Sök i denna blogg...

Annons
Annons
Annons

Tidningen Nära på Instagram

Instagram
Annons
Annons

Näras meditationslista

Näras favoriter 1

Helena-Magdalena skriver om andlighet utifrån olika perspektiv; frekvenser, energier, kvantfysik, andlighet, attraktionslagen, tankens kraft och mer därtill.
Hemsida: www.helena-magdalena.com

Att arbeta som medium

Publicerat: 26 februari 15:56
Taggar: kanalisera, medium, tarotkort, universum, helena-magdalena

Mitt arbete som medium!

 

Jag har arbetat som medium till och från i över tjugo år. Jag har tagit emot tusentals människor för vägledning, på besök och via telefon.
Mitt liv har alltid varit så att jag ständigt får information från andra dimensioner som jag kanaliserar ner. Det känns för mig som att det finns en jordisk verklighet och uppfattning och en himmelsk verklighet och uppfattning. Så när jag får information om något i den jordiska verkligheten så får jag även en Universell information om samma ämne.
Jag tittar ofta upp mot vänster, det är så jag lyssnar. Jag blundar även ibland det är för att jag tydligare ska använda mitt tredje öga och kunna se.


Att jag blev medium, astrolog, healer var helt enkelt för att jag redan som barn kunde se andevärlden, fjärrskåda, kommunicera med djuren, ta emot information och förstå och använda mig av Universums lagar. Kanske har det att göra med att jag höll på att dö när jag var några månader gammal, jag vet inte.

 

Vi kan alla utveckla vår mediala förmåga. Genom att vi lär oss vibrera på högre frekvenser kan vi även bli mottagare för information. Under mina kurser i medial utveckling så brukar jag jämföra oss med vattenslangar, vi är slangarna och Universum förser oss med vattnet. Genom att vi öppnar upp, håller oss själva i högre frekvens så kan vi alltså alla utvecklas och kanalisera information.
Vi kan använda oss av olika förstärkande verktyg. Till exempel är tarotkort ett sätt att ta emot information och öppna upp för kanalisering genom Universella bilder.

Vi kan lära oss telepatera, fjärrskåda och kommunicera med Universum på många olika sätt. Det är enkelt, svårigheten för oss är att vi ska våga tro på det som kommer igenom till oss.
Genom att vi får möjlighet att träna i en kärleksfull miljö i trygghet så får vi möjlighet att utveckla vår kanal så den Universella kraften friare kan flöda genom oss.

Vi kan träna upp vår kanal att kommunicera med andevärlden och få budskap från älskade nära och kära.

Mitt arbete som medium väcker många frågor hos de som inte är vana vid att möta medium. Det är lätt att tvivla tills vi blivit övertygade om att det finns information om vår framtid, om vårt liv om vilka vi vi är.

Ibland vill människor att jag ska ”bevisa” att det fungerar, det ger mig ingenting att vara på den nivån. Den enda bevisning jag har är under seanser då det är min uppgift att identifiera den länk som kommer igenom. Annars så får människor ha vilken inställning de vill till mitt yrkesval.


Jag vägleder människor och jag får till mig det som är viktigast för min kund just nu. Oavsett om den informationen kommer från andevärlden eller andra dimensioner. Jag ser tidigare liv, andra platser än jorden. Jag har sett en del av andra dimensioner, änglar, mästare, entiteter, dåtid och framtid. Jag har hållit en del seanser och det är fint att kunna förmedla kärleksfulla budskap av saknade människor.
Jag är oändligt tacksam för att jag kan hjälpa så många människor. Jag siar och ser in i deras framtid, för att visa dom vägen fram, men jag klargör även väldigt tydligt att varje människa har sina egna val.

Vi kan alla utveckla vår mediala förmåga. Genom att vi har en intention att lära oss
Det är en oerhört spännande resa i vårt inre och i olika dimensioner.

Ljus och kärlek,
Helena-Magdalena

www.helena-magdalena.com

Att växa och utvecklas som människa!

Publicerat: 25 februari 23:12
Taggar: medial, trygghet, utveckling, chakran

Det är först när vi har fast mark under fötterna som vi kan sträcka oss mot himlen!

 

Chakrasystemet i kroppen med våra sju chakran, energicentraler, står för sju olika områden i livet.
Rotchakrat – vår grundtrygghet

Sakralchakrat – våra känslor

Solarplexuschakrat – vår kreativitet

Hjärtchakrat – vår kärlek

Halschakrat – vår kommunikation

Tredje ögat – vårt seende

Kronchakrat – vår kanal

 

Det är först när vi verkligen har och kan känna grundtrygghet som vi kan växa och utvecklas som människor. Det är först när vi har bostad, försörjning, trygghet, grundning i våra liv som vi kan växa och utvecklas vidare. Det är våra basala behov av att vi verkligen känner att vi står på en fast grund. Om vi inte har någonstans att bo, mat på bordet eller pengar att klara oss på så blir vårt fokus att lösa detta. Det är kopplat till rädsla, oro och otrygghet att inte känna att vi kan klara oss. Så det här behöver lösas först.


Därefter har vi vårt sakrala chakra som bland annat står för känslomässig manipulation, kontroll, rädslor, energiläckage med mera. Om det är i obalans så behöver vi grundligt arbeta med dessa mönster. Vi kan behöva se igenom och lösa de känslomässiga band som håller oss fast. Om vi blir manipulerade i att känna rädsla och vara under kontroll så är det svårare för oss att växa som människor. Man kan se det som att människor i våra liv sätter fiskekrokar i naveln på oss, vartefter de vill något så drar de lite i linorna. Detta kan vara människor som finns i våra liv, men det kan även vara människor som påverkat oss på olika sätt, lämnat våra liv men som fortsätter att påverka oss under lång tid, till exempel genom att de tryckt ner oss och påverkat vår självkänsla på ett negativt sätt.

Därefter kommer vi till vårt solarplexus, här har vi förmågan att uttrycka vilka vi är på olika sätt. Här finns vårt självförverkligande. När vi löst upp blockeringar i våra nedre chakran så vågar vi visa vilka vi är. Vi är trygga och här kommer kreativitet och inspiration.

 

Vårt hjärtchakra som visar hur vi älskar och hur vi vill bli älskade ska vibrera i hög och fri frekvens. I villkorslös kärlek till livet och människor. Om vi inte älskar oss själva så kan vi ha svårt att älska någon annan i djupet. Om vi har blockeringar här så kan vi vara avstängda i vårt känslosystem. Det är först när vi läkts och återigen vågar oss själva och andra som vi är fria att älska.


Därefter kommer kommunikationen i vårt halschakra. Att våga tala sin sanning, att våga uttrycka vilka vi är, vad vi tänker, vad vi känner. Vi visar världen vilka vi är genom att våga sätta ord på det, muntligt eller skriftligt. Det handlar också om att våga och vilja lyssna på andra människor. Att vara beredd på att höra sanningar. Detta chakra gör också att vi kan höra andra dimensioner, det kan låta som starkare tankar i vårt sinne. Det är Universum som talar till oss, vi blir mottagare och kan tolka informationen ifrån andra dimensioner.

 

Vårt tredje öga står för vårt seende. I tallkottskörteln så ombildas information till bilder och här har vi vårt inre syncenter, det är här vi ser våra drömmar när vi sover. Här kan vi även se andra dimensioner som andevärlden. Vi kan ”se” sanningen genom insikter. Ju mer vi öppnar upp och använder oss av våt tredje öga desto mer information får vi från Universum.

Sedan har vi vårt kronchakra, vår kanal och vår öppning upp mot Universum. Här tar vi emot ljus, ljus är information. När vi arbetar medialt så kommunicerar vi med Universum, vi sänder och mottar information. När vi blir bra på att lyssna på Universum så får vi mer och mer vägledning för oss själva och andra.

I alla fall så är det viktigt att förstå att vi behöver lösa upp blockeringar i de olika chakrana för att kunna växa, utvecklas och leva i samklang med Universum.
Det är så här vi utvecklar vår andlighet och vår mediala förmåga.
När människor kommer i kris av olika anledningar så brukar jag alltid rekommendera att ”go back to basic” lös grundtryggheten först. Se till så du är fri i ditt känslosystem, att du är fri att känna och göra vad du vill. Då kan du komma högre och högre i utveckling. Vi vibrerar på olika frekvens och ju bättre vi mår desto högre vibration har våra celler. Ju högre vi vibrerar desto bättre mottagare för universell information.

En sak i taget och det viktigaste först!

Ljus och kärlek,

Helena-Magdalena

www.helena-magdalena.com  

Att växa och utvecklas som människa!

Publicerat: 25 februari 23:12
Taggar: medial, trygghet, utveckling, chakran

Det är först när vi har fast mark under fötterna som vi kan sträcka oss mot himlen!

 

Chakrasystemet i kroppen med våra sju chakran, energicentraler, står för sju olika områden i livet.
Rotchakrat – vår grundtrygghet

Sakralchakrat – våra känslor

Solarplexuschakrat – vår kreativitet

Hjärtchakrat – vår kärlek

Halschakrat – vår kommunikation

Tredje ögat – vårt seende

Kronchakrat – vår kanal

 

Det är först när vi verkligen har och kan känna grundtrygghet som vi kan växa och utvecklas som människor. Det är först när vi har bostad, försörjning, trygghet, grundning i våra liv som vi kan växa och utvecklas vidare. Det är våra basala behov av att vi verkligen känner att vi står på en fast grund. Om vi inte har någonstans att bo, mat på bordet eller pengar att klara oss på så blir vårt fokus att lösa detta. Det är kopplat till rädsla, oro och otrygghet att inte känna att vi kan klara oss. Så det här behöver lösas först.


Därefter har vi vårt sakrala chakra som bland annat står för känslomässig manipulation, kontroll, rädslor, energiläckage med mera. Om det är i obalans så behöver vi grundligt arbeta med dessa mönster. Vi kan behöva se igenom och lösa de känslomässiga band som håller oss fast. Om vi blir manipulerade i att känna rädsla och vara under kontroll så är det svårare för oss att växa som människor. Man kan se det som att människor i våra liv sätter fiskekrokar i naveln på oss, vartefter de vill något så drar de lite i linorna. Detta kan vara människor som finns i våra liv, men det kan även vara människor som påverkat oss på olika sätt, lämnat våra liv men som fortsätter att påverka oss under lång tid, till exempel genom att de tryckt ner oss och påverkat vår självkänsla på ett negativt sätt.

Därefter kommer vi till vårt solarplexus, här har vi förmågan att uttrycka vilka vi är på olika sätt. Här finns vårt självförverkligande. När vi löst upp blockeringar i våra nedre chakran så vågar vi visa vilka vi är. Vi är trygga och här kommer kreativitet och inspiration.

 

Vårt hjärtchakra som visar hur vi älskar och hur vi vill bli älskade ska vibrera i hög och fri frekvens. I villkorslös kärlek till livet och människor. Om vi inte älskar oss själva så kan vi ha svårt att älska någon annan i djupet. Om vi har blockeringar här så kan vi vara avstängda i vårt känslosystem. Det är först när vi läkts och återigen vågar oss själva och andra som vi är fria att älska.


Därefter kommer kommunikationen i vårt halschakra. Att våga tala sin sanning, att våga uttrycka vilka vi är, vad vi tänker, vad vi känner. Vi visar världen vilka vi är genom att våga sätta ord på det, muntligt eller skriftligt. Det handlar också om att våga och vilja lyssna på andra människor. Att vara beredd på att höra sanningar. Detta chakra gör också att vi kan höra andra dimensioner, det kan låta som starkare tankar i vårt sinne. Det är Universum som talar till oss, vi blir mottagare och kan tolka informationen ifrån andra dimensioner.

 

Vårt tredje öga står för vårt seende. I tallkottskörteln så ombildas information till bilder och här har vi vårt inre syncenter, det är här vi ser våra drömmar när vi sover. Här kan vi även se andra dimensioner som andevärlden. Vi kan ”se” sanningen genom insikter. Ju mer vi öppnar upp och använder oss av våt tredje öga desto mer information får vi från Universum.

Sedan har vi vårt kronchakra, vår kanal och vår öppning upp mot Universum. Här tar vi emot ljus, ljus är information. När vi arbetar medialt så kommunicerar vi med Universum, vi sänder och mottar information. När vi blir bra på att lyssna på Universum så får vi mer och mer vägledning för oss själva och andra.

I alla fall så är det viktigt att förstå att vi behöver lösa upp blockeringar i de olika chakrana för att kunna växa, utvecklas och leva i samklang med Universum.
Det är så här vi utvecklar vår andlighet och vår mediala förmåga.
När människor kommer i kris av olika anledningar så brukar jag alltid rekommendera att ”go back to basic” lös grundtryggheten först. Se till så du är fri i ditt känslosystem, att du är fri att känna och göra vad du vill. Då kan du komma högre och högre i utveckling. Vi vibrerar på olika frekvens och ju bättre vi mår desto högre vibration har våra celler. Ju högre vi vibrerar desto bättre mottagare för universell information.

En sak i taget och det viktigaste först!

Ljus och kärlek,

Helena-Magdalena

www.helena-magdalena.com  

Att växa och utvecklas som människa!

Publicerat: 25 februari 23:12
Taggar: medial, trygghet, utveckling, chakran

Det är först när vi har fast mark under fötterna som vi kan sträcka oss mot himlen!

 

Chakrasystemet i kroppen med våra sju chakran, energicentraler, står för sju olika områden i livet.
Rotchakrat – vår grundtrygghet

Sakralchakrat – våra känslor

Solarplexuschakrat – vår kreativitet

Hjärtchakrat – vår kärlek

Halschakrat – vår kommunikation

Tredje ögat – vårt seende

Kronchakrat – vår kanal

 

Det är först när vi verkligen har och kan känna grundtrygghet som vi kan växa och utvecklas som människor. Det är först när vi har bostad, försörjning, trygghet, grundning i våra liv som vi kan växa och utvecklas vidare. Det är våra basala behov av att vi verkligen känner att vi står på en fast grund. Om vi inte har någonstans att bo, mat på bordet eller pengar att klara oss på så blir vårt fokus att lösa detta. Det är kopplat till rädsla, oro och otrygghet att inte känna att vi kan klara oss. Så det här behöver lösas först.


Därefter har vi vårt sakrala chakra som bland annat står för känslomässig manipulation, kontroll, rädslor, energiläckage med mera. Om det är i obalans så behöver vi grundligt arbeta med dessa mönster. Vi kan behöva se igenom och lösa de känslomässiga band som håller oss fast. Om vi blir manipulerade i att känna rädsla och vara under kontroll så är det svårare för oss att växa som människor. Man kan se det som att människor i våra liv sätter fiskekrokar i naveln på oss, vartefter de vill något så drar de lite i linorna. Detta kan vara människor som finns i våra liv, men det kan även vara människor som påverkat oss på olika sätt, lämnat våra liv men som fortsätter att påverka oss under lång tid, till exempel genom att de tryckt ner oss och påverkat vår självkänsla på ett negativt sätt.

Därefter kommer vi till vårt solarplexus, här har vi förmågan att uttrycka vilka vi är på olika sätt. Här finns vårt självförverkligande. När vi löst upp blockeringar i våra nedre chakran så vågar vi visa vilka vi är. Vi är trygga och här kommer kreativitet och inspiration.

 

Vårt hjärtchakra som visar hur vi älskar och hur vi vill bli älskade ska vibrera i hög och fri frekvens. I villkorslös kärlek till livet och människor. Om vi inte älskar oss själva så kan vi ha svårt att älska någon annan i djupet. Om vi har blockeringar här så kan vi vara avstängda i vårt känslosystem. Det är först när vi läkts och återigen vågar oss själva och andra som vi är fria att älska.


Därefter kommer kommunikationen i vårt halschakra. Att våga tala sin sanning, att våga uttrycka vilka vi är, vad vi tänker, vad vi känner. Vi visar världen vilka vi är genom att våga sätta ord på det, muntligt eller skriftligt. Det handlar också om att våga och vilja lyssna på andra människor. Att vara beredd på att höra sanningar. Detta chakra gör också att vi kan höra andra dimensioner, det kan låta som starkare tankar i vårt sinne. Det är Universum som talar till oss, vi blir mottagare och kan tolka informationen ifrån andra dimensioner.

 

Vårt tredje öga står för vårt seende. I tallkottskörteln så ombildas information till bilder och här har vi vårt inre syncenter, det är här vi ser våra drömmar när vi sover. Här kan vi även se andra dimensioner som andevärlden. Vi kan ”se” sanningen genom insikter. Ju mer vi öppnar upp och använder oss av våt tredje öga desto mer information får vi från Universum.

Sedan har vi vårt kronchakra, vår kanal och vår öppning upp mot Universum. Här tar vi emot ljus, ljus är information. När vi arbetar medialt så kommunicerar vi med Universum, vi sänder och mottar information. När vi blir bra på att lyssna på Universum så får vi mer och mer vägledning för oss själva och andra.

I alla fall så är det viktigt att förstå att vi behöver lösa upp blockeringar i de olika chakrana för att kunna växa, utvecklas och leva i samklang med Universum.
Det är så här vi utvecklar vår andlighet och vår mediala förmåga.
När människor kommer i kris av olika anledningar så brukar jag alltid rekommendera att ”go back to basic” lös grundtryggheten först. Se till så du är fri i ditt känslosystem, att du är fri att känna och göra vad du vill. Då kan du komma högre och högre i utveckling. Vi vibrerar på olika frekvens och ju bättre vi mår desto högre vibration har våra celler. Ju högre vi vibrerar desto bättre mottagare för universell information.

En sak i taget och det viktigaste först!

Ljus och kärlek,

Helena-Magdalena

www.helena-magdalena.com  

Kärlek utan gränser!

Publicerat: 24 februari 08:56
Taggar: garantier, längtan, villkorslöst , kärlekJag arbetar som medium många timmar i veckan. Väldigt ofta handlar frågorna mina kunder ställer om kärlek. Denna underbara kärlek som är så viktig för oss. Den upplevs i så många olika former; lycklig, stillsam, passionerad, spännande, olycklig, desperat och i en mängd andra känslomässiga tillstånd. Kärlek kan få våra celler att vibrera på så höga frekvenser ända upp till sjunde himlen eller i svår olycka, saknad och smärta. Hjärtat minns alla gånger det gick sönder därför vill vi helst ha garantier när vi träffar någon att älska som att vi vill veta att det ska vara resten av livet. Ofta får jag frågan: - Är han mannen i mitt liv? Jag svara alltid ja nu är han det, om du tar tillvara på det och älskar så mycket du kan så kommer du kunna fokusera på att vara lycklig varje dag, tills den relationens energi tar slut.
Om vi kunde förhålla oss till kärlek som till vänskap, att den får växa kravlöst och finnas så länge den ska finnas så skulle vi känna oss lugnare. Likaväl kan det vara att vi tror att vi måste lova bort hela vår framtid när vi träffar någon. Det är som att vi har svårt att ta det för vad det är och låta det växa i lugn och ro. Träffar vi någon så läggs det en massa rädsla på oss, varje relation föder en rädsla för separation eller för ändlösa krav om framtiden.
Kärlek är när någon vi träffar attraherar och väcker upp olika känslor inom oss, det är våra känslor och det är bara vi själva som kan känna dessa känslor.
Om vi kan vakna varje dag och känna tacksamhet för den kärlek vi känner för människan som väcker vår kärlek till liv så skulle det vara så mycket friare.Vi lever i det land med flest singlar, det känns som att vi lite tappat tron på kärlek, som att det är säkrast att vara själv, då blir vi i alla fall inte sårade.

Kärlek är universell och flödar till och ifrån oss. Ju mindre vi komplicerar det desto enklare.
Så när jag får frågan av unga människor om de just träffat mannen i sitt liv så försöker jag alltid få den personen att ta till vara på det som att det är så, men uppmanar till att våga älska utan facit eller garantier!

Lär känna dig, vem du är i kärlek, vad du har att bidra med och älska som om det skulle vara för alltid, så är du i alla fall lycklig just nu!

Ljus och kärlek,
Helena-Magdalena

www.helena-magdalena.com  

Högre medvetande!

Publicerat: 18 februari 23:54
Taggar: böcker, religion, tro, högre medvetande

Högre medvetande!

Fler och fler böcker kommer nu om vårt egentlige ursprung, om vilka vi är, vi människor här på jorden. Gammal visdom kommer åter i ljuset och kanske är det svårt att förstå vilka vi är om vi inte förstår vårt ursprung? Jag vet inte, men för mig har det alltid varit viktigt att förstå.
Jag har studerat astrologi, psykologi och andlighet med mera i hela mitt liv. Allt för att försöka förstå vilka vi människor är och varför.
Filosofi betyder kärleken till visdom, visst är det vackert?

Många är de religioner, trossamfund, urbefolkningar, folkslag som försökt hitta sanningar och skaparberättelser genom tusentals år. Det finns många olika sanningar och dessa sanningar har likheter med varandra, i skaparberättelser och sättet att se på människor och gudar. Det är väldigt spännande att ta del av denna gamla och nya visdom, eller dessa filosofier om man vill kalla det för det.
Varje religion har sitt sätt att förklara hur vi människor skapades.
Var och en är fri att söka sin egen sanning genom all den förvanskade sanning som alltid försökts att göras till människans sanning.

Det är många människor som besitter förmågan att kanalisera, många böcker skrivs genom kanalisering. Det innebär helt enkelt att man sätter sig och skriver och ord för ord formas det som ska kanaliseras. Det finns en mängd böcker med kanaliserad information, allt ifrån uppstigna mästare, entiteter, andevärlden och annat. Det är mycket spännande att få ta del av all den information som nu kommer till oss via olika författare.
Även mina båda böcker är kanaliserade, det är som att jag bara behöver sätta mig, gå ner i känslan av att förmedla och så kommer skrivandet igång. Det är som att jag inte behöver tänka utan ord för ord skapas det som ska förmedlas till mina läsare.
Jag har haft en period som jag har läst, sökt information om svunna tider och fått allt fler pusselbitar att falla på plats i vilka vi själar är som är på jorden nu.
Det är som att jag själv längtat efter att uppgradera mig, få högre visdom och arbeta i högre dimensioner. Så därav har jag inte bloggat lika frekvent som tidigare. Men det kommer mer och mer som jag nu vill dela med mig av igen.
Många av de böcker och författare som var aktuella på 80- och 90-talet kommer nu, återigen, ut i våra andliga affärer och det är underbart att få ta del av dessa igen. Gryningens Budbärare, Många liv, många mästare, Att leva i ljuset, A course in miracles är bara några av dessa underbara böcker som kommit i ljuset igen! Läs dom gärna, de öppnar upp!


Det var mina reflektioner för i kväll!
Jag önskar er en underbar helg!

Ljus och kärlek,
Helena-Magdalena

www.helena-magdalena.com

Lagen om attraktion gör att vi, alltid, attraherar det som finns på samma frekvens som vi!

Attraktionslagen fungerar alltid!

Återigen kommer ett positivt hejarop om att attraktionslagen alltid fungerar. Anledningen till att jag skriver detta igen är att jag emellanåt stöter på uttryck som att attraktionslagen inte fungerar, eller den fungerar inte för mig, men kanske för andra. Eller liknande lite tröstlösa uttryck.
Attraktionslagen är en Universell lag. Det vi sänder ut får vi tillbaks. För det vi sänder ut är vår frekvens och det som kommer till oss är det som motsvarar vår frekvens.
Så det innebär att vi själva behöver skapa förändring inom oss för att det ska bli en yttre manifestation.
Om ni tänker att det ni fokuserar på, lägger er kreativa förmåga på, längtar efter, drömmer om det är den frekvens ni sänder ut.
Genom att vi föreställer oss att det är som vi önskar så sänder vi ut på den frekvens det vi önskar finns på.

När vi börjar drömma stora drömmar och har tillit till att det kommer bli som vi önskar så, har tillit till det och ser fram emot det ska ske så har vi kommit en lång bit på väg.

Sätt upp dina drömmar, gör en visionboard, sätt upp positiva affirmationer, prata om det, visualisera det, lev som att du vet att det kommer ske, med en känsla av att det redan har skett. Då ska mirakel följa på mirakel och underverken aldrig upphöra.

Lagen om attraktion står för att det vi sänder ut kommer till oss. Om vi har fokus på negativa saker såsom oro, så kommer vi skapa det vi inte vill ha genom att det är det vi har fokus på.
Så fort vi skiftar fokus så skapar vi något annat. Människor som har en brinnande passion för det de längtar efter kommer absolut att nå sina drömmar!

Ljus och kärlek,
Helena-Magdalena

www.helena-magdalena.com

Vem var han den mäktiga Melkizidek?

Publicerat: 6 februari 23:29
Taggar: jesus, jupiter, mytologi, melkizidek

Vem var han, den mäktiga Melkizidek?
I flera av de böcker jag läst sista tiden och i det arbete jag fördjupat mig i på nätterna så dyker en mystisk man upp; Melkizidek. Han omnämns i Gamla Testamentet och sedan även i Nya Testamentet. Det sägs att han haft en mysterieskola i Abydos i Egypten. Det sägs att han är omnämnd i flera religioner och trossamfund. Vem var han eller vem är han?
Han sägs vara Melkizidek den överste prästen. Som en period var kung över Salem (nutidens Jerusalem). Han hade inga föräldrar utan kom hit när allt skapades. Melkizidek var den överste prästen. Han kunde få människor att uppleva himmelriket redan på jorden och uppnå femte dimensioner och de sju nivåerna som beskrivs. Melkizidek mötte Abraham och de blev vänner och detta befästes av Jesus då Abraham givit Melkizidek ”tiondet”.
Så Melkizidek rör sig över tiden och är uppenbart med i en oändlig tid.
Han förkunnade att alla kunde ”öppna upp” och se himmelriket och de olika dimensionerna under pågående liv.
Senare, på 400 talet efter Kristus så började kyrkans män förfölja de som följde Melkizideks läror. Detta för att kyrkan förkunnade att man måste komma till kyrkans präst för att nå himmelriket och uppskattade inte alls att man kunde göra det på helt egen hand.
Det finns en, nu levande man, som heter Drunvalo Melkizidek och det är alltså inte han jag menar. Men de kanske har en koppling det vet jag inte.
Jesus var Guds son och Melkizidek ingens son. Zeus i Grekiska mytologin kom också ut ingenstans och var den högste av gudarna; Gudarnas Gud. Zeus (Jupiter) styr över Skyttens stjärntecken som står för högre ideal och högre studier. Kanske finns det en koppling mellan Melkizidek och Zeus? Jag vet inte.
I går när jag kom hem tog jag fram en bok jag ägt i flera år, jag förstod att Melkizidek skulle vara omnämnd i Keys of Enoch – The book of knowledge. Det var han och jag läste lite grann, jag hoppade mellan olika sidor och kapitel. Jag förstod då att i den boken finns just kunskapen om de olika dimensionerna och nivåerna. Dessutom beskrivs en del av hur man utför detta arbete och hör och häpna, det är ju så jag fått till mig att jag ska göra Athenean Blue Ray Activation!! Som ofta jag får informationen kanaliserat till mig och långt senare hittar jag svaren! Så var det med Blue Ray, Allessios – the man of God. Jag ”visas” när jag kanaliserar det som ska komma till mig, jag utför och undervisar och senare hittar jag det jag gjort. Det är en otrolig gåva som jag fått och förbrukar väl. Att vara ljusbringare och andlig ledare. Jag är så tacksam att jag får möjlighet att leva det liv jag lever.

Så nu ska jag fortsätta inspireras och filosofera!

Ljus och kärlek,
Helena-Magdalena

www.helena-magdalena.com

Fördjupad i mysterier!

Publicerat: 6 februari 22:50
Taggar: astrologi, filosofi, mysterieskolan, numerologi, mysterier

Nu är det ett litet tag sen jag bloggade. Jag har haft en tid med intensivt läsande och kanaliserande. Jag har startat upp en Mysterieskola i Göteborg och en via webb. Det är så otroligt intressant att läsa, försöka hitta ledtrådar och försöka se hela bilden.

I alla fall så förstår jag att de ämnen jag intresserat mig för som andlig sökare i 35 år är de som fanns inom dåtidens Mysterieskolor. Astrologi, numerologi, Kabbala, mytologi, legender, filosofi och mycket mera är det som alltid legat mig varmt om hjärtat. Astrologi var min väg in i mitt andliga sökande, när jag lärde känna planeterna som styr de olika tecknen så läste jag mytologi.

När man tittar på Pythagoras, som även han tillhörde mysterieskolorna så pratar han om siffrornas olika frekvenser, precis som planeterna som även de vibrerar till olika frekvenser. Så är det även med våra bokstäver, man hör ju skillnad mellan de olika bokstäverna och de ger olika känslor. Allt hänger ihop. Även i tarotkorten finns planeternas och stjärntecknens energier med ihop med talens. Det finns ett flertal olika system till. Detta hör även ihop med Kabbala som är kopplat till den Judiska Mystiken. Jag förstod för länge sen att allt har en koppling, nu tillägnar jag mig nya vetskaper då jag studerar de gamla Mysterieskolorna, Dödahavsrullarna och antiken. Jag är helt uppslukad av att göra egna sammanfattningar och att förstå allt ur ett större sammanhang. Det är som en helt annan värld som öppnar sig i mysterier, legender och myter.

Livet är allt spännande när man tar del av historiken. Jag läser och kanaliserar och får till mig så mycket kopplingar som jag inte tidigare gjort. Nu är det som att dagar och nätter går ihop, jag läser och drömmer och skriver insikter i mitt stora ritblock. Filosofi, ett annat ämne jag alltid varit intresserad av, filosofi står för Kärleken till visdom, visst är det vackert? När vi avser att minnas mer av vår oändliga visdom så visar Universum oss vägen steg för steg. Det är en spännande resa!

Ljus och kärlek, Helena-Magdalena

www.helena-magdalena.com

En nära tanke

Månadens fråga

Tror du på ett liv efter döden?


Prenumerera på tidningen