Sök i denna blogg...

Annons
Annons
Annons

Tidningen Nära på Instagram

Instagram
Annons
Annons

Näras meditationslista

Näras favoriter 1

Katarina Campagnola är astrolog och bloggar om allt mellan himmel och jord. Hon ger tips och råd om hur du kan leva i harmoni med planeternas inflytande. Hemsida: www.astro.se

Vad kan Astrologi göra för dig?

Astrologi är ett symbolspråk, en konst och en vetenskap. Det omfattar ett område som går tillbaka tusentals år i tiden, och beskriver hur planeternas konstellationer på himlavalvet speglar skeenden på jorden och i livet. Det personliga födelsehoroskopet grundar sig på tiden när du föddes och är en karta över planeternas positioner på himlavalvet i födelseögonblicket. Horoskopet beskriver ditt inre landskap som skildrar vem du är, dina behov och utvecklingsmöjligheter, samt ger tidsperspektiv på viktiga processer och livsperioder. Planeternas rörelser genom de olika stjärntecknen beskriver den utvecklingstrend som sker omkring oss i världen och i våra personliga liv.

Just nu är det flera intressanta konstellationer som pågår på himlavalvet. Vi närmar oss sommarsolståndet den 21:a juni, då Solen står högst på himlen på det norra halvklotet och samtidigt går in i Kräftans tecken i den tropiska zodiaken. Jupiter går också in i kräftans tecken om några dagar. Det är en gynnsam placering för Jupiter som dessutom stannar där ett helt år! Mer om detta inom kort.

Det är många av planeterna som befinner sig i vattentecken nu. Venus och Merkurius är i Kräftan. Saturnus är i Skorpionen och Neptunus är i Fiskarna tillsammans med asteroiden Kiron. Vattnets element symboliserar det känslomässiga. De tre vattentecknen (Kräftan, Skorpionen och Fiskarna) är känsliga, djupa och lättpåverkade. De är också intuitiva och lever sig lätt in i andra personer. Deras skuggsida är överkänslighet och medberoende.

Nu är en bra tid för känslomässig utveckling, dvs. att komma kontakt med sitt inre. Det är dags att lämna stressen och finna ro i det inre. Närhet, omtanke och längtan efter att känna familjegemenskap kan komma att betyda mer för oss den närmaste tiden. Vår intuition kan utvecklas om vi ger oss tid att finna stillheten inom oss.

Satsa på att skapa välbefinnande på det känslomässiga planet genom att identifiera dina känslomässiga behov. Bli medveten om djupare skikt som hjälper dig till healing och ett liv fyllt av glädje och kreativitet. Låt dina drömmar och dina känslor få mer utrymme.

Lev dina drömmar!

Katarina

 

 

 

 

 

Lev din egen sanning!

Just nu går jag en mastersutbildning i psykoterapi på ett universitet här i Florida. Det är mycket spännande och jag älskar det. Min lärare är en äldre kvinna med många års erfarenhet inom terapeutiskt arbete. Hon är helt underbar, genuint empatisk, och vet hur man tar fram det bästa hos varje student. Jag längtar alltid till hennes klasser.

Jag började studera på universitetet när Jupiter gick in i mitt nionde hus. Nionde huset är det område i zodiaken som förknippas med utbildning, filosofi, religion, juridik, långa resor och medvetandeutvidgning. Men också med drömmar, visioner och inre seende. Inom den traditionella astrologin kallas nionde huset för ”The house of God”. Det är inom detta område som man utvecklar sin livsåskådning. Jag föddes med Månen i detta hus, och har sedan tidiga tonåren varit en sökare.

En person som är född med exempelvis Uranus i nionde huset, trivs med nya och radikala idéer. En sådan person kan förkasta det traditionella och söka sig till annorlunda religioner och livsåskådningar. Neptunus i nionde huset kan tyda på en person som dras till religiösa och andliga idéer och förnimmelser. Neptunus kan ge transcendentala upplevelser men också skapa oklarhet och förvirring kring religion. Saturnus i nionde huset beskriver en individ med bestämda och praktiska idéer om livet. Venus i nionde huset kan tyda på en person vars idéer är mer påverkade av skönhet och estetik än logik. Varje planet präglar sin energi på individens sätt att se på världen.  

Jupiter är den planet som bäst passar ihop med nionde huset. Jupiter älskar sanning och har en frihetsälskande sida. Du måste få leva din egen sanning.

Inom traditionell astrologi anses planeterna ha "sin glädje" i vissa hus. Solen anses ha sin glädje i nionde huset och Jupiter sin glädje i elfte huset. Så, trots att Jupiter passar in på nionde huset, så trivs Jupiter ännu bättre i elfte huset. Detta beror på att elfte huset har med förvärv att göra och Jupiter utvecklar möjligheten till goda inkomster. Av samma anledning anses Jupiter även ha sin glädje i andra huset.

Vart befinner sig Jupiter i ditt horoskop just nu? Ta reda på vilket område du bäst kan utveckla och växa inom nu.

Ta också tillvara på nymånen imorgon som passar utmärkt för nystart inom arbete, hälsa och nya vardagsrutiner.

Må så gott!

Katarina

www.astro.se

Neptunus - en källa till andlighet och inspiration

Neptunus är en energi som ofta förknippas med besvikelse och en känsla av misslyckande. Det är framför allt när Neptunus befinner sig i en s.k. negativ eller utmanande aspekt i transit till något personligt i horoskopet, som sådana känslor kan komma fram.

Reinhold Ebertin utvecklade kosmobiologi, en speciell form av astrologi där man använder sig av mittpunkter. Han var väldigt träffsäker i sina tolkningar, men det var sällan han sa något positivt om Neptunus. Han belyste Neptunus skuggsida och tog oftast fram den i sina tolkningar. Skuggsidan står för överdriven känslighet, vaghet, bedrägerier, lögner, förvirring, flykt genom alkohol och droger, orealistiska drömmar och förväntningar. Legaliserandet av medicinsk marijuana som sker här i USA nu i flera stater, sammanfaller med att Neptunus går igenom Fiskarnas tecken.

Många astrologer föredrar att betona det positiva med Neptunus, och belyser de konstnärliga, fantasifulla, sympatiska, andliga och mediala egenskaperna som Neptunus står för i positivt syfte. Det är just de egenskaperna vi bör försöka utveckla nu när Neptunus är så starkt placerad i sitt eget tecken.

Det är genom meditation och andliga aktivteter som vi kan utveckla självförverkligande och få andliga insikter. Lägg till en stunds av meditation på det dagliga schemat och upplev hur lugnet kan infinna sig. Det är när vi kan lägga stressen på hyllan och känna lugn och harmoni i tillvaron som vi kan komma i kontakt med oss själva.

Ljus och glädje,

Katarina

www.astro.se

 

Regeringsskifte - Sverige mot nya tider

Mars har lämnat Skorpionens tecken och nu gått in i Skytten. Men Mars går mot en spänningsaspekt till Neptunus den här veckan. Konstellationen blir exakt nästa måndag den 22:a.

Ligg lite lågt den här veckan och speciellt nästa helg, eftersom Neptunus försvagar Mars initiativ och handlingskraft. Din energinivå kan bli lägre och självförtroendet vackla.

Satsa på kreativa aktiviteter som ger näring och inspiration till själen. Det är en perfekt vecka för att sätta drömmar och visioner i centrum, skapa mindre stress, mer meditation, göra yoga och lägga tid på inre reflektion.

Sverige har fått en ny regering! Kan man se detta i Sverige horoskopet? Det är förstås alltid lättare att beskriva händelseförlopp när man har facit i handen!

Det som står ut i horoskopet nu är att Neptunus ligger i 90 graders vinkel till Sveriges MC/IC. Vilket innebär att vi får räkna med en tid av upplösning och ett visst kaos. Det är inte lätt att skapa nya strukturer, ordning och väldefinierade mål när Neptunus ligger i en utmanande aspekt till denna MC/IC axel.

Neptunus kommer att aktivera Sveriges horoskop under ganska lång tid framöver (de närmaste åren), eftersom Merkurius, som är Sveriges horoskop härskare, också kommer att befinna sig i aspekt till Neptunus. Många löften och framtidsvisioner kan bli svåra att förverkliga. Det gäller att sträva efter högre principer och ideal, men att samtidigt stå med båda fötterna på jorden. Neptunus i hård aspekt kan annars föra med sig illusioner och besvikelser.

Sverige har en konstellation mellan Uranus och Pluto i grund horoskopet, som varit aktiverad den senaste tiden av just Uranus och Pluto i transit. Uranus och Pluto är symboler för förändring och förnyelse, vilket är passande för ett regeringsskifte. Vi kan räkna med uppbrott, förändringar och stora skift inom flera områden framöver.

Att Månen ligger i Tvillingen under valdagen i konjunktion med MC är en perfekt symbolism för att folket viil ha förändring och skapar förändring. Att Venus är i konjunktion med södra noden symboliserar en risk att falla tillbaka i gamla mönster som kan drabba sveriges ekonomi i relation till utbildning, utland och export (Venus styr andra och nionde husen i grundhoroskopet). Men Venus nära ascendenten är inte helt fel och bådar gott för harmoni, fred, ökad makt för kvinnor, service inriktat medvetande, hälsa (Jungfrun), och mer samhörighet.

Sverigehoroskopet grundar sig på när Gustav Vasa blev kung över Sverige den 6 juni 1523.

Ha en skön vecka, och kom i fas med ditt inre!

Ljus och glädje,

Katarina

Eklipsen - Dags för avslut och nystart i relationer

Vi närmar oss en mycket speciell soleklips som kommer att ske nästan exakt vid midnatt på torsdag (närmare bestämt kl. 23.55). Denna nymåne och eklips tar plats på första graden i Skorpionen, vilket symboliserar en nystart. Venus är tillsammans med Solen och Månen, och Merkurius vänder direkt samma dag.

För att börja något nytt, måste vi ofta avsluta något. I detta fall kan det handla om kärlek och relationer. Noderna ligger i Väduren/Vågen. Bättre balans behöver utvecklas mellan dina egna och andras behov. Kanske du lämnar en relation bakom dig, vilket öppnar upp möjligheten för en ny process och utveckling. Venus är försvagad i Skorpionen. Har relationen du lämnar bakom dig varit bittersöt, både komplicerad och fördelaktig på samma gång?

En försvagad planet kan innebära att det saknas något i samband med vad den planeten symboliserar. Det innebär att det nya kan komma med utmaningar som kräver mer insikt och kompetens. En möjlighet att växa med andra ord. 

Det är också dags att släppa taget om rädslor. Skorpionen är ett stjärntecken som har ett brett känsloregister. Skalan går från de mörkaste toner av tungsinne till ljusa nivåer av kreativ skaparglädje, passion och inspiration. Fastna inte i gamla mönster som håller dig kvar i det förflutna. Det är dags att ömsa skinn!

Solen, Månen och Venus går i trigon till Neptunus de närmaste dagarna efter eklipsen, vilket är en mycket positiv, inspirerad energi som lockar fram det magiska inom oss. Spendera tid på att drömma, och njut av att bara vara. Dröm om framtiden och satsa på att göra verklighet av dina drömmar. Våga lita på det du känner och visualisera din framtid.

Ljus och glädje,

Katarina

www.astro.se

Gott Nytt Andligt År!

Gott Nytt År! Önskar er alla ett hjärtligt, själsligt och andligt utvecklande nytt år! Med Saturnus som just gått in i Skyttens tecken, blir det ett perfekt år för att satsa på aktiviteter som skänker mening, innehåll och stärker den inre personliga utvecklingen.

Det blir kanske ett år för många att börja en ny utbildning eller lägga mer tid på meditation, resor, stillhet och inre lugn för att finna vägen till insikt och upplysning. Skytten som söker efter kunskap och mening, får nu större inflytande i våra liv.

Neptunus – bryggan till mystik, drömmar, konst och andligt medvetande befinner sig i sitt eget tecken Fiskarna, vilket också stärker oss i utvecklingen av intuition, känslighet, och lyhördhet för den andliga verkligheten. Detta är året att lösa existentiella kriser och satsa mer praktiskt på din andliga utveckling och inre förståelse.

Hur det nya året ser ut just för dig är naturligtvis individuellt och reflekteras i ditt personliga födelsehoroskop. Tiden är kanske inne för en astrologisk årsprognos, som kan hjälpa till att bena upp vilka områden du bör lägga energi på, och var du möter dina utmaningar under året. För att göra en personlig årsprognos behöver du veta vilken tid på dygnet du är född.

Kollektivt kan man tänka sig att det nya året börjar som en berg och dalbana, men sen lugnar ner sig mellan april och september.

Det sista av sju tillfällen där Uranus och Pluto står i 90 graders aspekt med varandra sker den 17:e mars. Vi ser då slutet på en aspekt och tid som revolutionerat vårt medvetande och skapat många förändringar både individuellt och kollektivt de senaste två åren. Det har varit revolutioner, omstörtande verksamheter, och förnyelser på många håll i världen. Regeringar där folket stått under förtryck, våld och diktatur har störtats. Nya reformer har vuxit fram. Det har varit en tid av frigörelse på många olika nivåer.

Den tekniska utvecklingen har också tagit ett stort steg framåt och revolutionerat våra liv. Nu när expansiva Skytten står i fokus rör vi oss ut i rymden och upptäcker nya dimensioner kring universums olösta mysterium.

Saturnus kommer att stanna i Skytten tre år framåt, och vi bör fokusera mer på att finna mening och relevans med våra liv. Saturnus kan hjälpa oss att göra något konstruktivt av Skyttens positiva, optimistiska livsenergi. Om du är beredd på att lägga ner tid och energi kan du se kreativa, framgångsrika resultat på lång sikt. Som vanligt står Saturnus för att bygga strukturer, definiera, sätta gränser och skapa något som är hållbart i längden.

Det område som styrs av Skytten i ditt personliga horoskop, är det du bör rikta din uppmärksamhet på, ta ansvar och bygga nya praktiska strukturer kring. Det blir ett år av nya möjligheter för positiv utveckling om du är beredd på att axla ditt ansvar. Kom ihåg att det inte finns några genvägar när Saturnus är med i leken.

Skytten är det stjärntecken som förknippas med både universella och juridiska lagar. Utbildning och resor står också under Skyttens domän. Det juridiska systemet i samhället kan hamna under granskning. Kanske nya lagar måste träda i kraft för att skapa integration mellan kulturer och olika folkslag. Problem kan uppstå som belyser olikheter i religioner, kulturer och livsåskådningar.

Saturnus har ett restriktivt inflytande, men stabiliserar och kontrollerar det som är bångstyrigt. Saturnus trivs inte speciellt bra i eldflammande, färgsprakande, expansiva Skytten som ständigt vill utvidga och förverkliga STORA planer.

Skyttens energi känner sig också begränsad av Saturnus, som kallt granskar, definierar och sätter gränser. Det finns inte utrymme för spontanitet, som är Skyttens bränsle. Kombinationen är därför inte helt lyckad. Saturnus har inte heller någon speciell dignitet i Skytten. Bättre blir det när Saturnus går in i Stenbocken om tre år!

Målet nu blir att finna inre balans och mening på ett praktiskt och jordnära sätt. Lycka till med det!

Ljus och glädje,

Katarina

www.astro.se

 

Lös problem och skapa klarhet

Hösten ligger i luften och vi går en intressant astrologisk tid till mötes. Den 18:e blir det fullmåne med Solen som står stark i Lejonet och Månen som lyser upp vår jord från Vattumannens stjärntecken. En kombination som handlar om att skapa balans mellan kreativitet och skapande på en nivå av personligt självförverkligande (Lejonet), versus att uttrycka vår kreativa originalitet ett större sammanhang, t. ex. på en global, social nivå som inkluderar gruppgemenskap (Vattumannen).

Hur kan du använda dina personliga kreativa resurser för att skapa en bättre värld? Tillsammans kan många bäckar små göra en stor å!

Fullmånen kommer att stå i harmonisk aspekt till Uranus. En oväntad, positiv förändring kan komma som skapar en känsla av förnyad frihet.

Vi har flera intressanta konstellationer just nu. Mars står i Skyttens tecken och närmar sig Saturnus, som just ändrat riktning. Denna konstellation står i kvadratur (utmanande aspekt) till Neptunus, och mitt emellan noderna (at the bendings)!

Mars och Saturnus är en tung aspekt som kommer med krav och ansvar. Ofta skapar Saturnus och Neptunus ett visst kaos eftersom Neptunus löser upp strukturer. Många har upplevt att det varit en förvirrande och komplicerad tid under detta år som Saturnus och Neptunus varit i aspek med varandra.

Saturnus och Neptunus är en sjukdomskonstellation, men kan också ta fram ett behov av att förenkla kring det materiella och fokusera mer energi på  andlighet, och på det som känns viktigt på en djupare nivå.  Eftersom konstellationen står i den norra vändningen (the north bending), så handlar denna aspekt om att utveckla ansvar, hållbara strukturer och att göra det som är rätt.

Mars och Saturnus är en kombination som kan vara hård, om du inte är öppen för att axla ditt ansvar och leva upp till krav och förväntningar, så kan du räkna med bakslag. Dina initiativ kan möta motstånd. Nu krävs disciplinerat arbete för att du ska uppnå dina mål och drömmar. Aspekten mellan Mars och Saturnus är exakt den 24:e augusti. Pressa dig lite extra fram tills dess. Konstellationen mellan Saturnus och Neptunus fortsätter till den 22:a september.

Men innan dess har vi flera konstellationer som är värda att begrunda. Just nu står Merkurius, Venus och Jupiter i Jungfruns tecken. Dessa tre planeter kommer att dansa en kosmisk dans den närmaste tre veckorna. Perfekt kombination för att prata detaljer, göra överenskommelser, fatta beslut och lösa problem. Det finns förhoppningar om att en konflikt kan få en harmonisk upplösning, även om inte alla parter som är involverade blir helt nöjda.

Slutligen kan vi invänta en positiv förändring med Jupiter som byter tecken från Jungfrun till Vågen den 9:e september. Jupiter är försvagad i Jungfrun men har styrka i Vågen, så det blir en efterlängtad förändring att se fram emot.

Nu sker ett skift, den närmaste månaden, som är en kulmen på en period av händelser som igångsattes långt tidigare, som i slutändan kommer att kännas befriande.

Ljus och glädje,

Katarina

www.astro.se

 

 

En nära tanke

Månadens fråga

Tror du på ett liv efter döden?


Prenumerera på tidningen