www.astro.se

 

Happy Halloween!

Vi befinner oss i den sista månfasen, vilket är helt passande på Halloween! Inom astrologi delar man in Månens rörelse genom zodiaken under månaden i åtta lika långa faser på 45 grader vardera (hela cykeln är 360 grader). Varje fas varar ungefär tre och en halv dag.

 

Den sista månfasen, när Månen är mörk, kallas för den balsamiska månfasen, och handlar om avslut och förberedelse inför nymånen. Under den balsamiska månfasen bör man destillera fram essensen av det man lärt sig och upplevt under hela månfasen. Nyckelord är insikt och visdom.

 

Den sista månfasen anses också vara den mest karmiska. D.v.s. om man är född med Månen i denna fas, har man mer att göra upp med i livet, just för att man avslutar en cykel i reinkarnationsprocessen. Relationer kan vara ett komplicerat område för individer födda under denna fas, eftersom personer från det förflutna kan dyka upp i livet som man behöver göra upp och skapa avslut med.

 

Den progressiva månfasen är viktig att ta hänsyn till när man gör astrologiska prognoser, för den visar var man befinner sig i en inre utvecklingsfas. Månfasen grundar sig på relationen mellan Solen och Månen i födelsehoroskopet, och därför blir den ytterst viktig i relation till vårt självförverkligande när det gäller vårt syfte och inre mening med vårt liv.

 

Just nu befinner sig norra noden, Solen, Merkurius och Saturnus i Skorpionens tecken. Skorpionen är ett tecken som älskar mystik. Många skorpioner grubblar tidigt över existentiella frågor och ifrågasätter vad livet och döden egentligen handlar om. Att Halloween firas under Solens resa genom Skorpionens är helt i enlighet med Skorpionens karaktärsdrag. Kelterna ansåg att osynliga krafter var i rörelse och att de dödas själar kunde återvända till jorden under natten till Halloween.

 

Många planeter ligger också på nio grader idag, så om du har någonting i horoskopet på den graden, kanske detta blir en speciellt viktig dag för dig. Uranus och Pluto kvadraturen är också nästan exakt, så det är mycket energi i rörelse för avslut och förändring.

 

Passa på och meditera, känn in och kom i fas med din egen förändringsprocess. Vad behöver avslutas och förnyas i ditt liv?

 

Ljus och glädje,

Katarina

 

www.astro.se

 

Astrologi och arvsanlag

Min syster kommer och hälsar på mig nästa vecka här i Florida. Lagom till min födelsedag. Jag blir alltid så glad när familj och vänner kommer på besök. Jag föddes med Månen i Kräftan, så familj och nära vänner har stor betydelse för mig.

Min syster och jag har nästan identiska horoskop! Nja, kanske inte riktigt, men många planetkonstellationer och aspekter talar om samma typ av energiflöde. Trots att det är sex år mellan oss, är de astrologiska likheterna slående. Så är det ofta i familjer. Vissa planetkonstellationer återkommer i de olika familjemedlemmars individuella horoskop.

T ex. har både min syster och jag Solen, Månen, Ascendenten och Mars i vattentecken, på samma grader eller precis i närheten av varandras planetpositioner. Vi har också båda Merkurius retrograd i eldtecken, och Venus i lufttecken. Vi föddes båda med Skorpionascendent och har därmed Mars som horoskophärskare. Mars befinner sig i aspekt med samma planeter i båda horoskopen! (Horoskophärskaren speglar personligheten)

Reinhold Ebertin, var en känd tysk astrolog som under 1900-talet studerade astrologi och arvsanlag. Han kom fram till att vissa planetkonstellationer gick i arv i flera generationer. Speciella anlag och utmärkande karaktärsdrag gick som en röd tråd i de olika familjemedlemmarnas individuella födelsehoroskop och speglades genom framträdande planetkonstellationer. Planeternas inbördes aspekter till varandra speglade ett familjearv.

Mittpunktskonstellationer visar också gång på gång att det finns ett samband mellan kosmiska konstellationer och arv.

Frågan är om vi föds in i familjer som har liknande energifält som vi har, eller om vi utvecklar gemensamma energifält/flöden genom umgänge?Jag tänker som C.G. Jung. Vi har redan personlighet och speciella karaktärsdrag när vi föds. Vad tror du?

Vilka gemensamma karaktärsdrag och astrologiska konstellationer har du med dina familjemedlemmar?

Ljus och glädje,

Katarina

www.astro.se

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiger Woods och progressioner

När man tittar på ett horoskop, berättar det en människas historia. Det beskriver livsvägen, utmaningar man möter i livet, både i det inre och utanför sig själv, och gynnsamma möjligheter som kan utvecklas under livet gång. Att följa sitt horoskop med transiter och progressioner (för att nämna några få tekniker) är ett av de bästa verktygen som finns, om man vill följa med i livscykler och vara i synk med sitt liv.

Progressioner är en teknik som använts under många århundraden inom astrologisk tradition. Varje dygn efter födelsen (24 timmar) motsvarar ett år i livet. Lite enkelt beskrivet: Om man vill se hur det tjugonde året ser ut i livet, undersöker man hur planeterna står på det 20:e dygnet efter födelsen.

När man är osäker på en persons födelsetid, använder man ofta just progressioner (tillsammans med transiter) för att komma fram till vilken tid på dygnet personen föddes.

När en planet byter tecken genom progression, beskriver det en förändring i livet. Hur förändringen ser ut, beskrivs i relation till vad planeten styr i grundhoroskopet (=födelsehoroskopet eller radix horoskopet). När en progressiv planet "vänder" och går direkt eller retrograd, symboliserar det på samma sätt en förändring i livsinriktningen inom något område.

Beroende av planetens styrka i födelsehoroskopet, beskriver bytet av tecken i progression, om planeten hamnar i bättre omständigheter eller förlorar i styrka. Det nya stjärntecknet beskriver hur planetens energi kommer till uttryck och vad den fokuserar på. Det är som att byta landskap, att komma in i en nu miljö.

Om vi tittar på Tiger Woods horoskop under den period när hans äktenskap stormade som mest och han offentligt bad om ursäkt för sitt sexberoende (februari 2010), kan vi se hur detta speglas tydligt i både det progressiva horoskopet och genom transiter till födelsehoroskopet. Hans härskande planet i grundhoroskopet är Merkurius eftersom han har Ascendenten i Jungfrun.

Just under den perioden (i november 2009 på Thanksgiving, när Tiger och Elin bråkade hemma och det blev en världsnyhet), vänder Merkurius från att ha gått retrograd i progression under många år, till att gå direkt. Detta beskriver tydligt en stor omställning, som i hans fall betyder en genomgripande levnadsförändring. Han tar tag i sitt sexberoende och förändrar sitt liv.

Tigers progressiva MC ligger på de sista graderna i Kräftans tecken under samma period, och MC bytte tecken året därpå. Detta beskriver också en påtaglig förändring i både hans karriär, offentliga ställning och i relation till hans familjestruktur. Han är inte like mycket i strålkastarljuset längre.

Transiterna i Tigers horoskop beskriver tydligt hur äktenskapet går igenom stora prövningar under senhösten 2009 och 2010. Det syns bl a genom den transiterande Uranus som kör fram och tillbaka över descendenten (äktenskap och intima relationer), och genom Saturnus och Pluto som bildar 45 graders vinklar till noden, Radix Noden ligger dessutom i direkt mittpunkt till transiterande Saturnus och Pluto. Det beskriver stora påfrestningar i relationer, både i intima och offentliga.

Progressioner i kombination med transiter ger oss en bra bild av vad som sker i våra liv.

Följ din egen astrologiska resa och lär mer om ditt progressiva horoskop.

Ljus och glädje,

Katarina

www.astro.se

 

 

 

Lär känna ditt inre landskap

Nu står många planeter i vattentecken. Solen, Merkurius, Venus och Neptunus står alla i Fiskarnas stjärntecken. Kiron och Norra noden ligger också i Fiskarna.

Venus är upphöjd i Fiskarna och ger därmed kraft till de andra planeterna där, vilket innebär att de blir mer funktionella. De får helt enkelt hjälp på traven.

Merkurius försvagas i Fiskarna eftersom dess natur inte kommer till uttryck på dess mest naturliga sätt. Merkurius står för klart tänkande, förmågan att resonera och analyser, dra logiska slutsatser och göra bedömningar på rationella och förnuftsmässiga grunder. I Fiskarnas tecken blir Merkurius ”grumlig”, eftersom Fiskarna oftast är absorberad i sin inre fantasifulla värld.

Merkurius blir lätt tankspridd och frånvarande i Fiskarnas stjärntecken. Intuitionen kan dock förstärkas. Nu passar det bättre att tänka med känsla och intuition istället för att söka logiska slutsatser. Dubbelkolla dock detaljer och annat som är viktigt i relation till kommunikation, eftersom risken är extra stor nu att det blir vimsigt och oklart.  

Venus närmar sig Neptunus i konjunktion de närmaste dagarna. Aspekten är exakt den 20:e, då också Solen byter tecken och går in i Väduren. Det blir vårdagjämning!

Månen står i Kräftan idag och imorgon, och går i harmonisk aspekt till planeterna i Fiskarna. Det bådar gott för positiva känslomässiga upplevelser. Passa på och gå inåt, kom i kontakt med ditt känsloliv.

Venus och Neptunus konstellationen kan väcka inspiration för konstnärliga, kreativa initiativ. Måla, meditera och väx i ditt inre.

Det finns risk för besvikelse i relationer om du har orealistiska förväntningar eller höga ideal som inte motsvarar verkligheten. En inre längtan kan infinna sig som känns obesvarad om du är en romantisk drömmare.

Spendera tid på att skapa skönhet och harmoniska relationer till andra människor. Dina förhållanden kan präglas av en djup medkänsla och sympati. Om du saknar gränser kan de utvecklas till hängiven självuppoffring. Var medveten om dina egna behov och hur de kommer till uttryck. Fiskarna flyr gärna verkligheten och drömmer sig bort till andra gränsland.

Bästa sättet att använda Fiskarnas energi på är att vara känslomässigt engagerad med stor inlevelse i det du åtar dig. Låt inspirationen flöda!

Ljus och glädje,

Katarina

www.astro.se

 

 

 

Ny tid i sikte

Jag känner fortfarande av sviterna från fallet . Det tar så mycket längre tid att läka skador när kroppen är lite äldre (betoning på lite ). Det framkom också tydligt i horoskopet att det skulle bli en långsam process. Saturnus som styr sjätte huset (skadan) i händelsehoroskopet visar det (se tidigare blogg). Saturnus är den planet som vi förknippar med skelettet och benbyggnaden i kroppen (jag har några ordentligt ömma revben). Alla Saturnus åkommor tar lång tid att läka. Ibland blir de kroniska. Nu gäller det att utveckla tålamod (en Saturnus egenskap), vilket är en prövning för en Mars styrd individ som jag! (Mars är den planet som förknippas med drivande energi, aktivitet, otålighet, initiativtagande)

I vilket fall, jag kommer med goda nyheter. Jupiter vänder riktning imorgon efter fem långa månader i retrograd riktning. Äntligen!!!!!! Inte nog med att Jupiter är försvagad i Jungfruns tecken, vilket innebär att Jupiters egenskap av tillväxt och expansionssträvan har överväldigat oss med arbete, uppgifter och detaljer som skapat enorm stress för många. Jupiter symboliserar vår strävar efter helhet, vilket försvåras i Jungfruns praktiska och detaljorienterade stjärntecken. Har du drunknat i arbete och upplevt att det varit SÅ mycket på gång att du haft svårt att hålla ihop allting i ditt liv? I så fall kan du se fram emot en mer harmonisk och balanserad tid som är sikte.

Fyra planeter går fortfarande retrograd, så tiden är helt rätt för att satsa på ett lugnare tempo och inre reflektion för att komma i samklang med det inre.

Det var nymåne i Oxens tecken häromdagen. Nymånen (Solen och Månen i konjunktion) stod i konjunktion med Merkurius och Venus (Solen och Månen hade visserligen redan lämnat kontakten med Venus). Venus närmar sig Jupiter i en harmonisk konstellation som blir exakt den 10:e. Njut av några lugna och harmoniska dagar. Lägg in nöjen och gemenskap på schemat.

De närmaste två dagarna går Månen igenom kvicktänkta och kommunikativa Tvillingarnas tecken. Engagera dig i aktiviteter som binder samman ideer, tankar och information. Spendera tid med vänner som du kan prata öppet med.

Månen blir dock intrasslad i en komplicerad konstellation till Mars, Neptunus och Saturnus. Konstellationen med Mars sker vid fyra tiden i morgon bitti, så förhoppningsvis du kan sova dig igenom den. Kontakten med Neptunus sker på förmiddagen runt lunch tid. Se upp med missförstånd och illusioner. Saturnuskontakten sker runt 16 tiden och är aktiverad några timmar framåt. Undvik möten och förhandlingar. De kommer bara att sluta i tråkigheter. Gå en lång skön promenad istället. Låt inte negativa känslor prägla ditt sinne.

Månen och Jupiter står i kontakt mellan klockan 14 och 16 imorgon, vilket blir det bästa tiden på dagen. Om du har möten och andra viktiga saker, blir det bäst om du bokar in dem runt den tiden. Jupiter skänker glädje och harmoni, så du kanske vill ta en paus, meditera eller bara slappa. Men som sagt, Jupiter står i Jungfrun, så det finns risk att entusiasm övergår i ett accepterade av fler uppgifter och mer arbete. Träna på att säga nej och unna dig några avkopplande timmar. 

Ha en skön helg!

Ljus och glädje,

Katarina

www.astro.se

 

 

 

 

 

 

Lös problem och skapa klarhet

Hösten ligger i luften och vi går en intressant astrologisk tid till mötes. Den 18:e blir det fullmåne med Solen som står stark i Lejonet och Månen som lyser upp vår jord från Vattumannens stjärntecken. En kombination som handlar om att skapa balans mellan kreativitet och skapande på en nivå av personligt självförverkligande (Lejonet), versus att uttrycka vår kreativa originalitet ett större sammanhang, t. ex. på en global, social nivå som inkluderar gruppgemenskap (Vattumannen).

Hur kan du använda dina personliga kreativa resurser för att skapa en bättre värld? Tillsammans kan många bäckar små göra en stor å!

Fullmånen kommer att stå i harmonisk aspekt till Uranus. En oväntad, positiv förändring kan komma som skapar en känsla av förnyad frihet.

Vi har flera intressanta konstellationer just nu. Mars står i Skyttens tecken och närmar sig Saturnus, som just ändrat riktning. Denna konstellation står i kvadratur (utmanande aspekt) till Neptunus, och mitt emellan noderna (at the bendings)!

Mars och Saturnus är en tung aspekt som kommer med krav och ansvar. Ofta skapar Saturnus och Neptunus ett visst kaos eftersom Neptunus löser upp strukturer. Många har upplevt att det varit en förvirrande och komplicerad tid under detta år som Saturnus och Neptunus varit i aspek med varandra.

Saturnus och Neptunus är en sjukdomskonstellation, men kan också ta fram ett behov av att förenkla kring det materiella och fokusera mer energi på  andlighet, och på det som känns viktigt på en djupare nivå.  Eftersom konstellationen står i den norra vändningen (the north bending), så handlar denna aspekt om att utveckla ansvar, hållbara strukturer och att göra det som är rätt.

Mars och Saturnus är en kombination som kan vara hård, om du inte är öppen för att axla ditt ansvar och leva upp till krav och förväntningar, så kan du räkna med bakslag. Dina initiativ kan möta motstånd. Nu krävs disciplinerat arbete för att du ska uppnå dina mål och drömmar. Aspekten mellan Mars och Saturnus är exakt den 24:e augusti. Pressa dig lite extra fram tills dess. Konstellationen mellan Saturnus och Neptunus fortsätter till den 22:a september.

Men innan dess har vi flera konstellationer som är värda att begrunda. Just nu står Merkurius, Venus och Jupiter i Jungfruns tecken. Dessa tre planeter kommer att dansa en kosmisk dans den närmaste tre veckorna. Perfekt kombination för att prata detaljer, göra överenskommelser, fatta beslut och lösa problem. Det finns förhoppningar om att en konflikt kan få en harmonisk upplösning, även om inte alla parter som är involverade blir helt nöjda.

Slutligen kan vi invänta en positiv förändring med Jupiter som byter tecken från Jungfrun till Vågen den 9:e september. Jupiter är försvagad i Jungfrun men har styrka i Vågen, så det blir en efterlängtad förändring att se fram emot.

Nu sker ett skift, den närmaste månaden, som är en kulmen på en period av händelser som igångsattes långt tidigare, som i slutändan kommer att kännas befriande.

Ljus och glädje,

Katarina

www.astro.se

 

 

En nära tanke

Månadens fråga

Tror du på ett liv efter döden?


Prenumerera på tidningen