Sök i denna blogg...

Annons
Annons
Annons

Tidningen Nära på Instagram

Instagram
Annons
Annons

Näras meditationslista

Näras favoriter 1

Katarina Campagnola är astrolog och bloggar om allt mellan himmel och jord. Hon ger tips och råd om hur du kan leva i harmoni med planeternas inflytande. Hemsida: www.astro.se

Astrologi - ett redskap för själslig utveckling

Jag hade en klient häromdagen som frågande ”Allt det som ska hända nästa år, framgår det om det är positivt eller negativt?” Jag hade pekat ut att nästa år kommer att bli ett händelserikt år för henne med en hel del förändringar. Det är vanligt att man blir lite skärrad när man får höra att konstellationerna indikerar utmaningar som kan komma med svepande förändringar. Man får en känsla av att ödet styr och att vi bara är medpassagerare på livets resa. Till viss del tror jag det är sant. Vi kontrollerar inte allting som händer till oss, men jag tror att vi har ett stort mått av fri vilja att påverka vilken riktning vi vill att livet ska gå i.

Inom ögonblicksastrologin eller horär astrologi som det också kallas, kan man ställa en fråga och få den besvarad genom horoskopet. Man tar tiden när man ställer frågan och ritar sen upp horoskopet för den tiden. I ett sådant horoskop framgår det hur framtiden kommer att gestalta sig i relation till frågan. Kan man då säga att svaret är förutbestämt? Eller är det så att horoskopet indikerar utgången i relation till hur vi har skapat förutsättningarna? Jag tror det, alltså att horoskopet påvisar förutsättningarna och de naturliga följderna av den situation vi redan skapat genom tidigare val, beslut och fri vilja.

Hur man upplever planeternas inflytande handlar om vår inställning till utmaningar och förändringar. T.ex. så har jag ett starkt Saturnus inflytande detta år. Saturnus är i Skorpionen och går igenom mitt första hus där jag har flera planeter, bl. a. Mars som styr mitt horoskop. Saturnus har ett ganska dåligt rykte för den tvingar oss att ta ansvar och fokusera på sånt som är viktigt, vilket ofta kräver att vi måste planera vår tid och vara betydligt mer organiserade än vad vi kanske brukar vara.

Om vi följer Saturnus krav och lever upp till det som förväntas av oss, leder Saturnus dock till framgång och konkreta resultat. Jag kan välja att späcka mitt schema med aktiviteter och bränna ut mig helt, eller gå framåt i ett långsammare tempo och försöka upprätthålla en bra balans för mitt välbefinnande. Jag väljer det sistnämnda. Det som är så bra med astrologi är att man har ett tidsperspektiv. Man kan se hur länge ett inflytande kommer att vara aktiverat, och därmed kan man planera sitt år i enlighet med det.

När horoskopet påvisar ett starkt Saturnus, Uranus, Neptunus eller Pluto inflytande, kan genomgripande förändringar ske under en längre period. Det inflytandet blir jobbigt om man inte är i fas med livet och sin egen utveckling. Det är då man går igenom en kris, blir deprimerad eller känner det som att livet är negativt eller destruktivt.

Det planetariska inflytandet hjälper oss att komma i rätt fas igen, genom att ”försätta oss” i situationer som tvingar oss att hantera de områden i livet som inte fungerar i enlighet med vår innersta natur. Vi får möjlighet att reflektera och göra justeringar genom kriser, som i sin tur kan få oss att hamna på rätt spår och leva vårt liv i enlighet med våra innersta önskningar.

Astrologin hjälper oss helt enkelt att bli medvetna om olika aspekter av oss själva.

Ljus och glädje,

Katarina

www.astro.se

 

Livet är en gudagåva!

Jag hörde något väldigt bra häromdagen. ”Låt inte någon annan definiera vem du är”. Det kändes väldigt sant. När vi tillåter andra personer sätta etikett på vem vi är, riskerar vi också att begränsa oss. När vi tror på oss själva och håller ett öppet sinne för utveckling och tillväxt, finns det inga gränser hur långt vi kan gå!

Horoskopet beskriver hur vi förhåller oss till livet. Det ger indikationer på vem vi är, våra anlag, hur vår livsväg ser ut, och vilka utmaningar vi möter i livet. Men ingenting i horoskopet säger att vi inte kan övervinna våra hinder. Tvärtom får vi vägledning genom horoskopet. Planeternas konstellationer beskriver vår utvecklingsprocess i detalj.

En annan sak jag funderat på, är hur destruktivt det är att låta ilska ligga och pyra under ytan. Om du känner ilska och besvikelse, utan att göra något åt att förändra sådana känslor, gräver du långsamt men säkert din egen grav. Oförlöst ilska leder till bitterhet, som i sin tur skapar negativa konsekvenser. I långa loppet kanske till och med sjukdom.

Så länge Saturnus ligger i Skorpionen, är risken stor att vi fastnar i sådana destruktiva känslomönster, som kanske egentligen bottnar i rädslor.

Det är lätt att säga att kris leder till utveckling, när man inte själv befinner sig i kris. Men ofta är det så att när man kommer ut på andra sidan av en kris, har man gjort så djupa känslomässiga insikter att det förändrat livet för alltid. Ofta till något mycket bättre.

Saturnus stannar i Skorpionen till den 23:e december. Saturnus i ett så känsloladdat tecken kan skapa ett passivt aggressivt beteende. Speciellt om Saturnus står i aspekt till Mars i t.ex. Kräftan i födelsehoroskopet. Två så känslo-orienterade stjärntecken (Kräftan och Skorpionen) i kombination med Mars och Saturnus, kan ge oerhörd arbetskapacitet när den känslomässiga motivationen finns. Men skuggsidan av en sådan konstellation är att om det finns negativa känslor med i bilden, så kan de stanna kvar under lång tid och långsamt förgifta.

Passa på och rensa ut alla negativa känslor som skapar hinder i din utveckling, innan Saturnus lämnar Skorpionen. Och glöm inte det viktigaste - Definiera dina känslor och ta ansvar för hur du känner!

Mars ligger i Stenbocken några veckor till och skapar "mottaglighet" med Saturnus (eftersom Mars befinner sig i Saturnus styrda Stenbocken). Detta är en perfekt tid för att omdirigera negativa känslor till något praktiskt och konstruktivt. Lägg energi på arbete, karriären, och på att nå dina drömmars mål!

Ljus och glädje,

Katarina

www.astro.se 

 

Astrologi och arvsanlag

Min syster kommer och hälsar på mig nästa vecka här i Florida. Lagom till min födelsedag. Jag blir alltid så glad när familj och vänner kommer på besök. Jag föddes med Månen i Kräftan, så familj och nära vänner har stor betydelse för mig.

Min syster och jag har nästan identiska horoskop! Nja, kanske inte riktigt, men många planetkonstellationer och aspekter talar om samma typ av energiflöde. Trots att det är sex år mellan oss, är de astrologiska likheterna slående. Så är det ofta i familjer. Vissa planetkonstellationer återkommer i de olika familjemedlemmars individuella horoskop.

T ex. har både min syster och jag Solen, Månen, Ascendenten och Mars i vattentecken, på samma grader eller precis i närheten av varandras planetpositioner. Vi har också båda Merkurius retrograd i eldtecken, och Venus i lufttecken. Vi föddes båda med Skorpionascendent och har därmed Mars som horoskophärskare. Mars befinner sig i aspekt med samma planeter i båda horoskopen! (Horoskophärskaren speglar personligheten)

Reinhold Ebertin, var en känd tysk astrolog som under 1900-talet studerade astrologi och arvsanlag. Han kom fram till att vissa planetkonstellationer gick i arv i flera generationer. Speciella anlag och utmärkande karaktärsdrag gick som en röd tråd i de olika familjemedlemmarnas individuella födelsehoroskop och speglades genom framträdande planetkonstellationer. Planeternas inbördes aspekter till varandra speglade ett familjearv.

Mittpunktskonstellationer visar också gång på gång att det finns ett samband mellan kosmiska konstellationer och arv.

Frågan är om vi föds in i familjer som har liknande energifält som vi har, eller om vi utvecklar gemensamma energifält/flöden genom umgänge?Jag tänker som C.G. Jung. Vi har redan personlighet och speciella karaktärsdrag när vi föds. Vad tror du?

Vilka gemensamma karaktärsdrag och astrologiska konstellationer har du med dina familjemedlemmar?

Ljus och glädje,

Katarina

www.astro.se

 

 

 

 

 

 

 

 

Lös problem och skapa klarhet

Hösten ligger i luften och vi går en intressant astrologisk tid till mötes. Den 18:e blir det fullmåne med Solen som står stark i Lejonet och Månen som lyser upp vår jord från Vattumannens stjärntecken. En kombination som handlar om att skapa balans mellan kreativitet och skapande på en nivå av personligt självförverkligande (Lejonet), versus att uttrycka vår kreativa originalitet ett större sammanhang, t. ex. på en global, social nivå som inkluderar gruppgemenskap (Vattumannen).

Hur kan du använda dina personliga kreativa resurser för att skapa en bättre värld? Tillsammans kan många bäckar små göra en stor å!

Fullmånen kommer att stå i harmonisk aspekt till Uranus. En oväntad, positiv förändring kan komma som skapar en känsla av förnyad frihet.

Vi har flera intressanta konstellationer just nu. Mars står i Skyttens tecken och närmar sig Saturnus, som just ändrat riktning. Denna konstellation står i kvadratur (utmanande aspekt) till Neptunus, och mitt emellan noderna (at the bendings)!

Mars och Saturnus är en tung aspekt som kommer med krav och ansvar. Ofta skapar Saturnus och Neptunus ett visst kaos eftersom Neptunus löser upp strukturer. Många har upplevt att det varit en förvirrande och komplicerad tid under detta år som Saturnus och Neptunus varit i aspek med varandra.

Saturnus och Neptunus är en sjukdomskonstellation, men kan också ta fram ett behov av att förenkla kring det materiella och fokusera mer energi på  andlighet, och på det som känns viktigt på en djupare nivå.  Eftersom konstellationen står i den norra vändningen (the north bending), så handlar denna aspekt om att utveckla ansvar, hållbara strukturer och att göra det som är rätt.

Mars och Saturnus är en kombination som kan vara hård, om du inte är öppen för att axla ditt ansvar och leva upp till krav och förväntningar, så kan du räkna med bakslag. Dina initiativ kan möta motstånd. Nu krävs disciplinerat arbete för att du ska uppnå dina mål och drömmar. Aspekten mellan Mars och Saturnus är exakt den 24:e augusti. Pressa dig lite extra fram tills dess. Konstellationen mellan Saturnus och Neptunus fortsätter till den 22:a september.

Men innan dess har vi flera konstellationer som är värda att begrunda. Just nu står Merkurius, Venus och Jupiter i Jungfruns tecken. Dessa tre planeter kommer att dansa en kosmisk dans den närmaste tre veckorna. Perfekt kombination för att prata detaljer, göra överenskommelser, fatta beslut och lösa problem. Det finns förhoppningar om att en konflikt kan få en harmonisk upplösning, även om inte alla parter som är involverade blir helt nöjda.

Slutligen kan vi invänta en positiv förändring med Jupiter som byter tecken från Jungfrun till Vågen den 9:e september. Jupiter är försvagad i Jungfrun men har styrka i Vågen, så det blir en efterlängtad förändring att se fram emot.

Nu sker ett skift, den närmaste månaden, som är en kulmen på en period av händelser som igångsattes långt tidigare, som i slutändan kommer att kännas befriande.

Ljus och glädje,

Katarina

www.astro.se

 

 

En nära tanke

Månadens fråga

Tror du på ett liv efter döden?


Prenumerera på tidningen