Sök i denna blogg...

Annons
Annons
Annons

Tidningen Nära på Instagram

Instagram
Annons
Annons

Näras meditationslista

Näras favoriter 1

Katarina Campagnola är astrolog och bloggar om allt mellan himmel och jord. Hon ger tips och råd om hur du kan leva i harmoni med planeternas inflytande. Hemsida: www.astro.se

Bli stark i din kärna

Venus har gått in i Fiskarnas tecken och närmar sig först Saturnus och sedan Neptunus de närmaste dagarna. Om du känner in Venuskraften är det en perfekt vecka för att lugna ner tempot, spendera mer tid på andlighet och samla ihop sig. Speciellt idag och imorgon handlar temat om att vara realistisk i relationer och att se över hur vi förhåller oss till våra resurser. Ett uppvaknande kan ske som innebär att du måste förändra ett invant mönster. Kanske du måste dra ner på utgifterna och få bättre koll på ekonomin.

Venus trivs bra i Fiskarna, som är ett konstnärligt, visionärt stjärntecken, inriktat på att tjäna andra på ett osjälviskt sätt. Men det ligger samtidigt en fara i detta. Risken är stor att man inte ser sina egna behov och därmed utplånar sig själv för att tillfredställa andras behov. Man kan leva i en fantasi där man rättfärdigar ett utnyttjande. Man kan ha en tendens att släta över och idealisera. I en sådan relation kan man tappa bort sig själv helt och hållet. Man blir ett offer för att man inte vill vara ärlig och erkänna hur det verkligen förhåller sig. 

Sann ovillkorlig kärlek växer fram när man blir stark i sin egen kärna. Men för att komma dit krävs en fin balansgång mellan att ge och ta, att sätta gränser och att våga stå i sin egen kraft.

Det krävs styrka och mod för att bryta ett destruktivt mönster. Men det är viktigt att våga det.

Vägen till inre styrka går genom att man jobbar med sig själv, blir medveten om attityder, värderingar, känslor och behov som finns inombords. Då kan man skapa en medveten, harmonisk livssituation som reflekterar vem man är och vill vara. Ditt personliga horoskop är en vägvisare till inre lycka och frid.

Ljus och glädje,

Katarina

www.astro.se

 

Gör något gott för dina medmänniskor

Solen har gått in i Vattumannen för några dagar sedan, och just nu befinner sig Månen i Vädurens stjärntecken. Månen närmar sig Uranus, Pluto, nod- konstellationen som blir speciellt stark från 11 till 15 på söndagen. Räkna med en turbulent energi och börja inga nya projekt runt den tiden.

Just nu går också Merkurius retrograd. Visserligen trivs Merkurius riktigt bra i Vattumannens tecken, och vi har fått ta del av nya fantastiska uppfinningar som kommer att revolutionera världen i framtiden. Jag tänker speciellt på Microsoft som just annonserat deras 3D holografiska utveckling.

Vi kan räkna med många nya koncept och brillianta idéer med Merkurius som stannar längre än vanligt i luft tecken under året. Den generella betydelsen av Merkurius retrograd är att tekniska problem kan uppstå, det kan bli förseningar på resor, och missförstånd kan uppstå som skapar problem och hindrar den framåtdrivande utvecklingen.

När Merkurius går retrograd, är det en tid för inre reflektion, att binda samman lösa trådar, organisera och avsluta det vi ligger bakom med i vårt arbete.

Vattumannen är ett stjärntecken som ser mer till gruppen och helheten, än till den lilla individen. Vattumän fokuserar på de stora frågorna som berör och tjänar hela mänskligheten. De åsidosätter det personliga för det kollektiva.

Hur är trenden i ditt liv just nu? Har du valt bort personliga intressen för gruppens bästa?

Veckans råd: Rikta din uppmärksamhet på det kollektiva och satsa på att göra något gott som gynnar din medmänniska.

Ljus och glädje,
Katarina

www.astro.se

 

Nyckeln till ditt inre

Jag har fått en svår uppgift framför mig i mitt terapi arbete. Jag gör min praktik plats på en skola där ungdomar med svåra problem går. De kommer med ett bagage som innebär trauma, våld och i vissa fall en bakgrund där mord i hemmet finns med i bilden. Min roll är att stötta, hjälpa till och vända svaghet till styrka. Jag har Solen konjunktion Mars i första huset och älskar utmaningar, så jag känner mig inspirerad att få jobba med dessa speciella individer.

Att känna till mina klienters födelsedag hjälper till i terapi arbetet. Även om jag inte alltid har födelsetiden, kan horoskopet berätta mycket och vara till stor hjälp för deras utveckling. Personligen tror jag att allt är möjligt med tankens och känslans kraft, så det gäller att skapa motivation till att vilja förändra och förbättra.

Solen i födelsehoroskopet beskriver en individs innersta syfte. Solen är den himlakropp som alla andra planeter cirkulerar runt, och står för vår innersta kärna, vårt sanna jag och gudomliga gnista. Månen i horoskopet symboliserar vårt själsliv, och känslomässiga behov vi behöver tillfredställa för att må bra i livet och vardagen. Att känna till Solen och Månens stjärntecken i vårt personliga horoskop är nyckeln till vårt inre. Dessa två himlakroppar kan ge mycket användbar information om oss. Att skapa en livsstil som stämmer överens med vem vi är, är vägen till välmående och lycka.

De närmaste dagarna ligger Månen bakom Solen i Zodiaken. Det kallas för den balsamiska månfasen och är den åttonde och sista månfasen i månaden. Fundera på och meditera över vad som skett i ditt liv den senaste månaden när Solen gått igenom Stenbockens stjärntecken. Hur har du hanterat ditt arbete, din karriär, din ekonomi? Har det skett en förändring inom något av dessa områden? Känn in och låt allting falla på plats. Den balsamiska månfasen är en tid för avslut. Satsa på att städa upp, organisera, binda samman lösa trådar och samla ihop dig inför nästa nymåne den 20:e. Använd helgen till att komma i balans och förbered dig på en nystart på tisdag.

Ljus och glädje,

Katarina

www.astro.se

 

 

 

Finn nya vägar i din andliga utveckling

Nu när Solen går igenom Stenbocken och sen Vattumannen (båda styrda av Saturnus), passar det utmärkt att fokusera på Saturnus som har mycket med vår utveckling och mognad att göra. Det är när vi tar ansvar för oss själva som vi mognar som individer, och då kan vi även utveckla vårt andliga medvetande. 

De senaste åren har varit intensiva på ett känslomässigt plan. Nu kan vi rikta uppmärksamheten mot att forma nya strukturer i vår livsåskådning. Saturnus i Skytten öppnar upp vägar av inre sökande som leder till en djupare känsla av syfte, mening och innehåll. Vi mognar som individer och i vår relation till vårt högre jag.

De närmaste dagarna bildar Månen många aspekter. Månen, Merkurius och Venus kommer att befinna sig i harmonisk aspekt i lufttecken, vilket bådar gott för umgänge och livliga pratstunder. Men det kan bli starka känslor i omlopp när Månen och Pluto får kontakt under morgondagen. Undvik att fastna i negativa mönster och uppmärksamma var känslorna kommer ifrån.

Uranus/Pluto konstellationen kommer närmare och vi har redan sett nya katastrofer och reaktioner som involverar starka krafter i samhället. Räkna med omvälvande energier den närmaste tiden. Pluto kommer allt närmare "the bendings", dvs. 90 grader från noderna, vilket symboliserar enorma krafter som leder till nedbrytning av strukturer och djupgående transformation som omformar mycket i vårt kollektiva medvetande. Världen kommer inte att se ut som den gjort tidigare efter dessa genomgripande aspekter som passerat under våren.

Ta ett djupt andetag. Sprid ljus och kärlek omkring dig.

Katarina

www.astro.se

 

 

 

 

 

Dags att säga farväl och välkommen på en och samma gång

Fullmånen idag ligger exakt ”at the bendings”, dvs. 90 grader från noderna. Det är en speciell konstellation som ofta har med genomgripande förändringar att göra. Vi kan se klarare på framtiden och göra nya val.

Dessutom ligger Fullmånen i konjunktion med Pluto och i kvadratur med Uranus. Men fullmånen lämnar detta planetpar bakom sig (Solen och Månen har passerat Pluto och Uranus med en respektive två grader).

Det är dags att säga farväl till ett kapitel i livet och välkomna ett nytt! Det har varit en tid av stora förändringar för många. Nu kan vi släppa taget, och öppna sinnet för nya erfareheter som vidgar vårt medvetande.

Vi kan inte längre stanna kvar i det som varit. Det är dags att omfamna nya utmaningar och börja en ny process. Känn in ditt inre och stå i din egen kraft. En ny era är på gång att utvecklas och en dröm kan samtidigt gå i uppfyllelse!

Merkurius och Venus har precis gått in i Vattumannens tecken. Venus stannar nästan hela månaden ut. Merkurius stannar längre och kommer att gå retrograd från den 20:e januari tre veckor framåt. Nya uppfinningsrika idéer kan födas.

Venus i Vattumannen tillsammans med Merkurius och Saturnus som står i en harmonisk konstellation till varandra idag, är ypperligt för att välkomna nya erfarenheter, tänka globalt och söka kontakt med människor från alla jordens hörn.

Merkurius och Saturnus är också en perfekt aspekt för att komma i ordning, göra framtidsplaner, organisera papper och se över arbetsuppgifter. Ta dig en riktig funderare idag över framtiden och var du vill se dig själv om sex månader eller om ett år. Gör riktlinjer och planera i detalj. 

Ljus och glädje,

Katarina

www.astro.se

 

 

 

 

 

 

 

Gott Nytt Andligt År!

Gott Nytt År! Önskar er alla ett hjärtligt, själsligt och andligt utvecklande nytt år! Med Saturnus som just gått in i Skyttens tecken, blir det ett perfekt år för att satsa på aktiviteter som skänker mening, innehåll och stärker den inre personliga utvecklingen.

Det blir kanske ett år för många att börja en ny utbildning eller lägga mer tid på meditation, resor, stillhet och inre lugn för att finna vägen till insikt och upplysning. Skytten som söker efter kunskap och mening, får nu större inflytande i våra liv.

Neptunus – bryggan till mystik, drömmar, konst och andligt medvetande befinner sig i sitt eget tecken Fiskarna, vilket också stärker oss i utvecklingen av intuition, känslighet, och lyhördhet för den andliga verkligheten. Detta är året att lösa existentiella kriser och satsa mer praktiskt på din andliga utveckling och inre förståelse.

Hur det nya året ser ut just för dig är naturligtvis individuellt och reflekteras i ditt personliga födelsehoroskop. Tiden är kanske inne för en astrologisk årsprognos, som kan hjälpa till att bena upp vilka områden du bör lägga energi på, och var du möter dina utmaningar under året. För att göra en personlig årsprognos behöver du veta vilken tid på dygnet du är född.

Kollektivt kan man tänka sig att det nya året börjar som en berg och dalbana, men sen lugnar ner sig mellan april och september.

Det sista av sju tillfällen där Uranus och Pluto står i 90 graders aspekt med varandra sker den 17:e mars. Vi ser då slutet på en aspekt och tid som revolutionerat vårt medvetande och skapat många förändringar både individuellt och kollektivt de senaste två åren. Det har varit revolutioner, omstörtande verksamheter, och förnyelser på många håll i världen. Regeringar där folket stått under förtryck, våld och diktatur har störtats. Nya reformer har vuxit fram. Det har varit en tid av frigörelse på många olika nivåer.

Den tekniska utvecklingen har också tagit ett stort steg framåt och revolutionerat våra liv. Nu när expansiva Skytten står i fokus rör vi oss ut i rymden och upptäcker nya dimensioner kring universums olösta mysterium.

Saturnus kommer att stanna i Skytten tre år framåt, och vi bör fokusera mer på att finna mening och relevans med våra liv. Saturnus kan hjälpa oss att göra något konstruktivt av Skyttens positiva, optimistiska livsenergi. Om du är beredd på att lägga ner tid och energi kan du se kreativa, framgångsrika resultat på lång sikt. Som vanligt står Saturnus för att bygga strukturer, definiera, sätta gränser och skapa något som är hållbart i längden.

Det område som styrs av Skytten i ditt personliga horoskop, är det du bör rikta din uppmärksamhet på, ta ansvar och bygga nya praktiska strukturer kring. Det blir ett år av nya möjligheter för positiv utveckling om du är beredd på att axla ditt ansvar. Kom ihåg att det inte finns några genvägar när Saturnus är med i leken.

Skytten är det stjärntecken som förknippas med både universella och juridiska lagar. Utbildning och resor står också under Skyttens domän. Det juridiska systemet i samhället kan hamna under granskning. Kanske nya lagar måste träda i kraft för att skapa integration mellan kulturer och olika folkslag. Problem kan uppstå som belyser olikheter i religioner, kulturer och livsåskådningar.

Saturnus har ett restriktivt inflytande, men stabiliserar och kontrollerar det som är bångstyrigt. Saturnus trivs inte speciellt bra i eldflammande, färgsprakande, expansiva Skytten som ständigt vill utvidga och förverkliga STORA planer.

Skyttens energi känner sig också begränsad av Saturnus, som kallt granskar, definierar och sätter gränser. Det finns inte utrymme för spontanitet, som är Skyttens bränsle. Kombinationen är därför inte helt lyckad. Saturnus har inte heller någon speciell dignitet i Skytten. Bättre blir det när Saturnus går in i Stenbocken om tre år!

Målet nu blir att finna inre balans och mening på ett praktiskt och jordnära sätt. Lycka till med det!

Ljus och glädje,

Katarina

www.astro.se

 

Våga känna tillit

Jag tävlade i dressyr idag och det gick helt åt skogen. Domaren talade en stund med varje tävlingsdeltagare efteråt och gav goda råd hur vi kan bli bättre ryttare. Det var visserligen många bra synpunkter jag fick, men jag rackade ändå ner på mig själv och kände mig helt värdelös. Som tur är studsar jag ganska snabbt tillbaka och ger sällan upp.

Mitt bästa recept när man känner sig nedstämd och deppig, är att städa eller organisera något. Det är inte precis det första man tänker på när allt känns trist och meningslöst, men faktum är att det fungerar ganska bra för mig.

Det är lätt att fastna i en svacka när man misslyckas med något. Så är det i alla fall för mig. Oftast när det gäller ridningen. Ridning är svårt om man vill bli bra på det. Det är en sport (femte huset) som tar lång tid att utveckla, med många misslyckanden och små framsteg. Det var kanske därför Al-Biruni (en känd astrolog som levde på 1000-talet e. Kr.) förknippade Saturnus med hästar (tolfte huset). Man kan i alla fall lugnt säga att dressyr är en Merkurius/Saturnus sport. Det krävs detaljtänkande och hårt arbete.

Saturnus är den planet som förknippas med motgångar och även med melankoli. Men det är också den planet som står för organisering, struktur och framgång genom hårt arbete. Stenbockar, som styrs av Saturnus, befinner sig oftare i de gråskaliga tongångarna. Kanske just därför att de siktar högt, och deras strävan möter motstånd. Men det är genom misslyckanden vi lär och får erfarenhet.

Stenbockar mår bäst av att ha en framtidsvision, ett mål som de kan jobba på och komma närmare varje dag. Det är egentligen inte bara Stenbockar som behöver mål att sträva efter. Alla Saturnus präglade personer mår bäst av att klättra på stegen och se konkreta resultat. Det definierar också vem man är, vilket i sin tur ger en starkare självkänsla.

Just nu befinner sig fyra planeter i Stenbocken. Passa på och reflektera över det gångna året och dina framtidsmål. Hur vill att ditt nya år ska se ut? Vad vill du klättra efter och kämpa dig igenom med blod, svett och tårar?

Låt gamla misslyckanden bli en språngbräda för att komma igen med nya tag. Saturnus som nu gått in i Skytten hjälper oss att göra något konkret av teoretiska koncept. Våga testa nya ideer och utveckla mer erfarenhet.

Ljus och glädje,

Katarina

www.astro.se

 

 

Utveckla din vision - se praktiska resultat

I förrgår var det Vintersolstånd i Stenbockens tecken, och nästan samtidigt blev det nymåne. Dessutom går Saturnus in i Skytten idag, efter drygt två år i Skorpionens tecken. Allt detta pekar på att vi går mot en ny utvecklingsfas.

Du kanske upplever att du står på gränsen till något nytt i ditt liv. Kanske du ser på saker och ting med nya ögon? Det har varit en lång process kring känslomässiga relationer och värderingar de senaste åren med Saturnus i Skorpionen. Pluto i Stenbocken är också en katalysator till förändring, speciellt kring strukturer, och till känslor som har med skuld och skam att göra. Det är dags att släppa taget om det som står i vägen för vår fortsatta utveckling.

Om vi vill gå framåt måste vi blicka bakåt. Det är trots allt genom reflektion som vi får perspektiv på tillvaron.

Just nu befinner sig fem planeter i Stenbocken! Stenbocken är det stjärntecken som tar ansvar, gör jobbet, och ger oss en känsla av trygghet och stabilitet. Det är genom arbete, flit och beständighet som vi utvecklar kompetens och får erfarenhet.

Skytten har kunskapstörst och behov av förståelse för de stora sammanhangen i livet. Deras frihetsbehov kräver utrymme för stor omväxling och personlig rörelsefrihet. Saturnus i Skytten kommer att öppna våra sinnen och höja medvetandet mot nya höjder och insikter. Men det måste ske på ett praktiskt inriktat sätt.

Förra gången Saturnus gick igenom Skytten var från 1985 till 1988. Kommer du ihåg om detta var en tidpunkt som på något sätt lade grunden för ditt sökande och din andliga utveckling?

En ny process av andligt sökande kan börja nu. Det kan löna sig att lägga in andliga aktiviteter på schemat. Sök och finn svar på dina existentiella frågor!

All form av utbildning står under Skyttens domäner. Skolor och utbildningsinstitutioner kan komma att granskas i sömmarna och få högre eller lägre status. Nya strukturer kan utvecklas kring religion och livsåskådning i samhället.

Jupiter (som styr Skytten) och Saturnus är motpoler som i bästa fall kan balansera varandra. Saturnus belönar Jupiters strävan efter framgång, men Saturnus kan också begränsa Jupiters framgång i de fall där drömmar är luftslott utan praktisk grund att stå på. Saturnus vill se praktiska resultat, och framgång kommer genom arbete, flit, energi och beslutsamhet.

Ljus och glädje,

Katarina

www.astro.se

 

 

Från Puppa till Fjäril

Uranus och Pluto aspekten är exakt idag! Månen går först i aspekt till Venus under eftermiddagen och sen i aspekt till Uranus och Pluto under tidiga morgontimmarna imorgon. Venus närmar sig Pluto i konjunktion. Dessutom är Uranus i konjunktion med södra Noden, vilket innebär att Venus och Pluto konjunktionen befinner sig ”at the bending”, d.v.s. i kvadratur till noderna. Vad betyder allt detta?

Det handlar om att följa med i den utvecklingstrend som sker omkring oss. Vi måste se till våra egna behov och utmaningar samtidigt som vi måste ta större ansvar för vår roll i det stora sammanhanget.

Våga utmana gamla föreställningar och öppna dig för nya erfarenheter som för både dig och andra framåt i utvecklingen. På en praktisk nivå kanske vi känner att vill förändra våra levnadsomständigheter på ett eller annat sätt.

Vi kan tvingas inse vad som står i vägen för vår utveckling, men samtidigt komma närmare vår sanna potential. Vi blir medvetna om djupare skikt som vilar inom oss. Finn lugnet, meditera och kom i kontakt med dig själv.

Upplever du eller har du upplevt på senare tid att tidigare värderingar, önskningar och behov har gått igenom en förnyelse process inom dig, och att du frigjort dig från gamla mönster? Har något nytt vuxit fram inom dig?

Att gå emot det naturliga flödet kan skapa starka spänningar, motsättningar och leda till en akut kris. Känn in om något behöver förlösas inom dig, och våga omfamna en förändring.

Behovet av självständighet kan växa sig starkare, samtidigt som en längtan efter nya utmaningar kan driva fram förändringar både på ett djupt personligt plan och utanför dig själv. Känn in vad du längtar efter innerst inne och sträva efter att utveckla det.

Detta är sjätte gången som detta planetpar har bildat denna aspekt under de senaste åren. Du kanske redan nu upplever att du befinner dig på en helt annan nivå i ditt medvetande än du gjorde för något år sedan. Du har kanske gått igenom en inre förvandlingsprocess och ser nu på saker och ting med nya ögon. Vi befinner oss helt enkelt i en slags transformationfas där vi går från puppa till fjäril.

Omfamna din individualitet och skapa dig en levnadssituation och livsstil som ger näring till din drömmar och den du är innerst inne.

Just nu lämnar Solen och Merkurius Jupiter bakom sig. Om du har fattat ett viktigt beslut de senaste dagarna kan det visa sig bli riktigt fördelaktigt.

Ljus och glädje,

Katarina

www.astro.se

 

 

 

Förnya och Förbättra med Uranus och Pluto

Vintern har kommit även till Florida. Vi har några riktigt kalla dagar framför oss. Hästarna går med tjocka täcken och vi barrikerar oss inomhus. Det är kallt men fortfarande vackert. Bilden är från fullmånen över stallet för några dagar sedan.

Venus går in i Stenbockens stjärntecken idag. Förpliktelser och lojalitetskrav kan färga de närmaste veckorna. Har du sociala engagemang som du måste gå på? Det kan bli med blandade känslor av plikt och nöje på samma gång.

Dock trivs Venus bra i Stenbocken som är ett jordtecken. Jordtecken har känsla för realistiska värderingar. De är stabila, trygga och söker beständighet i allting de gör. Ekonomi kan hamna mer i fokus och du kan få bättre koll över hur du spenderar dina pengar, trots att det är julklappstider. Passa på och organisera dina utgifter. Relationer kan också bli stabilare, och du kan se klarare på ditt kärleksliv.

Uranus/Pluto konstellationen är fortfarande exakt och stannar på tolv grader i Stenbocken och Väduren tills den 27:e december. Vi får räkna med en tid av politiska oroligheter, kaos och förändringar. Förhoppningsvis kommer det att leda till någonting bra i långa loppet, även om det upplevs som kaotiskt just nu. Pluto bryter ned och bygger upp på nytt. Uranus skapar förändring, så att något nytt kan växa fram.

På Julafton byter Saturnus stjärntecken och går in i Skytten. Samma dag vänder Uranus retrograd. Att Saturnus börjar en ny treårs resa i Skytten kommer som en välkomnad julklapp för många. Det har varit en tuff känslomässig tid med Saturnus i Skorpionen. Mycket har förändrats för många kring känslomässiga relationer.

Upplever du också att du vuxit och mognat på det känslomässiga planet, även om det varit genom besvikelser och jobbiga känslomässiga insikter?

Satsa på en produktiv tid resten av månaden och förbered dig på nystart inför det nya året!

Ljus och glädje,

Katarina

www.astro.se

 

 

 

Förändringar och genombrott

Idag är det fullmåne! Solen befinner sig i Skytten och Månen i Tvillingarnas stjärntecken. Merkurius är inblandad i denna fullmåne eftersom den ligger nära Solen (är kombust). Merkurius är också i kvadratur till Kiron. Det kan innebära någon form av sårbar kommunikation eller att vi upplever ord som sårar. Skytten har en tendens att lägga fram den osminkade sanningen!

Merkurius anses försvagad i Skytten, eftersom Skytten har en tendens att generalisera och missa detaljer. Men Solen som är stark i Skytten, stärker Merkurius, trots att de befinner sig nära i orbis. ”Rendering” är ett begrepp som innebär att en planet som har dignitet kan upphäva ett försvagat tillstånd. Oftast används detta koncept (rendering) i relation till en kombust planet (ligger nära Solen) eller till en retrograd planet (verkar gå baklänges i förhållande till ekliptikan), som båda beskriver en planets försvagade tillstånd. Man kan göra en liknelse mellan en planet som har styrka, med en person som har makt. Om du har makt, kan du också hjälpa personer som befinner sig i nöd och påverka resultat. På samma sätt kan en planet med styrka (dignitet) hjälpa en försvagad planet (ta fram positiva egenskaper).

Förutom fullmånen, som ofta skapar intensitet i atmosfären, befinner sig Uranus och Pluto nu i en kvadratur på samma grad. Vi kan räkna med stora förändringar den närmaste tiden, politiska konflikter och uppbrott, nya teknologiska framsteg, naturkatastrofer och ett allmänt kaos runt omkring oss. I många fall kan det innebära stora levnadsomställningar, nya perspektiv och genomgripande förändringar.

Är det något stort som håller på att förändras i ditt liv?

Skriv gärna och berätta hur du upplever det just nu.

Ljus och glädje,

Katarina

www.astro.se

Tiger Woods och progressioner

När man tittar på ett horoskop, berättar det en människas historia. Det beskriver livsvägen, utmaningar man möter i livet, både i det inre och utanför sig själv, och gynnsamma möjligheter som kan utvecklas under livet gång. Att följa sitt horoskop med transiter och progressioner (för att nämna några få tekniker) är ett av de bästa verktygen som finns, om man vill följa med i livscykler och vara i synk med sitt liv.

Progressioner är en teknik som använts under många århundraden inom astrologisk tradition. Varje dygn efter födelsen (24 timmar) motsvarar ett år i livet. Lite enkelt beskrivet: Om man vill se hur det tjugonde året ser ut i livet, undersöker man hur planeterna står på det 20:e dygnet efter födelsen.

När man är osäker på en persons födelsetid, använder man ofta just progressioner (tillsammans med transiter) för att komma fram till vilken tid på dygnet personen föddes.

När en planet byter tecken genom progression, beskriver det en förändring i livet. Hur förändringen ser ut, beskrivs i relation till vad planeten styr i grundhoroskopet (=födelsehoroskopet eller radix horoskopet). När en progressiv planet "vänder" och går direkt eller retrograd, symboliserar det på samma sätt en förändring i livsinriktningen inom något område.

Beroende av planetens styrka i födelsehoroskopet, beskriver bytet av tecken i progression, om planeten hamnar i bättre omständigheter eller förlorar i styrka. Det nya stjärntecknet beskriver hur planetens energi kommer till uttryck och vad den fokuserar på. Det är som att byta landskap, att komma in i en nu miljö.

Om vi tittar på Tiger Woods horoskop under den period när hans äktenskap stormade som mest och han offentligt bad om ursäkt för sitt sexberoende (februari 2010), kan vi se hur detta speglas tydligt i både det progressiva horoskopet och genom transiter till födelsehoroskopet. Hans härskande planet i grundhoroskopet är Merkurius eftersom han har Ascendenten i Jungfrun.

Just under den perioden (i november 2009 på Thanksgiving, när Tiger och Elin bråkade hemma och det blev en världsnyhet), vänder Merkurius från att ha gått retrograd i progression under många år, till att gå direkt. Detta beskriver tydligt en stor omställning, som i hans fall betyder en genomgripande levnadsförändring. Han tar tag i sitt sexberoende och förändrar sitt liv.

Tigers progressiva MC ligger på de sista graderna i Kräftans tecken under samma period, och MC bytte tecken året därpå. Detta beskriver också en påtaglig förändring i både hans karriär, offentliga ställning och i relation till hans familjestruktur. Han är inte like mycket i strålkastarljuset längre.

Transiterna i Tigers horoskop beskriver tydligt hur äktenskapet går igenom stora prövningar under senhösten 2009 och 2010. Det syns bl a genom den transiterande Uranus som kör fram och tillbaka över descendenten (äktenskap och intima relationer), och genom Saturnus och Pluto som bildar 45 graders vinklar till noden, Radix Noden ligger dessutom i direkt mittpunkt till transiterande Saturnus och Pluto. Det beskriver stora påfrestningar i relationer, både i intima och offentliga.

Progressioner i kombination med transiter ger oss en bra bild av vad som sker i våra liv.

Följ din egen astrologiska resa och lär mer om ditt progressiva horoskop.

Ljus och glädje,

Katarina

www.astro.se

 

 

 

Lev din sanning

Idag var jag på en kurs som handlade om hur man tillverkar mjölksyrade grönsaker. Det var väldigt givande och gav mig många nya idéer. Vi har en liten täppa som ger en hel del grönsaker, och nu när vinterträdgården är i full gång, så vill jag kunna ta vara på allting som produceras.

När det gäller odling, mat, och hälsa i relation till astrologi, så är det ett ganska komplicerat ämne. Förr i tiden sådde man med hjälp av Månens cykler. Alla grönsaker, örter och frukter tillhör olika planeter. T.ex. persilja styrs av Merkurius och äpplen av Venus. Det finns mycket information om hälsa och medicinsk astrologi, eftersom det undervisades på universiteten fram till 1700-talet.

Som exempel, eldtecken (vädur, lejon, skytt) anses ha mest vitalitet och energi av alla stjärntecken och mår bäst av het, torr, lätt och aromatisk mat. Drycker bör vara i mer koncentrerad form (i motsats till vattentecken som bör dricka utspädda drycker). Har man överdrivet mycket eld i horoskopet, kan det visa sig i uttryck av ilska och otålighet, eller genom stress och utbrändhet. Då rekommenderas det att balansera kosten med kall och grundande mat och stillsamma aktiviteter som promenader eller meditation, vilket inte alltid är så lätt för passionerade eldtecken.

Just nu är det många planeter i eldtecken. Solen, Månen, Venus, Jupiter och Uranus är alla i eldtecken. Julen närmar sig, pulsen är hög och det kan vara mycket på gång för många.

Kiron, som är en asteroid, går direkt idag i Fiskarnas tecken, efter en retrograd period på fem månader. Kiron har med alternativ läkekonst och holistiskt tänkande att göra. Kiron symboliserar också vår akilleshäl i horoskopet, som beskrivs av dess placering i tecken och hus. Känner du av någon märkbar förändring kring din egen läkningsprocess?

De närmaste dagarna går Merkurius i konjunktion med Saturnus i Skorpionen. Det kan bli en kraschlandning i verkligheten, efter kvadraturen med Jupiter, som kanske inbjudit till överdriven expansion och orealistiska drömmar. Nu blir det till att lägga korten på bordet och se den osminkade sanningen i vitögat. Kanske vi också måste skala bort något och dra ner på utgifter och arbetsuppgifter.

Var ärlig mot dig själv och andra, och dra fördel av Saturnus inflytande som ger klara riktlinjer. Lägg märke till vad som kommer upp de närmaste dagarna och begrunda det i detalj.

Skriv gärna till mig om du har frågor. Jag finns här för Dig!

Ljus och glädje,

Katarina

www.astro.se

Öppna ditt hjärta

Venus har gått in i Skytten och närmar sig en aspekt till Neptunus i kvadrat. Det är en aspekt för den romantiske drömmaren! Venus är kärlekens gudinna som symboliserar skönhet, njutning och attraktion. Neptunus står för idealism, helhet, och längtan att uppgå i något högre, att sammansmälta i transcendens. Personer födda med Venus och Neptunus i en aspekt, drömmer ofta om den perfekta partnern. Men ofta existerar inte en sådan partner i verkligheten. Därför blir Venus/Neptunus personer också oftas besvikna i kärleksrelationer. En del Venus/Neprunus personer hänger sig till en kärlekspartner som lever i deras inre. T ex hängivenhet till Krishna, eller till Maria Magdalena som många katoliker dyrkar.

Känn in hur Venus påverkar ditt behov av kärlek och längtan efter något högre nu. Har du förväntningar på någon eller något?

Min syster har anlänt till Florida idag. Det är så otroligt hur astrologin ständigt berättar vår historia. Saturnus rör sig nu snabbt genom de sista graderna i Skorpionen, just där jag har min Sol. Saturnus styr mitt tredje hus som knyter an till syskon. Just idag när min syster kom gick Saturnus in på samma grad som min Sol!

En transiterande planet knyter an till det hus som den styr, och kan förmedla situationer som det områden råder över. Därmed fyller en planet två funktioner i tolkningssammanhang. Den ena är vad planeten står för i sig, och den andra står i relaiton till det hus som planeten styr över.

Inom kort går Saturnus in i Skytten och en ny tre års period börjar. I vilket område kommer det att påverka dig? Hör av dig om du vill ha mer information.

Venus och Neptunus konstellationer är perfekta för all slags konstnärlig verksamhet, eller allt som har med andlighet och transcendens att göra. Passa på och gör något njutbart för själen de närmaste dagarna.

Ljus och glädje,

Katarina

www.astro.se

 

 

 

 

 

Astrologi och arvsanlag

Min syster kommer och hälsar på mig nästa vecka här i Florida. Lagom till min födelsedag. Jag blir alltid så glad när familj och vänner kommer på besök. Jag föddes med Månen i Kräftan, så familj och nära vänner har stor betydelse för mig.

Min syster och jag har nästan identiska horoskop! Nja, kanske inte riktigt, men många planetkonstellationer och aspekter talar om samma typ av energiflöde. Trots att det är sex år mellan oss, är de astrologiska likheterna slående. Så är det ofta i familjer. Vissa planetkonstellationer återkommer i de olika familjemedlemmars individuella horoskop.

T ex. har både min syster och jag Solen, Månen, Ascendenten och Mars i vattentecken, på samma grader eller precis i närheten av varandras planetpositioner. Vi har också båda Merkurius retrograd i eldtecken, och Venus i lufttecken. Vi föddes båda med Skorpionascendent och har därmed Mars som horoskophärskare. Mars befinner sig i aspekt med samma planeter i båda horoskopen! (Horoskophärskaren speglar personligheten)

Reinhold Ebertin, var en känd tysk astrolog som under 1900-talet studerade astrologi och arvsanlag. Han kom fram till att vissa planetkonstellationer gick i arv i flera generationer. Speciella anlag och utmärkande karaktärsdrag gick som en röd tråd i de olika familjemedlemmarnas individuella födelsehoroskop och speglades genom framträdande planetkonstellationer. Planeternas inbördes aspekter till varandra speglade ett familjearv.

Mittpunktskonstellationer visar också gång på gång att det finns ett samband mellan kosmiska konstellationer och arv.

Frågan är om vi föds in i familjer som har liknande energifält som vi har, eller om vi utvecklar gemensamma energifält/flöden genom umgänge?Jag tänker som C.G. Jung. Vi har redan personlighet och speciella karaktärsdrag när vi föds. Vad tror du?

Vilka gemensamma karaktärsdrag och astrologiska konstellationer har du med dina familjemedlemmar?

Ljus och glädje,

Katarina

www.astro.se

 

 

 

 

 

 

 

 

En nära tanke

Månadens fråga

Tror du på ett liv efter döden?


Prenumerera på tidningen